Home

Straff for oppbevaring av hasj

Dømt til samfunnsstraff for oppbevaring av 95 kilo hasj

Høyesterett mener samfunnsstraff er nok for en 26 år gammel kvinne som er dømt for oppbevaring av 95 kilo hasj. Dommerne i Høyesterett kom under tvil fram til at straffen mot kvinnen kunne. Besittelse av over en kilo hasj er oppbevaring av narkotika som kan straffes etter straffeloven § 162 første ledd. Straffen er bøter eller fengsel inntil 2 år. Ved brudd på § 162 første ledd er det bare rent unntaksvis at man bare blir idømt en bot. Salget av 100 gram hasj er en egen overtredelse av straffeloven § 162 første ledd SVAR: Hei Etter straffeloven § 231 er straffen for oppbevaring av narkotika i mindre omfang, bot eller fengsel inntil 2 år. Av størrelsen du oppgir på mengde narkotika du ble tatt for antar jeg at..

Straff for salg og oppbevaring av hasj 05.01.2011 2011 Kriminalitet Spm. om straff for oppbevaring av hasj. 12.02.2018 2018 Rusmidler Straff for bruk, omsetning, oppbevaring og smugling av heroin 05.04.2018 2018 Rusmidle En 40 år gammel mann er i Eidsivating lagmannsrett dømt til åtte år og seks måneder i fengsel for oppbevaring av 3,2 kilo amfetamin og 44 kilo hasj Straff for oppbevaring av 75g hasj til salgs Logg inn for å følge dette . Følgere 1. Straff for oppbevaring av 75g hasj til salgs. Av Lite kreativt navn, 2. april i Juss. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. Lite kreativt navn 118 Lite. Høyesterett mener samfunnsstraff er nok for en 26 år gammel kvinne som er dømt for oppbevaring av 95 kilo hasj. Dommerne i Høyesterett kom under tvil fram til at straffen mot kvinnen kunne reduseres kraftig, og hun slipper dermed å sone i fengsel. Årsaken er hensynet til kvinnens datter, som hun er eneforsørger for. D

Narkotikalovbrudd i norsk lov. To lovverk i norsk jus beskriver handlinger i relasjon til narkotika som er belagt med straff: straffeloven og legemiddelloven.I legemiddelloven ligger også hjemlene til den norske Narkotikalisten.. Straffeloven. Ifølge straffelovens § 231 kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år for «narkotikaovertredelse» for å ulovlig tilvirke, innføre. Straff for hasjbeslag Offentlige institusjoner Du burde google ting som tatt med 500 gram hasj, besittelse av 500gram marihuana for å finne ut av lignende tilfeller og finne ut hva dommen ble. Kompis av meg: produksjon 500gr grønt. Oppbevaring 300gr grønt Dømt til samfunnsstraff for oppbevaring av 95 kilo hasj. Høyesterett mener samfunnsstraff er nok for en 26 år gammel kvinne som er dømt for oppbevaring av 95 kilo hasj

Straff for salg og oppbevaring av hasj - Ung

Straff for besittelse/bruk av cannabis hvis en er under 18 år. 26.10.2015 2015 Rusmidler; Tatt for bruk av cannabis for andre gang. Hva blir straffen? 08.05.2014 2014 Rusmidler; Usikker på bruk av cannabis ved kjønnsjusterende behandling 06.02.2020 2020 Kjønnsidentitet; Straff for oppbevaring av cannabis. 28.05.2018 2018 Kriminalite Bruk og besittelse av små mengder narkotika til egen bruk rammes av legemiddelloven og er straffbart. Et utvalg oppnevnt av regjeringen er nå i ferd med å utrede endringer i disse reglene, i retning avkriminalisering Straff for oppbevaring av hasj. Dette svaret er eldre enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Hei! Jeg oppbevarer normalt sett ca. 4-5 gram cannabis på rommet mitt, hva er straffen for å bli tatt med dette Det er ganske streng straff for å dyrke hasj,selv om det er til eget bruk. Så vidt jeg veit,så kan du gå på gata med 2-3 gram,og hvis du blir tatt,så får du forelegg og mister hasjen,men har du over 5 gram så kan du bli tatt for besittelse med hensikt til å selge.... værtfall det jeg fikk høre av en snut A ble i lagmannsretten dømt til fengsel i fem år for oppbevaring av 93 kg hasj. Han anket over straffutmålingen. Høyesterett nedsatte straffen til fengsel i fire år (dissens 3 - 2). Flertallet uttalte at den mengden hasj som saken omfattet, tilsa en ubetinget fengselsstraff av betydelig lengde

Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10 vil være den sentrale loven ettersom det er der narkoti-kalovbrudd i all hovedsak reguleres. Videre vil legemiddelloven av 4. desember 1992 nr. 132 komme til anvendelse ved at den hjemler straff for besittelse og bruk av narkotika Av rettssikkerhetsmessige hensyn frarådes alltid bruk av slike tester som grunnlag for sanksjon.» Det må tas ytterligere prøver etter en positiv hurtigtest, eller man må ha innrømmet bruk, for at politiet skal kunne straffe deg. Glemmer de dette behøver du ikke godta straff dersom det ikke foreligger andre bevis Straffutmåling for erverv og oppbevaring av 700 gram hasj Høyesteretts dom 17.12.2008, HR-2008-02160-A, (sak nr. 2008/1533), straffesak, anke over dom A (advokat Sten Løitegaard) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Petter Sødal Fengselsstraff for oppbevaring av narkotika og våpen Da mannens kjæreste ble arrestert, besluttet politiet å ransake gården hans. Der fant de nok til at han må belage seg på sju måneder bak.

Hva blir straffen for oppbevaring av 1 g hasj

 1. Straff ved besittelse av hasj/marijuana. Dette svaret er eldre enn ett år gammelt. og en forutsetning for forelegg er at det er snakk om erverv og oppbevaring som ikke tar sikte på videre omsetning.Et forelegg vil ikke vises på en vanlig politiattest. Det finnes tre typer politiattester
 2. Oslo (NTB): Høyesterett mener samfunnsstraff er nok for en 26 år gammel kvinne som er dømt for oppbevaring av 95 kilo hasj
 3. alitet) § 80. Fastsetting av straff under

Straff for oppbevaring av narkotika - Ung

Erik Jensen saken! Noen tanker på veien

En ung mann ble i tingretten idømt fengsel i 90 dager og en bot for oppbevaring av hasj, ruspåvirket kjøring og narkotikabruk. Han anket dommen og engasjerte advokat Henriette Willix til å bistå han i lagmannsrettssaken. I dommen fra lagmannsretten ble straffen endret til samfunnsstraff. Dette gjør at mannen kan beholde både arbeid og skoleplass Dømt for oppbevaring av hasj En 46 år gammel kvinne fra Bærum er i Borgarting lagmannsrett dømt til seks år og ni måneders fengsel for oppbevaring og produksjon av store mengder narkotika. Av Jon Schjerpen Søndag 19.11 201 Det var under en ransaking av mannens bopel at politiet fant 18 gram hasj. Han ble dømt for oppbevaring av hasj til eget bruk, samt for å ha røykt hasj en gang. Påtalemyndigheten foreslo at straffen ble satt til betinget fengsel i 26 dager, men retten mente at det var for strengt og vedtok at 18 dager var mer passende En mann i slutten av 20-årene er dømt til to års fengsel for oppbevaring av 9,5 kilo hasj i Bergen sentrum i april i fjor, skriver BT. Hjemme hos mannen ble det også funnet annen narkotika

> Straff konsekvenser for bruk av cannabis og hasj Straff konsekvenser for bruk av cannabis og hasj. Dette svaret er eldre enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Straffen for dette er bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler Riksadvokaten har i en rundskrivendring i 2006 åpnet for at kjøp og oppbevaring til eget bruk av hasj og marihuana kan avgjøres ved bot og forelegg ved kvanta opp til 10-15 gram, mot tidligere 5 gram. Straffenivået ved innførsel kunne ikke være uavhengig av denne utviklingen. I As tilfelle var det ikke snakk om spredningsfare Oppbevaring av MDMA - ecstasy - i pulverform. Straffen utmålt av lagmannsretten ble satt ned. Domfelte hadde oppbevart ca. 150 gram MDMA, 100 gram kokain, 1 400 gram marihuana og 230 gram hasj. Straffen ble satt til fengsel i 1 år og 8 måneder. Dommen avklarer at. straff for MDMA i pulverform straffes likt som MDMA i pillefor De har dømt Oppegård-mannen til ni måneders fengsel for oppbevaring av hele partiet. Torsdag 5. mars i fjor foretok politiet razzia med narkotikahund i 28-åringens hjem på Kolbotn. Først fant de drøye 160 gram hasj i stuen. Deretter ble drøye 3,3 kilo hasj funnet i en skoeske på loftet. Nesten 3,5 kilo hasj ble fangsten til sammen Straff for befatning med 37 kilo hasj Høyesteretts dom 12. mars 2018, HR-2018-486-A, (sak nr. 2017/1912), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Folke Åmlid

