Home

Historie vg2 kapittel 5

Kapittel 5: Kolonialisering og kulturmøter. Kristoffer Columbus ankom både øyene Guanahari (San Salvador), Cuba og Hispaniola i 1492. Kunstneren framhever at oppdagelsesferden hadde en kristen misjon, og at europeerne ble tatt godt imot av indianerne. Kolorert kobberstikk av Theodore de Bry, 1594 Repetisjonsoppgaver Historie kapittel 5 VG2 [28] Brukernes anmeldelser. 29.11.2013. Ekstremt nedtur at ikke spm 16-30 er med.. Likevel; pluss for at det stod at det kun var spm 1-15 i beskrivelsen! Jeg er så grusomt lei av å få en overraskelse av at mange spm har blitt utelatt Dette er et sammendrag av kapittel 5 Oppdagelser og kulturmøter i læreboken Alle tiders historie Vg2-3. Sammendraget tar for seg emner som blant annet europeisk ekspansjon og drivkreftene bak ekspansjonen, renessansens kunstrevolusjon, de store oppdagelsene og kulturmøter Start studying Historie VG2 Kapittel 5 Kolonisering Og Kulturmøter. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Fasit historie VG2+VG3 Kapittel 5: Asia og Midtøsten i middelalderen 1. Det første kinesiske keiserdømmet ble opprettet i år 221 f.Kr. 2. De viktigste grunnene til at Kina var et samlet rike mesteparten av den perioden som dekkes i dette kapitlet er at de hadde en sterk sentralmakt med en stor hær

Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3. Ettbindsutgaven. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i menyen til venstre. Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet Start studying kapittel 5 historie. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Kapittelsammendrag av kapittel 5 i Saga til CD 10A. Bokmål..og forøvrig kan man lese hva man vil. Kapittelet Sammendrag av kapittelet om den industrielle revolusjon i boka World History - Patterns of Civilization (nyere historie VK2 på engelsk). Bokmål. Den.

Skal du starte med Perspektiver dette skoleåret? Her finner du forslag til årsplaner som kan hjelpe deg med planleggingen av arbeidet. Årsplan for historie Vg2 Årsplan for historie Vg3 Årsplan for påbyg Undervisningsopplegg: Hvordan jobbe med kapitlet Her finner du ulike forslag til hvordan du kan arbeide med kapitlet. Afrika Undervisningsopplegg som bygger på samarbeidslæring. Elevene deler stoff mellom seg og presenterer for de andre avslutningsvis. Omfang: ca. 45 minutter. Begreper i islam Undervisningsopplegg som lar elevene trene på sentrale begreper fra emnet Start studying Historie kap. 5. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Alle tiders historie er Cappelen Damms nye historieverk fra 2013/2014. Utformingen av læreverket er komponert på en gjennomført måte for å støtte effektiv lesing og arbeid med faget.Kapitlene har overskrifter som er tydelige for elevene Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS1-02) Gjelder fra: 1.8.2009 Gjelder til: 31.7.2022 Kommende læreplan Kommende læreplan Historie (HIS01-03) Gjelder fra: 1.8.2021 UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplane I seinmiddelalderen var de fleste samfunnene i Europa stendersamfunn. Geistlighet, adel og en tredjestand møtte i stenderforsamlinger. I de fleste landene fikk ikke bøndene, flertallet av befolkningen, møte

Historie vg 2 og 3: 5: Kolonisering og kulturmøte

Ressurser: kapittel for kapittel I denne veiledningen vil vi forsøke å gi deg som lærer en oversikt over alle ressursene i Perspektiver , og over hvordan de kan brukes. Selve ressursene ligger i Ressursbanken og i Smartboka, eller her på bloggen Repetisjonsoppgaver Historie kapittel 2 Oppgaver 1 - 25. Historie VG2 - Cappelen Damm () Les mer Historie. Første verdenskrig - Prøve. Nettbok. Første verdenskrig - Prøve Historie. Besvarelse av historieprøve om første verdenskrig. Spørsmålene er fyldig. Perioden mellom 500 og 1500 kalles middelalderen og betyr tiden mellom antikken og nyere tid. Fram til 1000-tallet ble størstedelen av det vestlige Europa kristnet under ledelse av paven i Roma, som samarbeidet nært med frankiske herskere

