Home

Prekambrisk alder

Høyren kvarts i pegmatitter i Sveio | Norges geologiske

Prekambrium (jordens urtid) er den delen av jordens historie som er eldre enn kambrium (latin prae = «før»), dvs. tidsrommet fra jordens dannelse for 4 600 millioner år siden og fram til fanerozoikum (jordens oldtid) startet 542 millioner år før nåtid. Prekambrium deles inn i arkeikum og proterozoikum, som er to av de tre eonene i jordhistorien og avløses av det postkambriske fanerozoikum De av prekambrisk alder inneholder mange steder sjeldne mineraler, noe som har gjort dem vel kjent blant mineralsamlere og mineraloger. De prekambriske pegmatittene finnes i grunnfjellet og spesielt langs kysten i Sør-Norge hvor North Cape Minerals, Lillesand utvinner kvarts og feltspat fra slike pegmatitter Grunnfjell (prekambrisk alder) Gnels-migmatitt-granitt-komplekset De dypeste snitt i grunnfjellet finnes i syd og sydvest hvor grove migmatitter og migmatittiske gneiser er vanlige. Disse er gjennomsatt av granitt og granodioritt med dels skarpe, dels overgangsmessige grenser mot de omgivende bergarter

Prekambrium - Wikipedi

Bergarter opprinnelig av prekambrisk alder finnes også på Nordvestlandet og i Lofoten - ytre Troms (Fig. 2). Disse har vært påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen, og er tildels videre omdannet eller overskjøvet. De prekambriske bergartene, er rester etter gamle fjellkjeder Breivik kalk er malt kalkstein, fremstilt av grovkrystallinsk marmorkalkstein (grunnfjellkalk) av prekambrisk alder. Forekomsten ligger på Larsnes på søre Sunnmøre, og har vært i kontinuerlig drift siden 1885. Breivik kalk leveres i to hovedkategorier : Breivik fôrkalk og Breivik jordbrukskalk Alder. De store anortosittmassivene er alltid av prekambrisk alder. I Rogaland er anortosittene 1080 til 1050 millioner år gamle. De har en midlere alder innenfor Egersundkomplekset, der bergartene ellers er fra 1200 til 900 millioner år gamle. Bru Selve utmeislingen av fjellformene skjedde mye senere, først og fremst under de kvartære istidene, men råmaterialet - gneiser og størkningsbergarter av prekambrisk alder - ble skjøvet på plass under den kaledonske kontinent-kontinent-kollisjonen, eller fjellkjededannelsen, for vel 400 millioner år siden

Kvartsforekomster og kvartsressurser i Norge Norges

Stromatolitt, mikrolaminert sedimentær struktur i kalkholdige gruntvannsavsetninger. Stromatolitt dannes ved at kolonier av blågrønnalger fanger opp fine partikler i vannet samtidig som de feller ut kalsiumkarbonat (kalk). Strukturene er som oftest halvkuleformede, men kan også være søyleaktige eller plateformede. Fossilt er en stromatolitt uten organiske strukturer og kan ikke føres. Det er ikke så mange steder i Norge hvor vi kan finne fossiler. Fossiler finnes i sedimentære bergarter (avsetningsbergarter), og i og med at landet vårt stort sett består av gammelt grunnfjell med gneiser og granitter, samt metamorfe bergarter som utgjør restene av den kaledonske fjellkjeden, har vi få gode fossilforekomster på fastlandet Derfor sier vi at disse bergartene har en prekambrisk alder. Her har forskjellige avsetningsbergarter (som sandstein og skifer) og forskjellige størkningsbergarter (som lavabergarter og granitter) i jordens urtid blitt omkrystallisert sammenfoldet og pakket sammen ved svært høye trykk og temperaturer i løpet av et tidsrom på over én milliard år med flere epoker med fjellkjededannelse Landformene i regionen er i hovedsak karakterisert ved nord-sør og øst-vest gående sprekkedaler som er styrt av sprekkemønster i gneiser og granitter av prekambrisk alder. Det typiske trekket med markerte, hengende daler ned mot en hoveddal, er svært fremtredende i Toåas nedbørfelt

