Home

Matmerk inn på tunet

Inn på tunet. - Inn på tunet - Matmerk

Inn på Tunet. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er: Barn- og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre Inn på tunet Informasjon om godkjenningsordningen og ting du kan ha nytte av før du godkjenner deg. Her finner du informasjon som kan hjelpe deg både i den innledende fase der du vurderer om dette er et satsingsområde for din gard og når du er i gang og trenger nye skjema eller annen informasjon knyttet til regelverk

Kunnskapsstatusen tar utgangspunkt i gjeldene definisjon av Inn på tunet (Nasjonal strategi 2012) og dertil tilhørende definisjoner av Grønt arbeid, Grønn omsorg og Grønn pedagogikk. I følge den nasjonale strategiplanen er Inn på tunet (IPT) definert som: tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk Faggruppe Inn på tunet. Amund Jonsrud . Arbeidssted: Norges Bondelag Mobiltelefon: 97541842 E-post: johnsrud@bondelaget.no. Les mer. Anne Thorine Brotke . Representerer: Forsikringsbransjen Mobiltelefon: 995 42 970 E-post: Anne-Thorine.Brotke@gjensidige.no. Merkeordninger og tjenester fra Matmerk Matmerk er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Gå til innholdet. a a. Inn på tunet; 20.11.2019 Inn på tunet. Del denne siden. Relaterte artikler. 3. Januar 2020. Varemottaker. Les hele saken 21. November 2019 Nordstjerna Undervisningssenter har drevet med Inn på Tunet i seks år. Gården heter Nordhagan og ligger i Fjerdingby i Akershus. Inn på Tunet sysselsetter 3,5 årsverk på gården; Stall Nordstjerna driver også med annen aktivitet knyttet til hestene, og driver blant annet med terapiridning og aktiviteter for barn og ungdom etter skoletid

Inn på tunet. Kontakt oss Informasjonskapsler Personvernerklæring Om Inn på tunet. For pressen. Aktuelt Om Inn på tunet. Kontakt oss. Postboks 1344 Vika, 0113 Oslo Orgnr: 990675627. Tlf: 24 14 83 00 E-post: post@matmerk.no. Tjenester fra Matmerk Passordet er det samme som tidligere. Logger du inn med produsentnummer er det noen funksjoner du ikke får tilgang til, det betyr at du ikke kan endre produksjonene dine eller gi andre tilganger til ditt system. Er du Inn på tunet-tilbyder kan du ikke gjøre alle dine nødvendige endringer 1. Gå inn på KSLs nettside - ksl.no Vi har også Logg inn KSL lett synlig på hovedsiden til Matmerk og på Inn på tunet-sidene. Alle leder til samme innloggingsportal. Du vil nå kunne få et bilde der du skal legge inn e-post adresse og mobilnummer. Vi anbefaler at d

Inn på tunet - KSL - Matmerk

GODKJENNING AV INN PÅ TUNET-TILBYDARAR Matmerk er drifts- og godkjenningsorgan for Inn på tunet. Gangen i arbeidet for å bli godkjent som Inn på tunet-tilbydar: 1. Ta kontakt med Matmerk for å få avklart om verksemda fell inn under definisjonen for Inn på tunet KSL-standarden består av flere sjekklister og veiledere, som skal brukes i egenrevisjonen på gården. Den er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er et nyttig verktøy for gjennomgang av gårdens drift. Standarden er nå revidert og oppdatert per oktober 2020 Inn på tunet Sørøst representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester. Tilbudene tilpasses alle nivå og aldrer. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg. Våre medlemsgårder har ulike tilbud, finn gård på kart og les om den enkelte.

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET - Matmerk

 1. Matmerk er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Gå til innholdet. a a. (KSL) og merkeordningen Nyt Norge, samt godkjenningsordningen for Inn på tunet. les hele saken 20. November 2019. Inn på tunet. les hele saken 27. November 2019. Dagrun Aaen. Dagrun har.
 2. Formålet er å sikre at Inn på tunet skal vere ein del av det aktive landbruket og skje på gardsbruka. Norges Bondelag tok initiativ til å etablere ei eiga godkjenningsordning for å kunne kalle seg Inn på tunet-gard. Godkjenningsordninga er blitt ein del av det samla kvalitetssystem i landbruket, KSL. Stiftinga Matmerk har ansvaret for å.
 3. alomsorgen, flyktningtjenesten m.fl. som kjøper tjenestene fra godkjente tilbydere på gårdsbruk