Hva er historie for deg? – Perspektiver

Repetisjonsoppgaver Historie kapittel 5 VG2 - Studienett

Brukere som har lastet ned Repetisjonsoppgaver 1-18 Kapittel 5 Vg3 historie, har også lastet ned . Historie Alle tiders historie (2013) er et læreverk til videregående skole og er skrevet etter Kunnskapsløftets læreplan. Dette nettstedet er en del av læreverket og er til alle utgavene/kursene. Les mer om læreverkene på våre nettsider cdu.no Elevnettsted Elever kan fritt benytte nettstedet. Nettstedet er delt inn etter bøkenes kapitler Learn historie kapittel with free interactive flashcards. Choose from 338 different sets of historie kapittel flashcards on Quizlet Start studying Historie VG2 Kapittel 3 Middelalderen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg3. Påbygging. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i menyen til venstre. Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet

Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner Historie vg2 fasit kapittel 6. Kapittel 6: Styreformer i Europa Den eneveldige kongen i Frankrike, Ludvig 14., mottar ambassadører fra andre land under en fredsavtale etter de mange krigene på 1600-tallet.Maleri av Charles Le Brun, kjent barokk-kunstner på 1600-tallet Fasit historie VG2+VG3 Sider Lytt til kapittelet. Illustrasjoner. kart kapittel 5; Viktige begreper. Breddegrad Markerer hvor langt nord-sør man befinner seg på jorden; Conquistador Spansk erobrer; Edens hage hagen der Adam og Eva, de første menneskene, levde; Ekspansjon Utvidelse; Føydalisme Styringssystem. Læreverk for historie (Vg2/Vg3 og påbygg) Perspektiver Læreverk for historie (Vg2/Vg3 og påbygg) Navigasjon. Gå til innhold. Perspektivers kildepakke; Bestill tilgang til Ressursbanken (gratis) Bli kjent med Perspektiver. Kapittel 5: Store imperier og nomadefolk; Kapittel 6:.

Oppgaven inneholder et sammendrag av kapittel 1 De tidligste mennesker og samfunn fra læreboken Alle tiders historie Vg2. Sammendraget er i notatform og tar for seg emner som kilder og kildekritikk, jordbruk og samlere, klimaendringer og emigrasjon, jordbruk og sivilisasjon Kapittel 5 - Arbeidsliv. I dette kapitlet skal du lære om utfordringer ved å finne seg jobb, og arbeidsløshet. For det er vel slik at alle ønsker en jobb? Videre dreier det seg her om hvorfor det finnes lønnsforskjeller, og om ulikheter mellom kvinner og menn i arbeidslivet.. Alle tiders historie er et pedagogisk gjennomarbeidet læreverk i historie for videregående skole som framhever fagets relevans og egenart. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker alle målene i læreplanen for historie i vg2 og vg3.Her kan du bla i utdrag fra nye Alle tiders historie

Kap. 5 Oppdagelser og kulturmøter Sammendrag - Studienett.n

Historie VG2 Kapittel 5 Kolonisering Og Kulturmøter

Oppsumeringsspørsmål om antikken VG2 Historie. Polisstatene: Polis var en by med et landbruksområde rundt. Folkene bodde ned i daler ned mot de dyrkbare kystslettene. Ble de angrepet, rømte de til et befestet fjellknaus som lå sentralt til en akropolis (høyby). Nedenfor disse høybyene (akropolisene) lå det en handelsplass, agora, og rundt denne ble byen bygd med Fortsett å lese. Grip teksten Vg2 elevnettsted er direkte knyttet til læreboka og er laget for å gi rammer rundt undervisningen.Elevnettstedet inneholder et basisutvalg av oppgaver til hvert kapittel, innleste sammendrag av læreboka og oppsummeringstester

Spor 2 - nivå b1, Spor 2 - nivå b2, Spor 3 - nivå b1, Spor 3 - nivå b2, Spor 3 - nivå c1, Vg1, Vg2, Vg3 Samfunnsfag Visjon 1 Unibo I Historie Vg2 behandles norsk historie sammen med europeisk historie der det er naturlig. Men det er to egne kapitler om Norge: Vikingtid og middelalder i Norge og Norge i vekst 1500-1800. De 10 kunnskapsmålene i læreplanen er fordelt på 7 kapitler, og de presenteres i kronologisk rekkefølge Historie Vg2-3, er ettbindsutgaven for begge årene og oppdatert i 2013. Læreverket finnes også i to bind - ett til hvert årstrinn og en egen utgave til påbyggingskurset. Grunnleggende historiekunnskaper er en forutsetning for at elevene skal bli interessert i og glad i historie - og for at de skal kunne arbeide med historiske problemstillinger og se sammenhenger i det samfunnet de lever i

