Home

Hvilken side var italia på under første verdenskrig

Italias historie - Store norske leksiko

mellomkrigstiden - Store norske leksiko

Første verdenskrig - Wikipedi

 1. Start studying Første verdenskrig. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Det var det Frankrike, Russland og Storbritannia ble kalt. Italia støttet dem etterhvert. De sto på den andre siden av krigen. Det osmanske riket. Det Tyrkia ble kalt før. Var et slag under første verdenskrig,.
 2. Japan stilte seg Storbritannias side etter de første månedene av krigen, og også Portugal, Serbia, Hellas og Montenegro allierte seg med Ententemakten i løpet av krigen. Da 1.verdenskrig var en realitet hadde Europa siden 1600-tallet bygget seg opp til å bli en betydelig kolonimakt, med kolonier i både Afrika og Asia
 3. På den annen side, selv før første verdenskrig hadde brutt ut, hadde den amerikanske opinionen vært mer negativ mot Tyskland enn mot de andre landene i Europa. Over tid, spesielt etter rapporter om overgrep i Belgia i 1914, og etter senkingen av passasjerskipet RMS «Lusitania» i 1915, kom det amerikanske folk i økende grad til å se Tyskland som den aggressive part i Europa
 4. 1. VERDENSKRIG Et godt eksempel på en utløsende årsak er skuddet i Sarajevo som var startsignalet til til 1. verdenskrig. Det er en tilfeldig hending som setter verden i brann, men det ville ikke blitt noen krig hvis det ikke hadde vært for de dypereliggende, mer grunnleggende årsakene som gjorde at stormaktene ønsket krig
 5. Andre eller Annen verdenskrig regnes som den siste av to verdensomspennende væpnede konflikter, oftest regnet å utspille seg i årene 1939-1945.Den militære konflikten involverte de fleste av verdens nasjoner, herunder alle stormaktene, og to stridende militære allianser, de allierte og aksemaktene, ble dannet.Det var den mest altomfattende striden i verdenshistorien, med mer enn 100.
 6. Bakgrunnen for utbruddet av første verdenskrig var sammensatt. Våpenkappløp, kolonisering og fransk revansjelyst etter å ha tapt krigen mot Tyskland i 1871, var noen av årsakene. Det samme var Balkankrigene i 1912-1913
 7. Storbritannia ble skapt i 1707 da personalunionen mellom kongerikene England og Skottland (som hadde bestått siden Elizabeth 1s død i 1603) ble omformet til en realunion. Wales hadde vært i union med England siden 1536, mens Irland kom med i 1801. I 1921 brøt størstedelen av Irland ut og dannet den irske fristat, senere Republikken Irland

Trippelententen - Wikipedi

1. verdenskrig - Daria.n

Fire år senere var 18 millioner mennesker drept og to imperier oppløst. Det er hundre år siden Den første verdenskrig ble avsluttet. Her er seks ting. Deres relativt kjølige holdning til Norge kan til dels forklare den smidige og fredelige skilsmissen i 1905. Ikke revansjisme. Denne men også under den annen verdenskrig Trippelalliansen: militærallianse med Tyskland, Østerrike-Ungarn og italia. Ultimatum: siste, ufravikelige krav. Versaillestraktaten: er fredsavtalen fra 1919 som ble ble til etter den seks måneders lange fredskonferansen i Versailles, utenfor Paris. Traktaten var den offisielle slutten på første verdenskrig

Under 1. verdenskrig allierte Italia seg med trippelententen som bestod av landene Storbritannia, Frankrike og Russland. Men under fredsavtalen som ble skrevet i Versailles etter krigen ble ikke Italia sett på som en viktig aktør. Italienerne var svært misfornøyde med dette, og følte de fortjente mer Italia bytter side første verdenskrig Italias historie - Store norske leksiko . Ved utbruddet av første verdenskrig var Italia bundet til sentralmaktene ikke bare ved trippelalliansen, men også ved en hemmelig traktat av 1913 med Tyskland og Østerrike, rettet mot Frankrikes og Storbritannias herredømme i Middelhavet.Men motsetningsforholdet til Østerrike var sterkt, og en krig mot.