Lang straff for oppbevaring av narkotika - V

Oppbevaring/lagring av hasj. Rusmidler nå skal det jo nevnes at visst det er dårlig hasj er det kanskje ikke så nøye med oppbevaring da det ikke er så mye olje, men i god beis er det mye olje som kan stikke av i ett luftig rom *gaff* spQ. Dyslectic Mind. 1.252 952. 2. oktober 2002 23-åringen ble dømt for kjøp av 100 gram hasj og 50 gram marihuana, samt to tilfeller av bruk/besittelse av narkotika og et tilfelle av oppbevaring av elektrosjokkvåpen. 23-åringen hevdet at stoffet var kjøpt til eget bruk. Han argumenterte også for at han brukte stoffet som smertelindring, noe retten ikke la noen vekt på Hasj i norge straff. Inspirerende kampanjer, populære nyheter og bestselgere og attraktive tilbud. Populære nyheter og bestselgere til fantastiske prise Heisann, jeg er en gutt på 14 år som har en samfunnsfag oppgave.Den handler om bruk av Cannabis, og straffen er for dem som er over 15 år Lange straffer for oppbevaring av narkotika. Av. Tore Myrberg - 8. februar 2019. Facebook. Twitter. 571,63 gram hasj og 76 tabletter inneholdende MDMA på deres tilholdssted i Risør. Både mannen og kvinnen har sittet nærmere fire måneder i varetekt i påvente av rettssaken Narkotikalovbrudd i norsk lov []. To lovverk i norsk jus beskriver handlinger i relasjon til narkotika som er belagt med straff: Straffeloven og Legemiddelloven.I Legemiddelloven ligger også hjemlene til den norske Narkotikalisten.. Straffeloven []. Ifølge Straffelovens §162 1. ledd kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år for narkotikaforbrytelse for å ulovlig tilvirke.

En 53 år gammel dansk mann fikk den strengeste straffen for innførsel og omsetning av 1.647 kilo hasj til Norge, samt oppbevaring av 1.826 kilo i hjemlandet. De to andre, en 68-åring og en 47-åring, er dømt for å ha medvirket blant annet ved å klarere grenseovergangene mellom Danmark og Sverige og mellom Sverige og Norge i forbindelse med innførslene Straff på MDMA, Lsd, og hasj - prøvetid Offentlige institusjoner Straff på MDMA, Lsd, og hasj - prøvetid - freak.no Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n Mildere straff for hasjrøyking . Justisministeren er usikker på om bøter og fengsel fungerer overfor hasjrøykerne. Av Olav - Når man tar inn en 16-åring for besittelse av hasj,.

Straff for oppbevaring av 75g hasj til salgs - Juss

Fem medlemmer av hasjnettverket til Cappelen ble dømt til strenge straffer for oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj i tingretten, men fikk straffene redusert i lagmannsretten Hei, jeg har røykt hasj med et par venniner for et par uker siden. Jeg ble oppdaget av mamma når hun fant pipa mi i skapet. Så skjedde det som oftest skjer. Eeeet stort kalas med politi innblandet og hele faenskapet. Pappa/mamma ska på møte med politiet og diskutere ka de ska gjøre om et par dage..

Oppbevaring av hasj. Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.int. Nyeste artikler . Eksklusiv seilbåt gikk på grunn. Eieren mener sjømerket stod feil og har saksøkt Kystverket Den 46 år gamle kvinnen ble frikjent på to tiltalepunkter: For oppbevaring av 269 gram hasj og for overføring av 500 gram hasj og 200 gram marihuana til en annen person. Hun ble kjent skyldig i å ha oppbevart 3,1 kilo amfetamin/metamfetamin, 230 gram kokain, 3,5 kilo hasj og 4,8 kilo cannabisplanter, samt for ulovlig oppbevaring og tilvirkning og for å ha overdratt narkotika En Molde-mann i midten av 20-årene er dømt til fengsel i 40 dager for å ha solgt og oppbevart hasj. Flere forhold. Mannen ble dømt for selv å ha kjøpt og brukt cannabis i fjor vår, for å. Tre dager etter at to menn i Bergen tingrett fikk samfunnsstraff for oppbevaring av store mengder hasj og heroin, ble tre menn dømt til fem års fengsel for salg av heroin