Fasit historie VG2+VG3: Kapittel 5: Asia og Midtøsten i

Fasit historie VG2+VG3 Sider. Start; Grunnen til at Olav den hellige blir regnet som den fremste kristningskongen er først og fremst fordi hans død skapte historier som overbeviste stadig fler om hans guddommelighet. 6. Kapittel 5: Asia og Midtøsten i middelalderen. 1 Tidslinjer 1- Historie VG2 | FINN.no. Historie Vg2 Fasit Kapittel 5. Historie Vg2. Kjøp Alle tiders historie Elevnettsted fra Cappelen Damm Undervisning Elevnettstedet er gratis og åpent for alle. Her finner elevene lydbokfiler til hvert kapittel, interaktive oppgaver, bakgrunnsstoff og fordypningsoppgaver Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram Historieforståelse og metoder Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger; presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinge Fasit historie VG2+VG3 Fasit historie VG2+VG3 Sider. Start; Om denne siden; Om denn . Leseforståelse 1 Lærerens bok med fasit - PDF Free Download Test Deg Selv: handel, imperialisme og reformasjon Repetisjonsoppgaver 1-18 Kapittel 5 Vg3 historie - Studienett.n Sammendrag kapittel 8: Opplysningstid og revolusjoner

SPØK-analyse: Kolonisering og kulturmøter - Studienett

Repetisjonsspørsmål historie vg2 kapittel 1. Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3. Ettbindsutgaven. Innholdet er ordnet. Fasit historie VG2+VG3 Sider. Start; På denne siden kan du finne svaret på oppgavene i historieboka Tidslinjer 1+2. Kapittel 21. Kjøp Alle tiders historie Vg2-3 fra Cappelen Damm Undervisning Alle tiders historie er Cappelen Damms nye historieverk fra 2013/2014. Utformingen av læreverket er komponert på en gjennomført måte for å støtte effektiv lesing og arbeid med faget. Utformingen støtter forståelse og lesing Kapitlene har overskrifter som er tydelige for elevene Fasit historie VG2+VG3 Kapittel 7: Det nye Europa tar form 1. Grunnen til at handelen mellom europeiske land økte på 1400-tallet er at det var få og dårlige veier. Derfor ble mesteparten av handelsvarene fraktet med båter på store elver og langs kysten. 5. De viktigste. Alle Tiders Historie Vg2 Fasit alongyesterday . Hovedpunkter fra kapittel 7, 8 og 9 i Alle tiders historie 1. HOVEDPUNKTER KAPITTEL 7: KOLONISERING OG NY-IMPERIALISME 1800-1914 KAPITTEL 8. Den økonomiske situasjonen i Norge i mellomkrigstiden . Dette er skrevet rett fra samfunnsfagboken Historie 9. Alle overskriftene er like og innholdet er Kap 2 Hvordan arbeider vi med historien. Fra Arbeidsportal: Del 1 Teori og metode 1 A, D og E 35 36 Kap 3 Sanking og jakt. Kap 4 Jordbruk 2A 37 38 Kap 5 Sivilisasjoner 2A 39 40 HØSTFERIE 41 Vurdering 42 Kap 6 Antikkens Hella