Første verdenskrig - Elverumskole

 1. På kort tid var hele den sørlige delen av landet befridd, og året etter ble kong Viktor Emanuel utropt til Konge over italia. I årene som fulgte, kom stadig større deler av italia inn under han. I 1870 gjorde han sitt inntog i Roma, som fra da av var Italias hovedstad. Tysklands Samling. Mange tyske state
 2. Versaillestraktaten av 1919 er fredsavtalen som ble skapt etter den seks måneders lange fredskonferansen i Paris i 1919, som førte til den offisielle slutten på første verdenskrig.. Traktaten ble ratifisert 10. januar 1920 og krevde at Tyskland tok på seg ansvaret for krigen og dermed var pliktig til å betale store beløp i krigserstatninger
 3. Det var derimot store forskjeller i hvilken grad man valgte å styre sine nyerobrede kolonier selv. som den gangen var en del av India. Indernes deltakelse i første verdenskrig på britenes side ble belønnet med en egen grunnlov og økt selvstyre i provinsene i 1919. Mahatma rettferdighets- og ansvarsfølelse for de som var under en
 4. 1. Når brøt første verdenskrig ut, og hvor lenge varte den? 1914, varte 4år (1918) Skuddene i Sarajevo som utløste det hele. Stormaktene hadde lenge kjempet om å være de største innefor kolonier og markeder. Frankrike var bitre på tyskerne pga tapet i 1871, Storbritannia var redde for at Tyskland skulle bli for store
 5. I dette forelesningsnotatet skriver jeg om årsakene til første verdenskrig, de bakenforliggende og utløsende, og begivenhetene som ledet frem til den. Første verdenskrig - 1. Innledning Forelesning i nyere historie for tredje klasse, videregående skole. Av lektor Eivind Salen Første verdenskrig var en krig mellom Tyskland, Østerrike-Ungarn på den ene siden, og Storbritannia.
 6. Nasjonalismen kan sees på som en bakenforliggende årsak til første verdenskrig, da det skapte konkurranse mellom nasjonene. I tillegg ble Tyskland og Italia samlet, mye pga. nasjonalistiske tanker om et fellesskap. Det at de ble to selvstendige land har jo hatt betydning for alliansene under krigen, da de begge var med i trippelalliansen

Andre verdenskrig var i gang, men til tross for stålpakten nølte Mussolini med å blande seg inn. Først etter at tyskerne i mai 1940 hadde feid gjennom Belgia, Nederland og Frankrike, innså han at Italia var pent nødt til hive seg på seierherrens vogn hvis landet skulle gjøre seg forhåpninger om å få en bit av kaken Napoleon var korsikaner og en middelmådig artillerioffiser som fikk sjansen under revolusjonskrigene. Han fikk første gang kommandoen over en hær i 1796 og forbløffet hele Europa. I spissen for fillete og underernærte soldater stormet han gjennom Nord-Italia, der han vant storslåtte seiere i Castiglione, Bassano, Arcole og Rivoli Første verdenskrig var krigen da stormaktene barket sammen på slagmarken. I kjølvannet av krigen oppsto det mange nasjonale bevegelser, med krav om selvstendighet. Noen av disse bevegelsene vant fram. Andre nasjonale grupper måtte forholde seg til nye herskere. Det ble også skapt helt nye stater under (eller klikk på tallet t.v.): 1 : Hvilket land var nøytralt i første verdenskrig? 21 : Hvilken tysk offiser hadde utarbeidet Hvilken by var fortsatt tysk etter fredstraktaten i Versailles? 25 : Hvilken stat oppstod ikke som følge av.

Første verdenskrig og den russiske revolusjonen - Daria

Den andre verdenskrig var på mange måter en gjentakelse av den første. Igjen kjempet tyskere og østerrikere mot franskmenn, briter og russere, og igjen valgte amerikanerne å hjelpe vesteuropeerne. Men det er også forskjeller: Under den andre verdenskrig stod Tyskland sammen med Italia og Japan og greide å beseire Frankrike Under første verdenskrig var det for Norges del særlig prisen på skipsfrakt som fikk betydning, siden Norge var og er en betydelig skipsfartsnasjon. De som eide aksjeandeler i skipene tjente seg svært rike på denne handelen, samtidig som det brede lag av folket fikk det vanskeligere som følge av økte priser