Det har den største frembrudd område av ordovicium alder bergarter i landet (beige). Yngre bergarter av Mississippian og Pennsylvanian alder (blå og lys grønn) forekommer i nord og vest. På en liten kuppel på østsiden av platået, er bergarter av prekambrisk alder eksponert i St. Francois-fjellene Trysilsandstein Trysilsandsteinen ligger med basalkonglomerat eller basalbreksje på et erodert underlag av Trysilporfyr og er av prekambrisk alder. Den ble dannet for 1500-1250 millioner år siden. I Ljørdalen har det opp gjennom tiden vært produsert endel skifer og murestein av Trysilsandsteinen. I dag er det ingen aktiv drift

Breivik Kalkver

Alder. Liksom ellers på Sørlandet, hører de granittiske bergartene ved Farsund til grunnfjellet. De er av sen prekambrisk alder, og er trolig blitt til for fra 930 til 850 millioner år siden. Dette var ved avslutningen av den svekonorvegiske fjellkjededannelsen,. Det var analyse og datering av zirkonmineraler fra sandstrender på Mauritius som ledet forskere til å tro at det skjuler seg kontinentale bergarter av prekambrisk alder under den vulkanske øya. I følge Torsvik har zirkonene sannsynligvis blitt fraktet opp til overflaten sammen med lava i nyere tid av gneisbergarter av prekambrisk alder. De.n sannsynlige aldersfølge ved dannelsen av dette kompleks er, idet vi begynner med de eldste ledd: l. Granitgneis, glimmergneis, amfibolitgneis, amfibolit. Innbyrdes aldersforhold helt ukjent. Strøkretning gjennomsnittlig N 40 V. 2. Granitisering (hvit gran it). 3 Mangeritt Mangeritt ble først gjort kjent av bergensgeologen Carl Fredrik Kolderup i en avhandling fra 1903. Bergarten er fra Manger på Radøy, der den danner koller i de forholdsvis godt utviklede strandflatene i Ytre Hordaland (steppene på Manger). I tillegg til i Hordaland finnes også mangeritt i Lofoten, i høyfjellet fra Voss til Jotunheimen og i Egersund-området Regolith kan variere fra å være vesentlig fraværende til hundrevis av meter i tykkelse. Alderen kan variere fra øyeblikkelig (for et askefall eller alluvium som nettopp er blitt avsatt) til hundrevis av millioner av år gammel (regolit fra prekambrisk alder forekommer i deler av Australia)

Fylkesstein for Rogaland: Anortositt - Naturhistorisk museu

Hjalmar hadde funnet 30-40 fossiler av belemnitter i et område som består av kaledonske skyvedekker med bergarter av prekambrisk alder. Belemnitter er en slekt av blekkspruter som oppstod sent i trias og forsvant for om lag 66 millioner år siden (ved overgangen fra kritt til tertiær) og bør derfor absolutt ikke finnes i den gamle fjellkjeden Her finnes det sedimentære bergarter av prekambrisk alder som inneholder ørsmå mikrofossiler. Les flere nyheter fra ABC Nyheter. Del Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert! Nyhetsbrev. Få dagens håndplukkede nyheter rett i innboksen hver ettermiddag. Mer fra ABC Nyheter Berggrunnen i Siljanringen består av grunnfjell (prekambrisk alder) og sedimentære bergarter fra ordovicium og silur. De siste har blitt bevart fordi det oppstod en forsenkning da krateret ble dannet. De ordoviciske kalksteinene (Bodakalksteinen) er en ressurs som har blitt benyttet gjennom lang tid Berggrunnsgeologisk hører området til Mørefeltet som er dominert av bunngneisser av prekambrisk alder. Hovedbergarten er stripet, båndet eller flammet gneis. Lokalt finnes forekomster av den ultrabasiske bergarten olivin