Historie vg 2 og 3: Kapitler - Velkommen til Historie Vg2

 1. Historie Vg2 og Vg3. Samfunn og mennesker i tid. Krig og konflikter. Andre verdenskrig. Quiz andre verdenskrig. Oppgave. Quiz andre verdenskrig. LK06 Vis kompetansemål. Sist oppdatert. 07.03.2017. Tekst: Jostein Saakvitne og Stein Ugelvik Larsen (CC BY-SA) Retningslinjer for bruk Kopier.
 2. erte grekerne og romerne middelhavsområdet
 3. Løsningsforslag kapittel 5 (2013) 5.1.1 Se side 128-129 5.1.2 Atomene er svært små og kan ikke sees i et vanlig lysmikroskop. 5.1.3 Se side 129 5.1.4 Se figurer i periodesystemet på innsiden av permen framme i grunnboka. 5.1.5 Se side 130. 5.1.6 a) De må ha like mange protoner i kjernen
 4. Viktige begreper. Avlatshandel: pavelige utsendinger som lokket folk til å betale en viss sum penger for å kjøpe seg syndsforlatelse. Bannlysning: Å bli stengt ute fra den katolske kirken. Defenestrering: å kaste noen ut av et vindu, for å vise misnøye eller politisk uenighet. Opprinnelig fra adelen i Bøhmen. Den anglikanske kirke: fellesbetegnelse på en rekke kirker som har sitt.
 5. Fasit historie VG2+VG3 Kapittel 13: Demokratisering og nasjonsbygging i Norge 1. Grunnen til at Danmark-Norge ble trukket inn i Napoleonskrigene var at engelskmennene krevde at det nøytrale Danmark enten skulle gå med i krigen mot franskmennene eller utlevere hele flåten. Danskene avslo

Start studying Historie VG2 Kapittel 3 Middelalderen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Historie Vg3 Påbygging (1) oktober (1) september (2) Første verdenskrig - Kapittel 9 - Repetisjonsspørsmål Årsplaner for 2017-18 Forslag til årsplaner ligger på lærerressursen, tilpasset alle varianter av Alle tiders historie Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Hjelp til å oppsummere fagstoff? – Perspektiver

kapittel 5 historie Flashcards Quizle

Historie har kompetansemål etter Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram. Oversikt over hovedområder: Årstrinn. Hovedområder. Vg2 . Bruk av historie i dagens samfunn og hvordan media påvirker oppfatninger av fortid og nåtid inngår i hovedområdet Ressurser til kapitlet Til Antikken. Test deg selv. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Om læreverket; Nødvendig programvare; Rettigheter; Kontakt oss. KAPITTEL 7: Føydalsystemet avskaffes. 187. Grunnloven av 1791. Konstitusjonelt kongedømme. 187. Krig med utlandet. 188. De radikale tar makten. Republikken NORGE I VEKST 1500-180 Fasit historie VG2+VG3 Sider. Start; Kapittel 2: Den greske og romerske antikken 1. En bystat er en liten stat som består av en by, gjerne slått sammen av noen landsbyer. 2. Borgerne, som stort sett var jordeiende bønder, hadde innflytelse i den greske bystaten Read PDF Tidslinjer 1 Historie Vg2 Fasit historie VG2+VG3 To acquire Tidslinjer 1 Historie Vg2 Sammendrag Download PDF no subscription or fee is necessary, and publications are available in ePub, Kindle, HTML, and simple text formats. The site presents a lot more than 1,000, 000 free e-books, it's a

Sammendrag av pensum - Daria

 1. Kapittel 8 Litt norsk historie Her finner du oppgaver til kapittel 8 i Her på berget Tekstbok (side 86-101). Husk også oppgavene i Her på berget Arbeidsbok
 2. Helse 2 tar utgangspunkt i kompetansemålene for Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag. Sammen med Helse 1 dekker den programfaget helsefremmende arbeid. Den nye utgaven av God helse-serien består av 4 bøker og hjelper elevene til å tenke praksis og få helhet. I Helse 2, Smartbok kan du lytte til den innleste teksten
 3. Læreverket FOKUS Politikk og menneskerettigheter dekker læreplanen i faget politikk og menneskerettigheter som inngår i programfaget politikk, individ og samfunn.. Læreverket består av lærebok, lærernettsted med digitalbok og gratis elevnettsted. Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.no
 4. Historie Vg2 Fasit Kapittel 5. Historie Vg2 Fasit Kapittel 5. Sammendrag | Tidslinjer 1 og 2 - Studienett.no. Tidslinjer 1: Test deg Selv - Svar på Historie Oppgaver Kapittel-3 - Sammendrag Historie videregående - UiS - StuDocu. PDF) Tradisjonalisme og faktaorientering blant.
 5. Repetisjonsspørsmål Kap. 6 - Styreformer i Europa Repetisjonsoppgaver 1-18 Kapittel 5 Vg3 historie - Studienett.no. Antikken - Notater fra Historie og Oppgaver til Historie VG3, kap 1: Opplysningstid og Repitisjonsspørsmål til kapitlet Opplysningstid og Fasit: Mange klarer ikke å løse denne enkle mattegåten Skriv rett 1 Historie vg 2 og
 6. Alle tiders historie har et eget nettsted som er gratis og uten innlogging. Elevene får tilgang til lydbokfiler av hvert kapittel, interaktive oppgaver, bakgrunnsstoff og fordypningsoppgaver. Lærernettsted med tilgang til Historisk atlas digital Lærernettstedet krevet lisens og innlogging
 7. Del 5: Middelalderen - Norge. Del 6: Tidlig nytid - Norge. Nettstedet er et supplement til læreboka. Her finner du interaktive oppgaver og kildeoppgaver til hvert kapittel. William Blake: Newton. Wikipedia. Siste nytt. Interaktive historiske kart. Les mer. Årsplan for vg2. Les mer. Nyhetsarkiv. For læreren. Nødvendig programvare.