Inn på tunet. Skontorp Gård er «Inn på tunet» godkjent, et kvalitetsstempel av Matmerk. Her tilbyr vi dagtilbud, opplæring, skoletilbud og aktivitetstilbud for tjenestemottakere plassert hos oss og tjenestemottakere bosatt andre steder Midt-Tjore Gård er en av de eldste gjenværende gårdene på Tjore- bygda. Gården drives av Trond og Maria som sammen har 3 barn. Vi har drevet gården siden 2016 og driver hjortefarm, alpakka-oppdrett og stallutleie med plass til 7 hester. Vi er stolt av å være godkjent 'Inn på tunet-gård' via Matmerk

Faggruppe Inn på tunet - Matmerk

 1. Inn på tunet er i videste betydning en forventning om at organiserte aktiviteter slik som dyrking av mat og planter, skogbruk, vedhogst og stell av dyr, så vel som matlaging, snekring, vedlikehold, husflidsarbeid og fritidsaktiviteter, gjør det mulig å hente seg inn igjen, vende tilbake til skole eller arbeid, eller oppnå økt livskvalitet og opplevelse av mestring (ref. Håndbok for.
 2. Matmerk drifter også en nasjonal informasjonsnettside. Her finner du en oversikt over godkjente Inn på tunet-gårder. Det er utarbeidet en egen handlingsplan for Inn på tunet Agder 2017-2020. Inn på tunet tilbydere har gått sammen og etablert Inn på tunet Sørlandet SA
 3. Ansvar: Matmerk i samarbeid med relevante sektormyndigheter og andre sentrale aktører. Frist: I løpet av handlingsplanperioden. Evaluering av Inn på tunet-løftet Det skal gjennomføres en ekstern evaluering av Inn på tunet-løftet. Resultatet fra evalueringen bør anvendes i utviklingen av veiledere og informasjonsmateriell

Nasjonal håndbok dagaktivitetstilbud tilrettelagt forTar i bruk ressursene til personer med demens - Inn på tunet

Inn på tunet gården Nordstjerna Stall i Fjerdingby - Matmerk

Standard 11 omhandler Inn tunet og har fokus innholdet i tjenesten, kvalitetssikring av aktivitetene, ivaretakelse av brukerne samt sikrer at gården har gode rutiner. Utviklingen og videre drift av godkjenningsordningen gjøres i samarbeid mellom KS, avtalepartene i landbruket, forsikringsbransjen, Landbrukets HMS-tjeneste og Matmerk Matmerk, Oslo, Norge. 4,2 k liker dette. Vi får folk til å velge norsk ma

HAMMEREN ROLF - Inn på tunet - Matmerk

Kjerlingland er en godkjent inn på tunet gård gjennom matmerk, men hva er egentlig inn på tunet? Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der Det er enkelt å søke om godkjenning og Matmerk bistår deg i prosessen. Ta kontakt med Matmerk: tlf 24 14 83 00 eller e-post - marit.strand@matmerk.no. Vi tar en første samtale og gir deg informasjon om hva som kreves og om det du har tenkt er innenfor det Inn på tunet skal gjøre På nettsidene til Matmerk, se lenke i høyremenyen, finnes mer informasjon om Inn på tunet, samt at man der kan finne hvilke gårder i Norge som er godkjente, fordelt på fylker og kommuner. I tillegg kan man se hva som skal til for å bli en godkjent Inn på tunet-tilbyder Inn på tunet-tilbodet kan tilpassast alle nivå og aldre, og blir tilbode hovedsaklig innan sektorane oppvekst- og opplæring, arbeid og arbeidstrening, og helse og omsorg (f.eks til personar med funksjonshemming, psykiske helseproblem, rusproblem eller demente personar med behov for dagaktivitetstilbod osv.