Den moderne fjellkjedens dype røtter - Geo36

Bergrunnen i nedbørfeltet og i selve deltaet består av bergarter av prekambrisk alder i det kaledonske dekket-charnockittiske til anortosittiske bergarter (Sigmond et al. 1984). Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen Fjellet består derfor av gneiser og dypbergarter av prekambrisk alder. Korset på toppen. Det er reist et kors øverst på Skogshorn, første gang i 1880-årene. Under andre verdenskrig ble det reist et nytt kors med innskriften «Gud signe kongen og fedrelandet» og Håkon 7.s monogram

Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde er eit verneområde sørvest i Noreg. Det blei oppretta i 2000 som det andre største verneområdet i landet.. Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde blei varig verna ved Kronprinsregentens resolusjon 28. april 2000.Området er 2 385 km² og går inn i i fylgjande kommunar: Bygland, Bykle og Valle i Aust-Agder, Hægebostad. Kraton , arkeisk-proterozoisk Plattform , arkeisk-proterozoisk Orogen , prekambrisk-paleozoisk Basseng Magmatisk Annet Havbunnsskorpe: 0-20 mill. år 20-65 mill. år >65 mill. år Utbredelse av grunnfjellsskjold (brunt) som har vært stabilt siden prekambrium, videre grunnfjell som har gjennomgått fjellkjedefolding etter prekanbrium (lilla), og endelig nyere geologiske former som ikke er. Nordkvaløya og Rebbenesøya, samt de mindre øyene i landskapsvernområdet tilhører grunnfjellet av mellom-prekambrisk alder, 2500 - 900 millioner år. De vanligste bergartene som er kartlagt i verneområdet er gneis, migmatitt, foliert, granitt, gabbro og amfibolitt

stromatolitt - Store norske leksiko

 1. Hele Vangsåsformasjonen ble tidligere antatt å være av prekambrisk alder. Funn av mikrofossiler i Ringsakerkvartsitten og i andre kvartssandsteiner av tilsvarende alder i Skandinavia viser at Ringsakerkvartsitten i sin helhet er av tidlig kambrisk alder. Langodden byr på både interessant geologi og lokal kulturhistorie
 2. Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer; nhpe-1 (ubekreftet) Udifferensiert: Prekambrisk: Utrøstryggen, Ribbebassenget, Jennegghøgda, Marmæleutstikkeren, vestflanken av Røsthøgda: Oppsprukket og tildels forvitret grunnfjell: Eksponering til luft: Stratigrafisk over roterte grunnfjellsblokke
 3. Skyvedekker i norge. Skyvedekke, stor plate- eller kileformet bergmasse som er blitt forflyttet langs en tilnærmet horisontal eller lavvinklet forskyvningsflate, gjerne slik at den blir liggende ovenpå yngre bergarter
 4. Den svarte bergarten i denne fasaden er en granatamfibolitt av prekambrisk alder. Antakelig er den brutt ett eller annet sted i Akershus eller Østfold. Bergarten består av svart hornblende, hvit plagioklas og røde granater
 5. erer i området. Den ene, og den eldste, er en hornblendegneis. Dette er en grovkrystallin, båndet bergart med granittisk sammensetning. Den do
 6. Hessfjord- og Skogsfjordformasjonene er også sannsynligvis av prekambrisk alder. Disse består overveiende av omdannede vulkanske bergarter. Den femte hovedenheten, Hansnesformasjonen, tilhører et kaledonsk skyvedekke, og består av glimmerskifer og andre omdannede sedimentære bergarter