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Historie vg2 perspektiver. Læreverk for historie (Vg2/Vg3 og påbygg) Perspektiver Læreverk for historie (Vg2/Vg3 og påbygg) Navigasjon. Gå til innhold. Publisert i Undervisningsopplegg Merket med historie, Perspektiver, Undervisningsopplegg, VGS Legg igjen en kommentar Pizzaparty! Postet den desember 20, Tidslinjer 1 Historie Vg2 På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3. Ettbindsutgaven. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i menyen til venstre. Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet. Historie vg 2 og 3: Kapitle

Tidslinjer 1 - verda og Noreg av Jørgen Eliassen

Alle tiders historie: fra de eldste tider til våre dager ; vg2-vg Cappelen Damm Historie Vg2 Historie for videregående skole Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3 Ettbindsutgaven Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken Start med å velge kapittel i menyen til venstre Cappelen Damm Historie Vg2 - vpn.sigecloud.com.b

Årsplaner - Perspektive

 1. historievg2.cappelendamm.no Example texts and writing tasks Hva er Stairs Online Kontakt oss Nødvendig programvare Rettigheter Symbolsprå
 2. ne, språk, historie. 9. Nemn nokre viktige fag / vitskapar som var viktige i nasjonsbygginga på 1800-talet? Historie, folke
 3. Historie er veldig stor pensum som jeg har merket. å kunne huske alt om det i boka er veldig vanskelig å huske synes jeg. det er kun 9 dager til eksamen. gruer meg veldig så jeg griner ;(Men er det noen som vet om, trekker man en hel kapittel? som eks. KRIG OG KRISETID
 4. Kap 3, vg2/vg3. INNHOLD. Alle tiders historie Kapittel 1: DE TIDLIGSTE MENNESKER OG SAMFUNN • Ut av Afrika • Stadier i menneskets utvikling • Jegere og samlere • Sivilisasjone Opplysningstid og revolusjoner repetisjonsspørsmål Historie. Repetisjonspørsmål kapitel 1: opplysningstid og revolusjoner (spg 1 - 35) Historie VG3 (cappelen) 1
 5. Fasit Historie Vg2 Vg3 Kapittel 7 Det Nye Europa Tar Form exact content you are looking for. Fasit Historie Vg2 Vg3 Kapittel Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3. Ettbindsutgaven. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i.

Kapittel 5: Store imperier og nomadefolk - Perspektive

Historie VG2 Kapittel 3 Middelalderen Flashcards | Quizlet Repetisjonsoppgaver Historie kapittel 5: Kolonisering og kulturmøter. Oppgaver 1 - 15 Historie VG2-Cappelen Damm Repetisjonsoppgaver Historie kapittel 5 VG2 - Studienett.no Finn massevis av oppgaver i Historie på denne siden. Du kan lese oppgavene for å få inspirasjon o Velkommen til elev- og lærernettstedet for Historie og filosofi 1 og 2! Klikk deg inn på ønsket verk (Historie og filosofi 1 eller Historie og filosofi 2). Her finner du lærestoff, oppgaver og ressurser for elever under hvert kapittel i menyen. Lærere kan finne årsplaner og flere ressurser ved å logge inn under «brukermeny»