Retten bemerker at brudd på straffelovens 162, som gjelder oppbevaring av narkotika vanligvis straffes med bøter eller fengsel i inntil to år. Tiltalte er også tidligere straffet for brudd på legemiddelloven for å ha brukt hasj, og derfor blir også straffelovens 61 gjeldende, som omfatter gjentakelse, som igjen medfører en doblet strafferamme 26. mai 2019 kl. 03:21 Tiltalt for oppbevaring av hasj. To menn møter neste uke i retten, tiltalt for å ha oppbevart nesten 10 kilo hasj ved Kongen Marina i Oslo

Slik følger du domsavsigelsen i Eirik Jensen-saken

av 900 gram amfetamin av normal styrkegrad ligger et sted mellom to og et halvt og tre års fengsel, men nærmere to og et halvt år. I HR-2017-1675-A avsnitt 16 ble det lagt til grunn at straffen for en kurér ved innførsel av 1,2 kilo amfetamin ligger på fengsel i noe over tre år. Oppbevaring skal straffes noe mildere enn innførsel I begynnelsen av desember møtte en mann i 20-åra i Nordmøre tingrett siktet for oppbevaring og salg av store mengder narkotika. Mannen, som er bosatt i Molde, erkjente straffskyld Kvinne (36) dømt for oppbevaring av hasj. Må punge ut 15.000 kroner og dømmes til betinget fengsel. Nord-Troms Retten kom til at straffen settes i samsvar med påtalemyndighetens. Oppbevaring av hasj 6 1756 Kjell T Ringen. 14 3. 23. august 2017. Lur hva som er best oppbevaring av hasjis, kan den bli dårligere av å oppbevares feil ? Har hatt ei plate liggendes oppe på kjøleskapet en ukes tid. Merket den var betraktelig hardere no en den va sist jeg bet av en bit. En 47 år gammel mann møtte nylig i Dalane tingrett tiltalt for oppbevaring av narkotika. 2. september i år ble mannen pågrepet i Stavanger. Han hadde da syv gram amfetamin, tre gram hasj og en.

Dømt til samfunnsstraff for oppbevaring av 95 kilo hasj

 1. og cannabis kjørte 25-åringen bil. Dommen er nå avsagt og mannen må belage seg på å ta beina fatt i lang tid
 2. Fengsel for salg og oppbevaring av hasj Straffen ble fengsel i 60 dager som er en fellesstraff med en dom fra september 2011. Han ble også dømt til å tåle inndragning av 1500 kroner til.
 3. En mann i 40-årene er siktet for oppbevaring av cirka 200 gram hasj i Hammerfest. Mannen er siktet, pågrepet, avhørt og løslatt for forholdet i løpet av fredagen
 4. SVAR: Hei Etter straffeloven § 162 b straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som er ansett som dopingmiddel (eksempelvis anabole steroider) med.
 5. En mann i 50-åra, som har flere NM-gull på CV-en, må i fengsel etter å ha blitt dømt i en omfattende hasjsak. Dommen er på ett år og ti måneder - med 58 dager i fradrag på grunn av tida i.
 6. ell gruppe, skriver VG

Narkotikalovbrudd - Wikipedi

 1. Aktor ber om at han straffes med fengsel i 17 år for salg av 700 kilo hasj og oppbevaring av 476 kilo hasj. Mann (47): Erkjenner delvis straffskyld, men ikke kvantumet politiet har tiltalt ham for
 2. Straffen er satt til fem års fengsel. Det er forsvarer Sigurd Klomsæt fornøyd med. - Når påstand er ti år og dom fem år, så har vår argumentasjon nådd fram, skriver han til Fædrelandsvennen. Han er også funnet skyldig i frakt og oppbevaring av ytterligere 24 kilo hasj
 3. Må i fengsel for oppbevaring av hasj En mann i 20-årene ble dømt til fengsel i 14 dager for oppbevaring av narkotika. DØMT: Mannen ble dømt i Nord-Troms tingrett
 4. En mann i 20-årene stod tiltalt for to tilfeller av kroppsskade og for å ha oppbevart 37,5 gram hasj hjemme hos seg selv. Han erkjente straffskyld da saken mot ham var oppe i Dalane tingrett