Ny innlogging på KSL - Matmerk

Inn på tunet Troms og Finnmark er velferdstilbud til samfunnet som setter mennesket i fokus. Vår filosofi er at et hvert menneske er en ressurs. Derfor har vi utviklet en rekke tjenester der ulike brukere får oppleve glede og mestring gjennom meningsfulle aktiviteter på gårdene. Aktivitetene er tilpasset den enkelte Etter kvart vart kontakt med Matmerk på Voss etablert og ein prosess for godkjenning byrja, der spesielt tryggleik er noko av det viktigaste. Prosessen med å gjera garden klar tok om lag to år, og i 2014 vart den godkjend som ein Inn på tunet-gard Matmerk og Inn på tunet Norge SA inngikk i februar 2017 en samarbeidsavtale. Målsettingen er at vi sammen skal bygge merkevaren Inn på tunet basert på godkjenningsordning i KSL. Samarbeidet skal videre bidra til profesjonalisering av næringen, øke bruken av velferdstjenester fra gårdsbruk samt øke antallet IPT gårder Godkjenningsordning og definisjon av gårdsbruk. Matmerk har fått ansvaret for å godkjenne Inn på tunet (IPT) tilbydere. For å bli godkjent som IPT-tilbyder må kravene i KSL-standardene 1-gården, 2-Helse miljø og sikkerhet og 11-Inn på tunet være oppfylt.. Generelle krav til gården som søker om IPT godkjenning etter KSL-standard 1 er: «Alle landbruksforetak skal være registrert.

matmerk.no KSL STANDARDEN REVIDERES ÅRLIG •De fire faggruppene knyttet til planter, husdyr, HMS og Inn på tunet er faglig tungt og bredt sammensatt med representanter fra faglag, produsenter, varemottakere, Bioforsk, Nors Inn på tunet er blitt et begrep og en viktig tilleggsnæring for mange gårder, både i Trøndelag og i resten av landet. Godkjenningsordninga er hos Matmerk, og Inn på tunet har en egen KSL-veileder. I Trøndelag er det to organiasjoner direkte knyttet til Inn på tunet

KSL-standard - Matmerk

Matmerk har startet arbeidet med kvalitetssikring av Inn på tunet-gårder. I den forbindelse har fylkesmennene høsten 2011 kartlagt et omfang på ca 1100 gårder so Fra februar 2019 har vi hatt tilbud for Inn på tunet-grupper fire dager i uken. Nittedal kommune, som vi har samarbeidet med siden høsten 2016, benytter dagsenteret på gården mandag og onsdag. Lillestrøm kommune er her med sin gruppe tirsdag og torsdag. Gjennom uka har vi ulike aktiviteter, gode måltider og mange fine samtaler. Vår Inn på tunet er en del av bondens arbeid på garden. Tilbudene er knyttet til opplærings-, helse- eller sosialsektor gjennom faste avtaler og faglig veiledning. Du finner mer om Inn på tunet på nettsidene til Matmerk, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge Inn på tunet må bli mer kjent Matmerk har inngått en samarbeidsavtale med samvirket Inn på tunet Norge. - Sammen skal vi gjøre dette gode alternativet fra landbruket kjent for flere kommuner, sier.. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel, med utgangspunkt i livet på gården og arbeidet der. Tilbudet kan tilrettelegges for mange ulike brukergrupper. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og.

Inn på Tunet Siden 2005 har vi holdt på med Inn på Tunet -virksomhet her på gården. Vi ble i 2012 offisielt godkjent av Matmerk som «Inn på Tunet»- gård. Les mer om ordningen og hva dette innebærer ved å trykke på logoen til høyre. Tilbudet her på gården er delt i 3: Alternativ skoleda Inn på tunet - fra godkjenning til markedstilgang. Kurset passer for deg som ønsker å starte Inn på tunet (IPT) på gården. Vi hjelper deg på veien til å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Matmerk for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt Eggerud Gard med Inn på tunet. Eggerud Gard blei i 2016 godkjent som en Inn på tunet-tilbyder gjennom Matmerk sin godkjenningsordning. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gården. Det betyr at vi tilrettelegger tilbud rettet mot enkeltmennesker eller grupper av mennesker med spesielle behov Nærmere 70 deltakere fra 21 ulike kommuner deltok på Inspirasjonsseminar om Inn på tunet. Nordland har pr. i dag 21 godkjente Inn på tunet tilbydere og 9 som er i godkjenningsprosess, i følge Matmerk