Berggrunnen i nedbørfeltet består overveiende av gneiser og granitter av prekambrisk alder. I lavtliggende områder er innslaget av edelløvskog ganske stort. I selve dalføret er det nederst en. blandingsskog av bjørk og furu, etterhvert blir bjørk dominerende både i dalbunnen og i dalsidene helt. opp til Tenndalssetrene alder (Henningsmoen 1952, Bruton & Harper 2000). At de fortsatt er bevart, skyldes trolig et stort meteorittnedslag som skjedde her i prekambrisk tid (Riis 2002, 2008). Det førte til at landskapet bevarte noe av den senere lagrekken, som ellers ble ødelagt av påfølgende, overskjøvne fjellkjeder. Også andre steder i Rogaland er det bevar Fagersetvatnet ligger i et området der skyvedekket er nedslitt, slik at kambro-silurbergarter som fylitt og myolitt kommer fram i dagen. Disse bergartene er lett oppløselige og inneholder ofte mye kalk, noe som er gunstig for vannkvaliteten. Lenger oppe i vassdraget er det gneis og gabbro av prekambrisk alder som utgjør berggrunnen prekambrisk alder. Bergarten i hele området er generelt av granittisk/ monzonittisk sammensetning og har stedvis glimmerrike bånd og amfibolrike bånd. Langs Sandviksveien mellom Måseskjæret og Elsesro kan man se blotninger og skjæringer som vise

kvartsdioritt av prekambrisk-ordovicisk alder, med unntak av sørvestflanken av Gangåsen som har migmatittisk amfibolitt, av samme alder. Et par soner kvartsdioritt og glimmerskifer m.m. følger i sørlig retning før en kommer inn i migmatittiske gneiser i det nordvestnorske grunnfjellsområde Søylene i Rådhusets borggård mot Fritjof Nansens plass og deler av Rådhusets sokkeletasje er kledd med plater av en migmatittisk gneiss av prekambrisk alder. Bergarten er tatt fra et brudd på Sandøy i Østfold

breivik-kalkverk.no Breivik kalk er malt kalkstein fremstilt av grovkrystallinsk marmorkalkstein grunnfjellkalk av prekambrisk alder Forekomsten ligger på Larsnes på sør Rapporten omhandler resultater av geologisk feltarbeid og kjerneboring påOrrefjell, Salangen kommune i Troms. Orrefjell-massivet består av granittiskebergarter som pegmatitt, granitt, skriftgranitt og granittisk gneis, Alders-datering etter Rb\/Sr-metoden har gitt en prekambrisk alder på pegmatitten(16000 mill.år) Foreslått prekambrisk tidslinje ICSs Geologic Time Scale 2012- bok, som inkluderer den nye godkjente tidsskalaen, viser også et forslag om vesentlig å revidere den prekambriske tidsskalaen for å gjenspeile viktige hendelser som dannelsen av jorden eller den store oksidasjonshendelsen , blant annet, samtidig opprettholde mesteparten av den forrige kronostratigrafiske nomenklaturen i den. Berggrunnen består av sure bergarter fra prekambrisk alder (grunnfjell); metarhyolitt og metamorf tuff (Dons og Jorde 1978). Geir Gaarder fra Siste Sjanse har befart de sørlige delene, bl.a. gjelet til Digeråi (Gaarder 1991) og gitt en kortfattet beskrivelse. Han bemerker at området virker jevnt utnyttet tidligere

Om verneområdet

4 SAMMENDRAG HELLEN, B.A., A.E.BJØRKLUND & G.H. JOHNSEN 1997 Kalkingsplan for Gaular kommune 1997 Rådgivende Biologer as. rapport 307, 51 sider ISBN 82-7658-169- grå gneiser av prekambrisk alder. I nedfoldet i gneisen finnes også belter av kvartsitt, kvartsskifeer og øyegneis. Grunnet beliggenhet til Møre-Trøndelagsforkastningen, er det sannsynlig at man vil kunne oppleve noe rystelser fra jordskjelv ved seismisk aktivitet. NGU har vurdert at ve Berggrunnen består av folierte sure dypbergarter, granitt og grandioritt, av prekambrisk alder. Terrenget er dominert av lave, avrundete knauser, med innslag av stup, skrenter, ur og rasmark. Det aller meste ligger nedenfor tregrensen og Kilvatnet er en dominerende del av feltet