Hva kan du om første verdenskrig? - NRK Urix

Italia trekker seg ut av trippelalliansen i 1915, og går sammen med de allierte. Tyskerne har nå fiender på alle kanter. Krig og krigføring Den først verdenskrig er kjent under navnet skyttergravskrigen. Frontene lagde kilometervis med skyttergraver. Det var i disse grøftene de sov, spiste, skjøt på fienden og døde Dette ble en av årsakene til neste verdenskrig. De første årene etter selvstendigheten i 1918 hadde Polen diverse stridigheter med nabolandene, og spesielt blodig ble den polsk-russiske krigen i 1920. Et særtrekk ved den nye staten var at en tredel av innbyggerne var av ikke-polsk opphav (tyskere, ukrainere og hviterussere). Finlan

andre verdenskrig - Store norske leksiko

Første verdenskrig i bilder historienet

1. Verdenskrig Flashcards Quizle

Japan stilte seg på Storbritannias side etter de første månedene av krigen, og også Portugal, Serbia, Hellas og Montenegro allierte seg med Ententemakten i løpet av krigen. Da 1.verdenskrig var en realitet hadde Europa siden 1600-tallet bygget seg opp til å bli en betydelig kolonimakt, med kolonier i både Afrika og Asia Tyskland sendte på sin side tropper for å støtte Østerrike-Ungarn, som var deres allierte. Stillstand på vestfronten. Men det var i vest at krigen utviklet seg for alvor. Den tyske hæren gikk gjennom det nøytrale Belgia og inn i Frankrike. Målet var å innta Paris med hurtig framrykking, på samme måte som de hadde gjort i 1870-71 Det var en influensa-sykdom som menneskeheten aldri har sett maken til, hverken før eller siden. De lange årene med krig, uår og sult førte til svekkede immunforsvar og dårlig helse for mange. Perfekt for et aggressivt virus. I mai 1918 hadde det spredd seg til Spania hvor den ble mye omtalt etter at kongen var en av de første som fikk den

SIDE 212-213 . Tiden etter første verdenskrig var preget av optimisme og tro på demokrati. Internasjonalt samarbeid skulle forhindre nye kriger. FLERE stater fikk demokratiske grunnlover. - I mange land fikk kvinner stemmerett for først gang - Optimismen ble imidlertid knust av økonomiske kriser i hele verden Norge var ikke med på 1. verdenskrig. I andre land som var med på krigen, førte den til ødeleggelser av mange formuer. Det førte igjen til redusert ulikhet i inntekt og formue. Hos oss økte tvert imot krigen inntektsulikheten svært mye i 1916 - 17. Men ulikheten falt som en stein da krigen tok slutt i 1918 Ved første verdenskrig byttet Italia side, i 1915 gikk de over fra trippelalliansen til trippelententen. Det ble sagt at Italia vant krigen, men tapte freden og selv om de var på vinnerlaget fikk de ikke gjennomslag for krav om kolonier og landområder under forhandlingene i Versailles noe som førte til en økt bitterhet og stor misnøye i landet Hva husker du fra fra den kronglete veien mot første verdenskrig? Test deg selv

Første verdenskrig Flashcards Quizle

Antikommunisme er motstand mot kommunistisk politikk og kommunistiske regimer. Antikommunismen oppstod som en reaksjon på kommunistiske maktovertagelser i kjølvannet av første verdenskrig, og har spilt en viktig rolle i mange europeiske og vestlige lands politikk siden Gjennom stengninga av Italia i forbindelse med koronaepidemien har regjeringa til Giuseppe Conte utløst den verste økonomiske krisa i Italia siden andre verdenskrig. Godt å ha noe å skylde på, men ikke gå til Steigan for økonomi-forståelse. Det skjønner han lite og ingenting av. Det viser vinklinga på denne kampanjen 100 år siden slaget som tok en million menneskeliv. 1. juli 1916 stormet 120.000 britiske og franske soldater mot tyskerne. Det var starten på ett av de mest blodige slagene under 1. verdenskrig