Inn på tunet Nordland SA representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester. Tilbudene tilpasses alle nivå og aldrer. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg Representerer Norsk landbruksrådgiving i faggruppe IPT hos Matmerk Hege Lindstrøm, daglig leder Inn på tunet Norge SA. Har praktisk erfaring i å bygge opp et tilbud med bruk av gårdens materielle og menneskelige ressurser, gjennom arbeid med Inn på tunet på egen gård og som rådgiver til andre gårder Kom på Inn på tunet kurs. Kurset passer for deg som har bestemt deg for å starte IPT på gården, og/eller ønsker å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Matmerk for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt Få god kjennskap til Matmerk sitt kvalitetssystem for IPT. Kunne bygge opp og bruke kvalitetssystemet som dokumentasjons- og arbeidsverktøy. Få økt kunnskap om systematisk HMS-arbeid, og dekket krav om opplæring i HMS. Få kunnskap om ulike Inn på tunet- konsept, hvilke tjenester kan man levere og hvilke krav stilles

''Inn på tunet - fra godkjenning til markedstilgang Kurset passer for deg som har bestemt deg for å starte IPT på gården, og/eller ønsker å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Matmerk for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Kvalitet er imidlertid ikke nok,. evaluering av inn på tunet-løftet 3 innhold sammendrag 7 1 bakgrunn og mÅl for prosjektet 10 1.1 inn pÅ tunet 10 1.2 inn pÅ tunet-lØftet 10 2 mandat og metode 13 2.1 mandatet for evalueringen 13 2.2 metode 13 2.3 rapportens videre oppbygging 15 3 gjennomfØring og resultat av prosjektene 1 Inn på tunet-løftet 2. Inn på tunet-løftet 2 ble avtalefestet i Jordbruksavtalen for 2019, og skal bidra til å utvikle markedet og utnytte næringspotensialet i større grad, slik at landbruket tas i bruk som arena for lærings og mestringsaktiviteter i kommunene. Les mer om Inn på tunet-løftet 2 hos Landbruksdirektorate

Inn på tunet Sørøs

Foto: Matmerk Mer om Inn på tunet. En oversikt over godkjente Inn på tunet-gårder finnes her. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk, som retter seg mot både forebygging, behandling og rehabilitering innenfor en rekke samfunnssektorer Matmerk og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har nylig lansert en ny håndbok for Inn på tunet. Den nye håndboken er et viktig verktøy for Inn på tunet-tilbydere og kommunene som gjør det enkelt å planlegge, etablere og drifte dagaktivitetstilbudet på gårder Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid , mestring, utvikling og trivsel. Siden driftes av Matmerk på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet

Venteliste for å komme inn på tunet i Løten - Inn på tunetInn på tunet - Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

Søk - KSL - Matmerk

 1. Status Matmerk: Godkjent 2012-09-18 Tilbyder har hatt revisjon sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn tunet Inn tunet Rogaland er ikke ansvarlig for de opplysninger tilbyder legger ut om eget tilbud eller for nettsider det linkes til fra denne siden
 2. Inn på tunet. Alle passar ikkje inn i systemet og treng eit eige opplegg for å utvikle seg og å meistre livet sitt. Gardsmiljøet har mange mogelegheiter. I tillegg til gardsdrifta kan aktivitetar som snekring, husflid, baking og produksjon av ulike produkt vere ein del av tilbodet
 3. Inn på Tunet . Pb 487 Sentrum 0105 Oslo Orgnr: 990675627 . 24 14 82 00 E-post: post@matmerk.no. For Pressen. Aktuelt
 4. gen til barn og unge i kombinasjon med gårdens og dyras daglige stell og virke
 5. Inn på tunet tilbydere ; Alle kategorier Avlastning, barnevern (16) Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn (9) Matmerk - Pb 487 Sentrum - 0105 OSLO - Tlf: 24 14 83 00 - E-post: post@matmerk.no.

Fra 01.01.2020 tilbyr Tine Uglem Dirdal og Ole Anton Brænd Inn på tunet tjenester på gården Atnelien (Uti). De fikk nylig godkjenning fra Matmerk og kvalitetssikring i Landbruket (KSL revisjon). Dermed er de klare til å ta fatt jobben med å bygge opp garden sin Atnlien (Uti) som en arena for barn og unge mennesker med psykisk rusproblemer, mennesker med nedsatt funksjonsevne, demente og. Solneset Gård er godkjent Inn På Tunet Gård fra Matmerk, oghar tjenestekonsesjon fra Bergen Kommune. Dagaktivitetstilbud for demente. Vi tar i mot eldre og andre med lettere demens. Vi tilbyr en god hverdag med kontakt med dyr, kulturlandskap og natur Inn på tunet er et registrert varemerke, og gårder som ikke er godkjent kan ikke bruke logo eller kalle seg en «Inn på tunet-gård». Mer informasjon om godkjenning finner du på Matmerk sine hjemmesider Rundt om i landet har det i mange år vært ulike aktivitetstilbud på gårder, men i 2012 kom den Nasjonale strategien for Inn på tunet, og ansvaret for godkjenning ble lagt til Matmerk. KSL (Kvalitetssystem i landbruket) er en del av Matmerk og fikk i oppgaven å kontakte hele 1100 gårder som man hadde på en liste over de som var interessert i å starte opp eller hadde et tilbud