file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Mine

Forekomstene er av prekambrisk alder, datert til ca. 1,8 milliarder år. Deres opphav er stromatolitter, tallerkendannende og kalkdannende blågrønnalger som i dag lever i beste velgående kysten av Australia. Sandstrendene de vokste , utgjør i dag det omkringliggende gråberget prekambrisk alder. Under fjellkjededannelsen ble bergartene foldet, forkastet, skjøvet og utsatt for høyt trykk og temperatur. Dette har bidratt til dannelsen av de sprekkestrukturene og svakhetssonene som finnes i Trøndelag i dag. 3.2 BERGGRUNN Berggrunnskartet (M 1:50.000) for området hvor tunnelen er planlagt er vist i Figur 2. Bergartene e Bergartane er omdanna sedimentære og vulkanske av prekambrisk alder. Granat-glimmerskifer og granittisk gneis dominerar, og strøkretninga er NNA-SSV. Landskapet er kupert med heiar og åsar som er oppdelt av myrar og vatn, med unntak av SA-lege delar av nedbørfeltet der landskapsformene får eit lågalpint preg

Bergartsliste 150 bergartsprøver i prydsteinsveggen

Berggrunnen i nedbørfeltet består overveiende av gneiser og granitter av prekambrisk alder. I lavtliggende områder er innslaget av edelløvskog ganske stort. I selve dalføret er det nederst en blandingsskog av bjørk og furu, etterhvert blir bjørk dominerende både i dalbunnen og i dalsidene helt opp til Tenndalssetrene Berggrunnen rundt Fredrikstad består hovedsakelig av dypbergarter av mellom‐prekambrisk alder, dannet for ca. 900 millioner år siden. Bergartene som preger området er hard granitt og Tonalitt. Forsøksfelt stagborin NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 44 NY LITTERATUR Reviews Problems of Postmagmatic Ore Deposition. Edited by]. KuTINA. Vol. l, 588 pages. Appendix to vol. l. Translations of papers pre

Fossiler i Norge - TAG

Kommunen ligger i det østnorske grunnfjellsområde og bergartene er av prekambrisk alder, dvs. eldre enn 600 millioner år. Berggrunnen består av grunnfjell hvor bergartene båndgneis og tonalitt (inneholder flere mørke mineraler som pyroksen, amfibol og biotitt) er dominerende Tidsur hvor prekambrium framstår i grått og blått, og opptar 87% av jordhistorien. Prekambrium består av to eoner: arkeikum (grått) og proterozoikum (blått). Virveldyr oppstod i prekambrium, men det prekambriske eonet er mest kjent for sine fossile stromatolitter, som her fra Glacier nasjonalpark i USA. Berggrunnskart som viser prekambriske bergarter i rødt, orange og rosa Oftest av prekambrisk alder med ujevn global fordeling. Viktigst er forekomster ved Sudbury i Canada, i Australia, og i Russland, bl.a. på Kola. Mange små, nedlagte forekomster i Norge; størst av disse er Flått nikkelgruver i Evje. Hydrothermale kobbermalme Geologien i nedbørsfeltet består av bergarter av prekambrisk til silursk alder overskjøvet under den kaledonske fjellkjededannelse, samt stedegne eller overskjøvne bergarter av pre­ kambrisk alder. 7 • I(lrl[1IIIUAFMll..I(lr!tlllll'llt'lllmr_' O l,nIUn'ttJll 11l1Sf[lI(lu_.Y lUlIlIl Planlagt overført nedbørsfell til Follovatnet 4104.

alder på maksimum 2.4 Ga og minimum 2.2 Ga. Den lagdelte Vannagruppen, inkludert alle kontakter til gabbrodioritten, er skråstilt, stedvis invertert, og til dels komplekst foldet og kuttet av flere sett med kløv og semiduktile skjærsoner. Type og intensitet av deformasjon ser ut til å være kontrollert av bergartenes kompetanse Allsidig gave-, interiør- og samlerbutikk for fossiler, mineraler, krystaller, meteoritter, utstoppede dyr, innrammede insekter, mynter, m.m dc.contributor.advisor: Duffaut, Kenneth: dc.contributor.advisor: Brönner, Marco: dc.contributor.author: Chernyshova, Alena: dc.date.accessioned: 2019-09-27T14:00:27 Lær definisjonen av prekambrium. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene prekambrium i den store norsk bokmål samlingen