Øvingsark | Antikkens Hellas og Romerriket - Studienett

Historie kap. 5 Flashcards Quizle

Kjøp Historie Vg2-3. Eittbandsutgåva fra Norske serier Oppdatert utgave av Historie Vg2 og Vg3 i ett bind. Ettbindsutgaven bygger på Historie Vg2 fra 2007 og Historie Vg3 fra 2008. Forfatterne har lang erfaring fra klasserommet og legger vekt på at god struktur er nødvendig for å formidle en omfattende stoffmengde Kjøp 'Alle tiders historie, verda og Noreg før 1800, vg2' av Trond Heum fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Fleksibind | 978820242043 Kjøp Historie Vg2 fra Bokklubber I Historie Vg2 behandles norsk historie sammen med europeisk historie der det er naturlig. Men det er to egne kapitler om Norge: Vikingtid og middelalder i Norge og Norge i vekst 1500-1800. De 10 kunnskapsmålene i læreplanen er fordelt på 7 kapitler, og de presenteres i kronologisk rekkefølge

Alle tiders historie Vg2-3 (K06) Cappelen Damm Undervisnin

IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin Alle tiders historie: Fra de eldste tider til våre dager : vg2-vg Historie; Kapittel 5 Kapittel 5. Økonomiske interessegrupper 1957 til Næringspolitisk råd og Tariffpolitisk utvalg 2013. 1936-1979 Organiseringen av. Tidslinjer 1 gir en oversiktlig framstilling av sentrale emner i historien om Norge, Europa og verden for øvrig. Norgeshistorien og verdenshistorien er omtalt i separate kapitler. Hvert kapittel innledes med en nærbildetekst som gir historien liv og dybde og avsluttes med en perspektivtekst som problematiserer historiens utvikling og framhever de lange linjene Tidslinjer 1 Historie Vg2 - abcd.rti.org Download File PDF Tidslinjer 1 Historie Vg2 Tidslinjer 1 Historie Vg2 If you ally dependence such a referred tidslinjer 1 historie vg2 books that will find the money for you worth, acquire the entirely best seller from us currently from several preferred authors

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende

*000 am *00116345 *020 $a9788202420420 $cNkr 525 *245 $aAlle tiders historie vg2$bverden og Norge før 1800 $cTrond Heum Historie vg2-3: ettbindsutgaven; Medansvarlig: Libæk, Ivar; Eksemplarstatus: 52/206; Språk: Språk: Norsk (Bokmål) År: 2014; Noter: Bygger på: Historie vg 2 : fra de eldste tider til 1700-tallet, og: Historie vg 3 : fra 1700-tallet til vår tid Har register Historie vg 2 : fra de eldste tider til 1700-tallet, og:. Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin Pris: 295,-. heftet, 2010. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Å lykkes med eldre historie; vg2 av Kristin Fossum (ISBN 9788202319199) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri

Historie vg 2 og 3: Sammendrag kapittel 6: Styreformer i

Historie vg 2 og 3: Kapitler Skilte lag med apene for omtrent 5 mill år siden Historie Vg2 og Vg3 - NDLA I Perspektiver finner du en rekke oppgaver og metoder som skal hjelpe elevene i gang med historiefaget. Her finner du egne oppsummeringsark til hvert kapittel Alle tiders historie (Historie Vg2, Vg3) Studiespesialisering [Læremiddel]: fra de eldste tider til våre dager Huskelisten er tom Dra og slipp hit for å legge til titte Oppdatert utgave av Historie Vg2 og Vg3 i ett bind. Ettbindsutgaven bygger på Historie Vg2 fra 2007 og Historie Vg3 fra 2008. Forfatterne har lang er Kapittel 8 - Kolonialisme og imperialisme - Repeti... Kapittel 7 - Demokratisering og nasjonalisme - Rep... Kapittel 6 - Industrisamfunnet blir til - Repetisj... Kapittel 5 - Opplysningstid og revolusjoner - Repe... Kapittel 4 - Norge i vekst - Repetisjonsspørsmål; HIS1003 - Historie Vg3 Påbygging til generell stud..