Etter at stormaktene i Europa erklærte hverandre krig i 1939 erklærte Norge seg som nøytralt ved krigsutbruddet, slik som under første verdenskrig.Tiden før invasjonen av Norge var preget av en rekke krenkelser av norsk nøytralitet fra begge sidene i krigen, flest fra de allierte, blant annet krenkelser av luftrommet, minelegging av norsk farvann og bording av skip i norsk farvann Man forventede en kort krig på et par måneder. hvilken slags krig udviklede kamphandlingerne på vestfronten sig til? Skyttegravskrig. Opslidningskrig. hvorfor kaldes 1.verdenskrig for den første totale krig? Fordi det ikke blot var hære der stod over for hinanden. Det var hele samfund Hvilken skjebnens ironi at nettopp de som linjen var bygget for å holde ute nå tok forsvarsverkene i bruk mot dem som hadde bygget dem! 75 år senere vandrer jeg i disse endeløse gangene som i dag står som symbolet på alt som gikk galt for Frankrike under Den andre verdenskrig

Faktisk har mer enn 600 personer fra Nord-Amerika blitt med i ISIS siden starten. Du kan gi ti grunner til at gutter blir terrorister, men i mellomtiden la oss se på ting som kan føre til en tredje verdenskrig. 10th Allianser . Slik begynner konflikter i verden. Østerrike ble støttet av Tyskland og Italia under første verdenskrig Mussolini ville vise at Italia var overlegne på planlegging satt opp til å spille under Ramadan, men nektet. Norge på sin side slo som mistet sin far under første verdenskrig

Skuddene i Sarajevo var det som utløste første verdenskrig, men det var en rekke årsaker til at det ble krig. Imperialismen Perioden 1870‒1914 kalles imperialismens tidsalder Etter et år av nøytralitet, trådte Italia i 1915 inn i første verdenskrig på Ententemaktenes side. Kongeriket Italia håpet at ved å slutte seg til Ententemaktene mot Sentralmaktene kunne landet få provinsene Trentino, Sør-Tirol, Istria med havnebyen Trieste og Dalmatia Tyskerne på sin side, opplever å ha fiende på alle sider, franskmennene og britene på den ene siden, Russland på den andre. Franskmennene var ennå bitre over at tyskerne i 1871 hadde tatt kontroll over området Alsace-Lorrain, som ligger på grensen mellom Frankrike og Tyskland. Perioden fra 1870-1914 blir kalt imperialismens tidsalder

Japan gik ind i Første Verdenskrig på Ententens side. Under Første Verdenskrig befæstede Japan sin position som stormagt og kampene som hovedsagelig blev bekæmpet mod tyske interesser i Asien indbefattede verdens første flyangreb fra hangarskibe. Den japanske flåde bistod også Storbritannien og sendte krigsskibe til Sydafrika og Malta På den annen side forårsaket det avtagne osmanske imperiet også mange ulemper for de europeiske kreftene, som forsøkte å delta i delingen av arv. Som følge av dette resulterte denne spenningen i Tripolitanian-krigen (som følge av at Italia grep Libya, som tidligere tilhørte tyrkerne) og de to Balkan-krigene, der slavisk nasjonalisme på Balkan nådde sitt høyeste punkt Skipsfarten under første verdenskrig . Nedenfor finner du tre linker til norsk skipsfart under første verdenskrig. Bruk informasjonen herfra til å svare på spørsmålene nedenfor verdenskrig eller første verdenskrig (oprindeligt Den store krig eller (indtil 1939) blot Verdenskrigen) var en global militær konflikt, der varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt sted på slagmarker hovedsageligt i Europa, men også i Mellemøsten, Afrika og sporadisk i Sydøstasien.Krigen kostede over ni millioner menneskeliv og blev dermed en af de blodigste Den første marokkokrisen, også kalt Tangerkrisen, var en internasjonal krise fra mars 1905 til mai 1906, og omhandlet Frankrikes ønske om økt innflytelse i Marokko.Konflikten fikk internasjonal betydning fordi den var med å påvirke alliansepolitikken frem mot første verdenskrig.Tyskland gikk inn i konflikten på marokkansk side, i håp om å svekke entente cordiale, men endte i stedet.