BERGGRUNNEN I ØSTMARKA - geologi til glede og besvær

 1. samlet plan for vassdrag nordland fylke (1990-prosjekter) vassdragsrapport for 161.1z sundsfjordelv 681 sundsfjordelv 02 reinskar sundsfjord iwi.. krv
 2. Norske bakker og berg kan skjule mange gamle skatter. Er du heldig, kan du finne din egen bit av mange millioner år gammel historie
 3. må derfor vrere av prekambrisk alder, ikke trondhjemsfeltgrönnsten som antatt av Holmsen og Oftedahl (1956, s. 124). Ekreskifereren er i Björånes­ vinduet utviklet som en grönnlig skifer med betydelig klorittinnhold som viser at den er tilfört materiale fra en basisk bergart
 4. omdanna sedimentære bergarter av prekambrisk alder fra Valdresgruppa, hvor det meste er næringsfattig sandstein. Ved Hyllefjell og Søre Langsua er sandsteinen overleiret med et lag av kvartskonglomerat, og over dette er det som oftest et lag som er rikt på gabbromateriale (Haugen 1952) og dette gir bedre næringstillgang for plantevekster
 5. Denna utgörs av bergarter som bildades under prekambrisk tid, det vill säga från tiden för jordens bildning för omkring 4 600 miljoner år sedan och fram till kambrium för omkring 545 miljoner år sedan. Den fennoskandiska urbergsskölden (av fenno- finsk och Scandia Skandinavien) är i sin tur en del av paleokontinenten Baltika

OMVANDLETE LEIRSTENER AV PREKAMBRISK ELLER KAMBRO-ORDOVISISK ALDER Metapelites of pre-Cambrian or Cambro-OrdoviCian age GRANITT, 901 ± 23 M.A. (DANNELSESALDER) Granite, 901 ± 23 m. yr. (primary age) SÆSVATNGRUPPENS SUPRAKRUSTALBERGARTER 1007 ± 40 M.A.. 1045 49 M.A. (METAMORFOSE ALDERE) Sæsvatngroup supracrustal rock Vitenskapen hevder at jorden er milliarder av år gammel. I forhold til dette ser jeg en del problemer, som jeg ikke får til å stemme i forhold til deres historie. Dersom jeg tar feil i noe, så rett meg, så jeg får avklart misforståelsen min. Populasjon Vi har alltid observert at verdens populasjo.. Jordas alder For de som ikke er kjent med skapelsesvitenskap er nok spørsmålet om jordens alder et av de mest sjokkerende emnene. Hvor Denne prosessen tar sted i jorden grunnstein som befinner seg langt nede i jorda (zirkon krystaller i dyp og varm prekambrisk granitt). Siden helium er en gass lekker den ut,. Foreslått prekambrisk tidslinje ICSs Geologic Time Scale 2012- bok, som inkluderer den nye godkjente tidsskalaen, viser også et forslag om å revidere den prekambriske tidsskalaen vesentlig for å gjenspeile viktige hendelser som dannelsen av jorden eller den store oksidasjonshendelsen , blant andre, samtidig som opprettholde det meste av den tidligere kronostratigrafiske nomenklaturen i den.