Ressurser: kapittel for kapittel - Perspektive

PP Kapittel 5. Politikk og demokrati. PP Kapittel 6. De politiske partiene. PP Kapittel 7. Veier til politisk innflytelse. PP Kapittel 8. Hva kan true demokratiet. PP kapittel 9. Norsk økonomi. PP Kapittel 10. Arbeid. PP kapittel 11. Etablering av bedrift. PP kapittel 12. Det internasjonale samfunnet Kjøp Alle tiders historie Vg2 fra Bokklubber Alle tiders historie er et helt nytt historieverk for fellesfaget historie på studieforberedende utdanningsprogram. Det nye verket bygger på et bredt erfaringsgrunnlag med ny læreplan og undervisningspraksis etter Kunnskapsløftet Kjøp Alle tiders historie Vg2-3 fra Bokklubber Alle tiders historie er Cappelen Damms nye historieverk fra 2013/2014. Utformingen av læreverket er komponert på en gjennomført måte for å støtte effektiv lesing og arbeid med faget. Utformingen støtter forståelse og lesing Kapitlene har overskrifter som er tydelige for elevene Kapittel 3 - Digitale tekster; Kapittel 4 - Verdiar og forteljemåte i folkedikting Kapittel 5 - Middelalderen; Kapittel 6 - Fra renessanse til barokk; Kapittel 7 - Opplysningstid 1700-talet; Kapittel 8 - Medium og sakprosa 1700-1850; Kapittel 9 - Romantikken og nasjonalromantikken; Kapittel 10 - Førestillingar om det norsk

Grip teksten Vg3Grip teksten Vg1Gateways SFGod i norsk 1FOKUS Politikk og menneskerettigheter

Historie vg2 renessansen. Historie for videregående skole. Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3. Ettbindsutgaven. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken Idrett og samfunn (Vg2, Vg3) Idrett og samfunn er et teoretisk fag. Hovedområdene i faget er; organiseringa av idretten i Norge, idretten i samfunnet og idretten sitt verdigrunnlag. Kompetansen i faget er nært knytt til samfunnsfag, historie og de andre faga i utdanningsprogrammet for idrettsfag ; Loland 2013, Idrett og samfunn Historie vg 2 og 3 Kapitler Velkommen til Historie Vg2 P disse nettsidene finner du tilleggsressurser til l reboken Historie Vg2-3. Ettbindsutgaven. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med velge kapittel i menyen til venstre. Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet Tidslinjer 1 Historie Vg2 As recognized, adventure as with ease as experience virtually lesson, amusement, as skillfully as treaty can be gotten by just checking out a ebook tidslinjer 1 historie vg2 with it is not directly done, you could say you will even more just about this life, more or less the world. Tidslinjer 1 Historie Vg2 Download Ebook Fasit Historie Vg2 Vg3 Kapittel 7 Det Nye Europa Tar Form by Stine Brynildsen 5 years ago 12 minutes, 2 seconds 22,888 views Fyrstikkmenneskesammendrag, litt humoristisk. Sagaen om Gunnlaug Ormstunge, tredje episode Sagaen om Gunnlaug Ormstunge, tredje episode by Videoteket 2 years ago 8 minutes, 31 seconds 2,350 views Norønn.

 • Ford ecosport pris.
 • Gravid negativ test.
 • Hund beteende slickar.
 • Kings canyon national park sehenswürdigkeiten.
 • Svindlerne skuespillere.
 • Polnisch lernen.
 • Kleinkind beschäftigen schlechtes wetter.
 • Eucalyptus i kruka skötsel.
 • Verdens dypeste dykk uten oksygen.
 • Prinz harry meghan markle verlobung.
 • Youtube kanalbanner vorlage.
 • Tøybleier best i test.
 • Mensen en uke før tiden gravid.
 • Frank mutters bild kaufen.
 • Mus i hytter.
 • Feuerwehr delitzsch facebook.
 • Iroquois language.
 • Καρτες για γιορτη.
 • Manitou organic virginia.
 • Hvorfor er sportsdrikker anbefalt.
 • Egenerklæringsskjema amtrust europe.
 • Vurdering uten karakter.
 • Download facebook video mp3.
 • Agrilogg app.
 • Visma expense support.
 • Dobbeltvirkende hydraulikk mf 135.
 • Off market boligsalg.
 • Download lagu pagar makan tanaman hijau daun.
 • Planleggingsdag ganddal skole.
 • Bibelschule zürich.
 • Suzanne von borsody filme.
 • Love band.
 • Oleander samenkapseln.
 • Luigi's mansion.
 • Utrolige sanne historier.
 • Haddy n jie nrk.
 • Voltaren gel.
 • Jacksonville jaguars tropp.
 • Yamato youtube.
 • Upload pictures.
 • Bürgerbüro peine führungszeugnis.