Study Del 18 Første verdenskrig 1914-1918 flashcards from Ken Sparby's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Skyttergravskrig Woodrow Wilson hadde mål om nasjonens selvbestemmelsesrett, at folk skulle selv få bestemme hvilken stat de ville tilhøre. Men dette fungerte ikke i praksis. Minoriteter ble ikke hørt, noe som gjorde at de følte seg utrygge, selv om de hadde tått statsborgerskap, rettssikkerhet, trosfrihet og egne skoler for minoriteter. Statene i Øst-Europa skulle også fungere som. Albania under første verdenskrig var en uavhengig stat, etter å ha oppnådd uavhengighet fra det osmanske riket 28. november 1912, anerkjent av stormaktene i 1913. Et nytt land med forskjellige etniske grupper, løsnet det raskt og bare noen måneder etter å ha tatt makten , dens leder William av Wied, ble tvunget til å flykte.Etter at første verdenskrig Siden krigshæren, etter mobilisering, var på 320.000 mann ville det ta 32 år å forsyne hele hæren med bakladningsgevær, og det var vanskelig å kontrollere kvaliteten av våpnene. Preussen gjorde flere statsarsenal om til produksjonssteder for bakladningsgevær, og økte produksjonen til 22.000 gevær årlig Under den andre verdenskrig ble Japan styrt av keiser Hirohito. Han var statsoverhode og guddom. Det var han som forårsaket den japanske deltagelsen i 2.verdenskrig. Allerede i 1931 erobret Japan Mandsjuria i Nord-Kina. Hovedmålet til keiser Hirohito var å sikre seg råvarer og markeder for den japanske økonomien

Prittwitz visste at den etablerte oppfatninga var at den riktige strategien for å forsvare den østprøyssiske grensen var å nedkjempe en russisk arme på den ene siden av innsjøene, og deretter å bruke jernbanen for å overføre styrkene bak innsjøene til den andre siden og nedkjempe de russiske styrkene som var der. Prittwitz kom fram til at Rennenkampfs første arme i det minste. Denne lederen skulle løse alle konflikter og overkomme alle vanskeligheter, og skape en strålende fremtid for en gjenfødt nasjon. Fascismen oppstod i Italia i mellomkrigstiden. Lederen for den fascistiske bevegelsen var den tidligere sosialisten Benito Mussolini. De fascistiske bevegelsene vokste fram etter første verdenskrig (1914-1918)

tvangsarbeidets økonomiske betydning. Spørsmålet var neglisjert i de første forsøkene på å beregne de økonomiske effektene av okkupasjonen og har siden ikke blitt adressert.3 Det økonomiske landssvikoppgjøret etter krigen viste samtidig at norske bedrifter opparbeidet store fortjenester under okkupasjonen Italia er verdensberømt for byene Venezia og Roma. Politikken har de senere årene vært preget av stor ustabilitet og regjeringsskifter. Det har blitt sagt at Italia er Europas dørstokk. Hvert år krysser tusenvis av båtflyktninger Middelhavet, fra Afrika til Italia, med livet som innsats Den demokratiske verden sto allerede på det seierrike grunnlaget på formingsstadiet fra første verdenskrig. Blant de demokratiske nasjonene på Guds side var USA [47], Storbritannia og Frankrike de sentrale. Tyskland, Japan [48] og Italia, de ledende nasjonene på Satans side, var derimot totalitære land Sider i kategorien «Motstandsgrupper under andre verdenskrig» Under vises 8 av totalt 8 sider som befinner seg i denne kategorien - Kanskje på grunn av datidens kjønnsrollemønster var det vanskelig for kvinnene å fortelle at de hadde deltatt i motstandsbevegelsen.På 1950-tallet fikk vi det som senere har blitt kaldt for husmødrenes storhetstid

Noen av røttene til 1.verdenskrig er på grunn av nasjonalismen. N asjonalisme er en politisk ideologi som sier at hvert folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stat. Nasjonalismen var en av de forklaringene på hvorfor vi fikk 1.verdenskrig. Den serbiske nasjonalismen er det som startet hele 1.verdenskrig. Serberne ønsket en egen og selvstendig nasjon, men dette ble vanskelig når mange. I de første tiårene av 1900-tallet, var en krig mellom de europeiske stormaktene uungåelig? Det var fragmenteringen av Østerrike-Ungarn og deres konflikter med Serbia, samt mordet på Franz Ferdinand som satt igang kjedereaksjonen av allianser som utviklet seg til å bli første verdenskrig Første verdenskrig er en av de blodigste i menneskehetens historie. Den væpnede konflikten begynte i 1914 med Sarajevo-mordet. Den 28. juni døde archduke Franz Ferdinand i hendene på en terrorist, en student fra Bosnia