Inn på tunet - Norges Bondela

Logger du inn med produsentnummer er det noen funksjoner du ikke får tilgang til, det betyr at du ikke kan endre produksjonene dine eller gi andre tilganger til ditt system. Er du Inn på tunet-tilbyder kan du ikke gjøre alle dine nødvendige endringer. Denne innloggingen anbefales bare når du ikke har m. ulighet til verifikasjon med BankID For å kunne bruke betegnelsen «Inn på tunet» må man være godkjent av Matmerk. Det er satt stor fokus på denne godkjenningsordningen som også etterspørres blant kjøperne. Inn på tunet blir en del av det totale kvalitetssystemet på gården (KSL) gjennom denne godkjenningsordningen. Mer informasjon om Inn på tunet og.

• Matmerk har 251 godkjente Inn på Tunet-tilbydere som har tilbud rettet mot barn - Jeg mente at skattemyndighetenes lovforståelse var feil. Måten de forvaltet loven på ville gjøre at Inn på tunet-tilbydere ble satt i en konkurransevridende situasjon Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.(Hentet fra Matmerk sine sider) Gården er medlem av Inn på Tunet Akershus SA Inn på tunet (IPT) er tilrettelagt og kvalitetssikra velferdstjenester på gardsbruk. Tjenesten skal gi grunnlag for mestring, utvikling og trivsel. Gardbrukeren tilbyr ulike tilbud som er knytta til garden, livet og arbeidet der. Inn på tunet kan også være tilleggsnæring knytta til anna drift på garden

Lansering av samvirkeforetaket Inn på Tunet Norge SA - Inn- Som Inn på tunet tilbyder må vi være målbevisst ogInn på tunetSaker | MatmerkMeltvedt Gård har Inn på tunet tjenester innen rus ogUlykkesregistrering - KSL

matmerk.no Hva er Inn på Tunet? •Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. •Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. •Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der Status Matmerk: Godkjent 2014-01-16 Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet. Har tilbud i følgende kategorier: Beskrivelse av tilbudet: Aktiviteter på gården . Inn på tunet Rogaland er ikke ansvarlig for nettsider det linkes til fra denne siden Gården er godkjent som Inn På Tunet gård av Matmerk i februar 2017. FRA SKOLEÅRET 2020 ØKES KOMPETANSEN PÅ KÅRÅSEN GÅRD Heidi har startet på studiet Dyreassisterte aktiviteter - samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet ved Fagskolen Innlandet

 • Winter jackets 2017 women's.
 • Konstanzer anzeiger chiffre.
 • Kobberspiral sikkerhet.
 • Tiramisu przepis.
 • Gjennomsnittlig hodeomkrets voksen.
 • Trimme bjørk.
 • The mask of zorro full movie.
 • Stadtplan görlitz altstadt.
 • Snøplog til traktor.
 • Været i dubai nå.
 • Vinyl plate.
 • August smart home.
 • Royal canin valp dosering.
 • Vector initialize list.
 • Sentrumsløpet resultater 2017.
 • Mecca compass.
 • Schwarz weiß film entwickeln.
 • Hioa kjeller sykepleie.
 • Lön hovmästare 2017.
 • Der bluthund schauspieler.
 • Gwl bregenz parkhaus.
 • Elite controller ps4.
 • Freudenberg aktuell.
 • Cd ripper mac.
 • Tannlegevakt trøndelag.
 • Sulphur.
 • Agii apostoli spisesteder.
 • Stivelse i potet.
 • Router gateway address.
 • Åkle til salgs.
 • Weibliche führungskräfte beispiele.
 • Tag heuer carrera calibre 5.
 • Yamaha r1 top speed.
 • Mgpjr 2017.
 • Gta 5 cheats ps3 clothes.
 • Universal turing machine.
 • Barnesanger 2 3 år.
 • Epletre katja.
 • Politiet sender bekymringsmelding til barnevernet.
 • Festbrennweite.
 • Static ndla norsk tidslinjer.