Straff for hasjbeslag - freak

Aktor vil ikke gi Gjermund Cappelen mer straff

Advokat Per Zimmer bistod en mann som var tiltalt for oppbevaring av ca 80 gram hasj. Forholdet var begått i prøvetid fra tidligere dom, hvilket normalt ville gitt ubetinget fengsel. Retten skriver at den under tvil har kommet til at hensynet til tiltaltes mulighet til å forbedre sitt liv veier tyngre en samfunnets behov for å reagere med ubetinget fengsel som eller ville være riktig hei. jeg lurte på hva straffen er hvis politiet på en eller annen måte finner ut at man har røyka hasj en gang? hvis man f.eks prøver det en gang for å se hva alt oppstyret handler om, men ikke har intensjoner om å noen gang prøve det igjen, og man er ikke i besittelse av noe eller har solgt noe.

Video: Dømt til samfunnsstraff for oppbevaring av 95 kilo hasj - V

Straff for røyking av cannabis? - Ung

 1. Dropper ut av skolen. Han peker på at det særlig er utsatte unge som ofte tenner en joint. - Vi kan se at elever på yrkesskoler røyker altfor ofte. For mange er det hver dag. De dropper ofte ut av skolen, sier Grønbæk. Hvis man røyker hasj en sjelden gang, har begrensede skader. Et stort forbruk henger sammen med: Økt fravær fra.
 2. Straff for oppbevaring av hasj - RUStelefone . En mann i 20-årene fra Stjørdal ble tatt for oppbevaring av hasj to dager på rad. En tirsdag i januar i fjor ble han tatt for å ha oppbevart 94 gram hasj i. Dom: Tidligere dommer for brudd på narkotikaloven,.
 3. Erkjente kjøp og oppbevaring av narkotika. Gjennom sommeren 2013 kjøpte mannen 150 gram hasj, gjorde at straffen ble 45 dagers fengsel. Dette er 15 dagers tilståelsesrabatt for siktede. — Forholdene omkring bruk av hasj ville normalt sett ha gitt bot. Siktede er for øvrig bøtelagt tre ganger tidligere for andre forhold,.
 4. Bosatt på Oslo vest. Var også en av tre sentrale håndverkere under oppussingen av Eirik Jensens bad i 2006. Tiltalt for oppbevaring og salg av 1,1 tonn hasj. Hjelpepleieren (61): Hjelpepleier som først ble varetektsfengslet i fjor høst, altså etter lang tids etterforskning. Tiltalt for oppbevaring og salg av 1,2 tonn hasj
 5. Han ble tatt onsdag for en uke siden, ble varetektsfengslet og nå er allerede dommen klar for den første delen av alt mannen er siktet for; 18 lovbrudd totalt, og oppbevaring av cirka en kilo med hasj som politiet tok ham med tidligere i år. LES OGSÅ: Stoppet ruset sjåfør - tok en kilo hasj. FOR LAV STRAFF
 6. Dommen uten straff falt i saken om innførsel og salg av 1,4 tonn hasj. Cappelen satt tiltalt i denne saken hvor medlemmer av det omfattende nettverket hans også ble dømt

Bruk og besittelse av narkotika - mot avkriminalisering

 1. SVAR: Hei Jeg antar at politiet vurderte at de hadde tilstrekkelig bevis på at du hadde brukt eller kjøpt hasj. Etter legemiddelloven § 24 er det forbudt å besitte eller bruke stoff som står på nar..
 2. Var i besittelse av 50 g hasj og på vei til å selge det til en under 18 år. account_circle. SVAR. Besvart 18.08.2019 17:38:52. Hei. Jeg antar at du lurer på hva du risikerer å få i straff for besittelse av hasj og forsøk på salg Hvor lang straff får man for besittelse av litt over en kilo hasj og salg av hundre gram av dette
 3. Hun mener 18 års fengsel uansett er altfor høy straff. Forsvarer Sol Elden ba retten frikjenne 63-åringen fra Rykkinn for hele Cappelen-butikken med 1,4 tonn. Aktor vil sende ham i fengsel i 18 år. Per Erik Hagen. 13. oktober 2015, kl 11:47 - Han kan dømmes for oppbevaring av 50 gram hasj som var til eget bruk, og som han ikke hadde.