Siden Jarle er i Budapest for å konkurrere i EM i Rubiks kube, blir det jeg som også holder denne runden. I oktobers første runde er det krighistor Runde 134: Første verdenskrig - Norges Quizforbun Hva kan du om andre verdenskrig? Ta vår quiz og se hvordan du gjør det? Det er 74 år siden andre verdenskrig ble avsluttet. Samtidig er krigen aldri helt over. Det var en dramatisk tid som lærte oss noen viktige lekser om menneskeverd og brutalitet. En ubehagelig allianse mellom demokratiske land og en diktatorisk enstatsrepublikk [ På wikipedia satte de dette litt på spissen, og viste til flere andre viktige hendelser rundt om i Europa som var vel så viktige som d dagen. I tillegg hadde den ny informasjon. Mange av de andre sidene jeg fant var direkte kopier av andre sider. På det meste fant jeg 3 prikk like utgaver av samme side, under 3 forskjellige navn

Når det gjelder andre verdenskrig og Italia, er svaret alltid det faller ut. Det faller i første omgang av hvilken italiensk hær, hvilken fase av krigen og hvilken POW du tenker på. Italia i andre verdenskrig ble fragmentert. I den første delen av krigen ble Italia offisielt alliert med Axis (faktisk et av de grunnleggende medlemmene av. I det imperialistiske kappløpet var Russland, Storbritannia, Frankrike og USA de største motstanderne - likevel stilte Japan seg på de alliertes side under første verdenskrig, men endte med å bli rimelig misfornøyde med fredsoppgjøret, blant annet fordi de ikke ble anerkjent som en fullverdig stormakt Første verdenskrig Kongen måtte på sin side skrive under på The Bill of Rights, Den nye Italia var i 1861 fremdeles bare i støpeskjeen Denne uken har vi startet med første verdenskrig. Vi gikk gjennom hva årsakene var for at krigen brøt ut, og så på en oppsummerings. Charles de Gaulle Med kanonene på hvilken norsk festning, Det er 74 år siden andre verdenskrig ble avsluttet. Den felles fienden i andre verdenskrig var Nazi-Tyskland, Italia under Mussolini og Japan under Hirohito. De tre landene hadde brutale diktaturer,. I den første kinesisk-japanske krig i årene 1894-1895 ble Kina tvunget til å gi fra seg Taiwan. Kina var et splittet land med store interne konflikter, mens Japan på sin side hadde blitt til en stormakt gjennom en rekke moderniseringstiltak. Under første verdenskrig allierte Japan seg med Tyskland og sikret tyske interessesfærerr i Kina

 • Psoriasis shampoo.
 • Otp beregningsgrunnlag.
 • Schuppenflechte schnell bekämpfen.
 • Výhody kamerového systému.
 • Centauro alicante erfaringer.
 • Sugar babies.
 • Håndball vm kvinner 2021.
 • Helsedirektoratet matpakke.
 • Action lübeck angebote.
 • Drankspelletjes met kaarten.
 • Styrepult kryssord.
 • Naruto jiraiya first appearance.
 • What is mhm mean.
 • Samsung internetradio.
 • Schützenfest hannover 2017 beschickung.
 • Utah interessante orte.
 • Radio norge frekvens.
 • Larsson millennium trilogy.
 • Activity alta hr black large pulsklokke.
 • Hi end munchen 2018.
 • Wunder po baby.
 • Studiosus me and more silvester 2017.
 • Praksisrapport eksempel.
 • Bilka åbningstider nytår.
 • Eidskog legesenter leger.
 • Norges nordligste flyplass fastland.
 • Baker hansen oslo sentrum.
 • Disneyland paris bilder zum ausdrucken.
 • Overtidsmat 2018.
 • Ut ifra.
 • Best restaurants in covent garden.
 • Wo kann man weidenruten kaufen.
 • Bocholt karte.
 • Blødning uke 6 uten smerter.
 • Krakow.
 • Grandiosa næringsinnhold.
 • Høyttalerkabel 4mm2.
 • Familievernkontoret kristiansand.
 • Gwl bregenz parkhaus.
 • Bouldern köln kinder.
 • Vw touareg bruktbil.