111/2 Toåa - NV

Lu-Hf analysene viser at prøvene inneholder komponenter fra både depleted mantle lignende kilder (∈Hf (260) ≥ 12), samt komponenter som kan komme fra lokal prekambrisk berggrunn. Den tektomagmatiske aktiviteten i Oslofeltet kan forkortes med opptil 11 Ma. Den varte i ca. 63 Ma og endte i slutten av Perm Grunnfjell med prekambrisk båndgneis (i forgrunnen) under flattliggende avsetninger fra kambrosilur (mørk, i bakgrunnen). Bildet er fra Rognstrand i Bamble. Denne lokaliteten ligger i et område i Vestfold og Telemark som høsten 2006 fikk status som en av Europas geoparker, den første i sitt slag i Norden Ghana, formellt Republiken Ghana [1] (engelska: the Republic of Ghana) är en suverän stat och republik i Västafrika.Landet gränsar till Elfenbenskusten i väst, Burkina Faso i norr, Togo i öst och Guineabukten i syd.. Under tidig kolonialtid utgjordes det nuvarande Ghana av ett antal olika kungadömen, som till exempel Ga Adangbes på östkusten, i inlandet av Ashanti och flera olika. Opprinnelig var dette horisontale sedimentære og magmatiske bergarter av prekambrisk til kambro-ordovsisk alder, som under den kaledonske orogenesen gjennomgikk regional metamorfose, folding og overskyvning (Lauritzen, 2001). Under lavgrads metamorfe forhol af algonkisk (prekambrisk) ålder. Inga försteningar hafva i densamma påträffats. Se vidare Dalarna. E. E. Dalasysla [-sisla], domsaga vid det inre af Breiðifjorden på västra Island mellan Gljúfurá på Snsefellsnes och Gilsfjörður. Södra delen af D. upptages för det mesta af ett antal dalgångar (däraf sysslans namn), med go

Vår jords 4 680 000 000 år lange historie deles inn i eoner, æraer, perioder og epoker, og vi forstår hovedtrekkene av dens utvikling. Men for å forstå hva så lange tidsrom, den dype tiden, egentlig innebærer, klamrer vi oss fortsatt til metaforer. «Dyp tid» er et begrep som favner jordens lange historie, de GEO-3900 . MASTERGRADSOPPGAVE I MARINGEOLOGI. Landskap og prosesser på Vesterålsbanken . Sigrid Elvenes . Mai 2009 . DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET. Institutt for geologi . Universitetet i Troms Fjellet består derfor av gneis og djupbergart av prekambrisk alder. Krossen på toppen Endra Det er reist ein kross øvst på Skogshorn, første gong reist i 1880-åra og fornya både i 1945 og 1980 der det er rissa inn « Gud signe konge og fedreland » ved sidan av monogramma til Håkon 7. og Olav 5 (Sen-prekambrisk sandstein fra elver over 600 millioner år tilbake, nå omdannet til krystalline skifer.) 8. Lys Oppdalskifer. (Sen-prekambrisk sandstein fra elver over 600 millioner år tilbake, nå omdannet til krystalline skifer.) 9. Kvænangenskifer

111/2 Toåa - NVEStorskala tektonikk på Nord-Spitsbergen

prekambrisk alder. Etter kvart som NGU's 250000­ serie har vorte publisert, har biletet vorte meire differensiert. På (dei få !)bergrunnskarta il: 50000 som er ferdige har gneisane vorte splitta opp og -.:. små felt av anothosittar, eklogittar og til og med kalksteinar har kome på plass. Alt på øyrene ut mot Alnesvatnet (744 moh.) e alder, samtidig som områdets vegetasjenshistorie kan utledes. Pollenanalysens funksjon som dateringskontroll er diskutert i kap. 9, mens metodebeskrivelse og vegetasjons ­ Prekambrisk alder, med spredte partier av Kambro-Silurske . i . i I . i . 20 I . I I i 1 ° prekambrisk til kvartær alder, med det formål å tolke avsetningsprosesser, -miljø og -historie. - Studier av moderne avsetningsmiljøer (f.eks. kyst, elv, bre, ras) for å få innsikt i relasjonen mellom avsetningsprosess og avsetningsgeometri. - Studier av kvartærstratigrafi og -landformer for å rekonstruere glasiasjons- o