Straff for oppbevaring av hasj - RUStelefone

Foto: Policia Nacional. Av Leo Lunde | Publisert 22. August 2020 kl. 12:57. En 45 år gammel mann har blitt pågrepet av det nasjonale politiet i turistbyen Maspalomas sør på Gran Canaria Tatt med hasj i Umbukta En mann i 20-årene er dømt til 60 timer samfunnsstraff, for å ha blitt tatt i besittelse av 40 gram hasj Strenge straffer. Gjermund Cappelen Fra dommen: Han dømmes for salg av 808 kg hasj samt oppbevaring av 476 kg. Han fremstår som Cappelens nærmeste medarbeider og Cappelens høyre hånd Politiet hadde vært på Skavanger for å sjekke en klage på høy musikk, da de stoppet bilen. - Det var en ung mann som kjørte bilen, og han ble anmeldt for oppbevaring av hasj, opplyser Martin Sjøtun i Kongsberg-politiet Mildere straff for hasjbesittelse. mens grensen tidligere lå på fem gram. Tatt i 1989. Hauge har i årevis ergret seg over at journalister minner ham på at han i 1989 ble pågrepet i Tollen i Osaka, Japan med seks gram hasj i en sigarettpakke i lomma, på vei til en solenergikonferanse sammen med Morten Harket

Hva er straffen for og dyrke hasj planter - Juss

Da for oppbevaring av over en kvart kilo hasj og mer enn 100 gram cannabis. Han fikk fem måneders fengsel. Også i september i fjor ble han dømt i Hedmarken tingrett. Da for opp mot en kvart kilo hasj og 30 gram amfetamin. Straffen ble satt til fengsel i 120 dager Hasjbesittelse av denne typen straffes vanligvis med fengsel i 14 dager, ofte betinget om personen er tidligere ustraffet. Til Hauges hell ble det nylig kjent at Riksadvokaten går inn for at besittelse av inntil 15 gram hasj nå kan straffes med forelegg, mens grensen tidligere lå på 5 gram

Oppbevaring av hasj Norges Domstole

Samboerpar må i fengsel for salg og oppbevaring av Da fant politiet 22 gram hasj. I slutten av januar i med fratrekk for fire dager i varetekt. Årsaken til at hun fikk lavere straff,. Av Helge Kjøniksen Publisert: 05. april 2020, kl. 22:23 Sist oppdatert: 05. april 2020, kl. 22:35 En mossing ble avslørt med 243 kilo hasj og har allerede før rettssaken erkjent straffskyld

Straffen vil nok bli en bot uansett hvilken bestemmelse forholdet rammes av. Hvis man er 15 år og ikke tidligere har blitt straffet, kan det hende at man slipper unna med påtaleunnlatelse , altså at man slipper straff Da blandes hasj/marihuana med tobakk, og blir vanligvis enten rullet til en cannabis-sigarett (joint), eller røykes via en pipe/bong Ungdom som for første gang blir tatt for å ruse seg på hasj kan slippe straff hvis de inngår en ungdomskontrakt

DRAMMEN: «Anders» (37) dyrker marihuana i sin egen leilighet. Hver gang han høster sin plantasje sitter han igjen med en halv kilo marihuana. Politiet mener det er for lite til å bli prioritert De fire HA-medlemmene kan få ekstra straff for å ha planlagt og gjennomført hasj-smuglingen som en organisert, Kristiansen er tiltalt for medvirkning til innførsel av 346 kilo hasj og kjøp og oppbevaring av 30 kilo hasj. I retten erkjente han delvis straffskyld for kjøp og oppbevaring av 15 kilo av det narkotiske stoffet Det er satt av to dager til hovedforhandlingen. Den grove narkotikaovertredelsen omfatter oppbevaring av nær 10 kilo hasj på Sørum og noe over 29 kilo hasj på Haugenstua i Oslo. Den yngste av dem er også tiltalt for å ha oppbevart 28.000 kroner som stammet fra en straffbar handling Cappelen har erkjent oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj i perioden 2011 til 2013, men han har ikke avslørt noen av de andre som sitter på tiltalebenken. - Jeg tar ansvaret for det jeg har gjort

Straff, inndragning m.v. alder eller lignende ikke lenger kan antas å være i stand til å sørge for en sikker oppbevaring eller bruk av våpen eller våpendeler. Blir våpenkort tilbakekalt etter første eller annet ledd, skal kortet og i tilfelle skytevåpenet straks innleveres til politimesteren Mann i 20-åra er i Fjordane Tingrett dømt til bot og 16 dagar fengsel for oppbevaring og salg av hasj. DEL. Mannen tilstod det han stod tiltalt for i Fjordane tingrett. Han skal ved fem ulike anledningar ha selt minst 10-15 gram hasj til to ulike personar, i løpet av to periodar Aktuelle saker og politikk; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik VIL HA HASJ PÅ POLET: som blant annet medfører at man skal ikke få straff for å bruke og være i besittelse av en viss mengde rusmidler, men det er likevel ikke lov å bruke rusmidlene

- Forbud og straff har vært utprøvd i hundre år, og det fungerer ikke. Nei til legalisering av hasj - Før kostet ett gram 100 kroner. Neste uke vil det koste 600. Kvinne i 40-årene og fem andre tiltalt for oppbevaring av 31 kilo (!) heroin I den første Cappelen-rettssaken i fjor ble en helsearbeider på 61 år idømt 15 år i fengsel for oppbevaring og salg av mange hundre kilo hasj, samt heleri av narkopenger. Dette for en ikke-voldelig forbrytelse, i et rettsapparat der drapsmenn som ble dømt i samme periode fikk lavere straffer. Strafferammene bør åpenbart senkes Det alvorligste tilfellet i tiltalen mot mannen var oppbevaring av 365 gram amfetamin. Dette alene tilsier en straff på fengsel i underkant av to år. Oppbevaring av 1,7 kilo hasj tilsier «normalt» en fengselsstraff på opp mot ti måneder. Mannen er tidligere dømt for narkotikakriminalitet en rekke ganger

Da han ble stanset denne augustkvelden var han også i besittelse av cirka tre gram hasj, og kort tid før kjøringen hadde han brukt hasj og amfetamin. Retten dømte stjørdalsmannen til en samlet straff på 21 dager i fengsel og en bot på 20.000 kroner. I tillegg mister han retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på. Mannen i 50-årene, som blant har flere norgesmesterskapstitler, tok imot 60 kilo med «bløffe-hasj» fra politiet. Nå venter fengselsstraff Skjerpet straff for hasjliga. To av de fire som anket dom for smugling av 350 kilo hasj til Norge og Bergen, fikk strengere straffer i lagmannsretten

En ung mann bosatt i Molde måtte nylig møte i tingretten tiltalt for oppbevaring og salg av hasj. I slutten av mai gjennomførte politiet en ransaking av boligen hans etter mistanke om. Hjemme hos paret fra Radøy ble det funnet hasj, fleinsopp, valium og anabole steroider Den grove narkotikaovertredelsen omfatter oppbevaring av nær 10 kilo hasj på Sørum og noe over 29 kilo hasj på Haugenstua i Oslo. Den yngste av dem er også tiltalt for å ha oppbevart 28.000.

Mann siktet for narkodrap i Bergen: Politiet: Vi har tattCappelen jobber hardt for solid strafferabattTidløst design med et personlig uttrykk -itromso
 • Fradrag for store sykdomsutgifter 2017.
 • Demon names male.
 • Fotograf sivilombudsmannen.
 • Yr väder.
 • Plonger film critique.
 • Nerd shop.
 • Red astaire reifezeit.
 • Playmobil historische figuren.
 • Bilder über esstisch aufhängen.
 • Barnebok med lyd.
 • Rimowa sale.
 • Tfm systemnummer.
 • Biltema verktøy.
 • Love and hip hop miami season 1 episode 3.
 • Украинское посольство в норвегии.
 • Gdansk zoo tripadvisor.
 • Skjønnheten og udyret imdb.
 • Vw karmann ghia.
 • Hinterm horizont live.
 • Elkem solar.
 • Guttefrisyre lang lugg.
 • Fergetider dyrøy sula.
 • Gewichtung likert skala.
 • Jaycee lee dugard angel dugard.
 • Ibuprofen 400 kinder.
 • Stof 2000 københavn.
 • Matthew hussey blog.
 • Peter pan live action.
 • Hva er brakkvann.
 • Maskerad par.
 • Crux winter jam 2018 fotos.
 • Tropesykdommer afrika.
 • Rosekake gulrotkake.
 • Schipfer hausa tanztee.
 • Tinyurl decoder.
 • Scottish national portrait gallery.
 • Mensen en uke før tiden gravid.
 • Skytyper.
 • Kurze andachten für kinder.
 • Roar hjelmeset kone.
 • Schiedsrichter lehrgang wuppertal.