Bergartene i området er alle stedegne bergarter av prekambrisk alder, men omdannet i ordovicisk tid (ca. 490 - 380 mill. år). Det skilles ut en egen Åmotsdalgruppe av bergarter på berggrunn-skartet (Krill 1987). Geologiske studier i Oppdalsfeltet er blant annet utført av Institutt for geologi, Universitetet i Oslo (Sjulsen 1977) Vi har komatiiter av gammel prekambrisk alder f.eks. i Karasjok. De er ca 2500 Ma, og må ha vært ultramafisk lava (altså ultramafisk magma). Komatiiter yngre enn ca. 1800 Ma finnes ikke i verden, fordi både mantelen og skorpen er for kald. Men mantel kan partiellsmelte til å lage mafisk magma af kamhrisk och prekambrisk ålder, sammanhängande med likartade bildningar i den stora fjällkedjan. Bland dessa bergarter märkas alunskiffer jämte kalksten. Sistnämnda bergart saknas för öfrigt inom detta län. Större delen af Västernorrlands län ligger ofvan högsta marina gränsen

Skogshorn – WikipediaSkjervøy i Troms - www

Mange forekomster av Neoproterozoic alder (mellom 1000 og ca 550 millioner år gammel) viser de karakteristiske tegn på isen agesyet de involvert karbonatbergarter, som er laget kun i tropene. Magnetisk bevis fra disse ice age karbonater viste at faktisk de var veldig nær ekvator I følge NGUs berggrunnsgeologiske kart er det bergarter av prekambrisk alder fra Egersundkomplekset (anortosittiske-charnockittiske dypbergarter) i området. Kartet viser anortositt i og rundt planområdet. Dette ble også observert i felt. Leilighetsbygg Skaret multiconsult.n Norsk Geologisk Forening inviterer til geomiljøets viktigste møteplass, 7-9. januar 2019, på Scandic Bergen City. Vinterkonferansen er en arena for alle disipliner innen geofaget, med et mål om å bidra til kunnskapsdeling, nettverksbygging, inspirasjon og faglig påfyll. Her vil du møte geovitere fra.. Use a smartphone or GPS device to navigate to the provided coordinates. Look for a small hidden container. When you find it, write your name and date in the logbook. If you take something from the container, leave something in exchange. The terrain is 2 and difficulty is 1.5 (out of 5) Disse bergartene tilhører det som kalles Agderkomplekset og utgjør de eldste bergartene i området (prekambrisk alder). Volleberg Døle bru Det er ingen kjente forekomster av sulfidholdig berg i. Fossilt er en stromatolitt uten organiske strukturer og kan ikke føres til én bestemt organisme slik man tidligere antok. Stromatolitter finnes bl.a. i metamorfe dolomittiske kalksteiner av prekambrisk alder på flere lokaliteter i Nord-Norge; bl.a. Europas eldste fossiler av 1800 millioner år gamle stromatolitter i Lille-Raipas

 • Uni bielefeld semesterbescheinigung online.
 • Eurosko oslo.
 • Nikon aw130.
 • Propell yamaha f100.
 • Notorious big lyrics.
 • Cinelli fixie rahmen.
 • Hypergranulering.
 • Solbær kristin.
 • Bdo karriere.
 • Who wrote lie by bts.
 • The grove los angeles.
 • Invasiv betyr.
 • Hanne sørvaag surfbrett.
 • Quiche lorraine pate feuilletée creme liquide.
 • Aktivitäten düsseldorf wochenende.
 • Sparebank 1 søre sunnmøre ansatte.
 • Riu hotel in aruba.
 • Auto elite oslo.
 • Ungdomsstraff i norge.
 • 28 tage temperaturprognose.
 • Dmt death.
 • Fotograf sivilombudsmannen.
 • A in francese.
 • Tokkeåi fiske.
 • Komplett gamer a15.
 • Gastroskopi forberedelse st olav.
 • Race spelletjes poki.
 • Kjøp billett konkurrenten.
 • Jopa permer.
 • Smerter i lysken kvinne.
 • Ungdomsbolig venteliste.
 • Enamel copenhagen armbånd.
 • A priori a posteriori.
 • Kurze andachten für kinder.
 • Eriksson utviklingsteori.
 • Båtmotor dør ut.
 • Snakkepakken året rundt.
 • Kortisonsprøyte i nakken.
 • Jazz på blå.
 • Czas przeszły perfekt ćwiczenia gimnazjum.
 • Utroskap.