Home

Vurderingskriterier samfunnsfag ungdomsskolen

Samfunnsfag: Veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for standpunktvurdering etter 10. trinn Kjennetegn på måloppnåelse tar utgangspunkt i kompetansemålene slik de er beskrevet i læreplanene og er beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag Informasjon fra Vennesla ungdomsskole. Vurderingskriterier i faga. Vurderingskriterier i fag Vurderingskriterier ved muntlig eksamen i samfunnsfag. Dette skjemaet bruker vi lærere når vi skal vurdere elever i samfunnsfag på muntlig eksamen. 6: Eleven har en særlig høy måloppnåelse på alle punkter under. 5 Vurdering samfunnsfag : Vurderingskriterier i norsk fordypning : Vurderingkriterier naturfag : Vurderingskriterier i kunst og håndverk : Vurderingskriterier Engelsk skriftlig og mun : Vurdering KRLE : Norsk, vurderingskriterier saktekst : Norsk, vurderingskriterier skjønnlitt. Vurderingskriterier i kroppsøving : Vurdering i valgfag.doc Vårt nye samfunnsfagsverk heter Arena og kommer i forbindelse med ny læreplan i mars 2020. Matriks 8-10 er et fleksibelt læreverk i samfunnsfag

Vennesla ungdomsskole : Vurderingskriterier i fag

Vurderingskriterier ved muntlig eksamen i samfunnsfag

Fabel 8-10 legger særlig vekt på: • at alt lærestoffet er samlet, både teori-/kurskapitler og lesetekstene • egne kurskapitler i lesing, skriving og muntlige ferdigheter Les mer om Fabel 8-10 (2020).. Under finner du eksempler på ulike typer eksamensoppgaver til muntlig eksamen i samfunnsfag. Emne: Organisasjoner (kort forberedelsestid) Emne: Norsk politikk (individuell eksamen - lang forberedelsestid) Emne: Samisk kultur og urfolk (lang forberedelsestid Etter oppdrag fra KD arbeidet Udir gjennom Prosjekt bedre vurderingspraksis med utvikling og utprøving av ulike modeller for kjennetegn på måloppnåelse i et utvalg fag. Naturfag var ikke et av disse fagene. Prosjektet gikk over to år (2007-2009), og nesten 80 læresteder (grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre) fordelt på alle fylkene deltok i prosjektet Det finnes karakterstøttende prøver i fagene naturfag og samfunnsfag. Kunnskapsløftet og vurdering videregående opplæring. Det er kvaliteten på den enkelte elevs resultater/prestasjoner som skal vurderes. Kjennetegn på måloppnåelse - vurderingskriterier Muntlig presentasjon, vurderingskriterier Author: ogran Last modified by: ogran Created Date: 5/14/2009 12:21:00 PM Company: Bærum kommune Other titles: Muntlig presentasjon, vurderingskriterier.

Vurderingskriterier for muntlig eksamen i samfunnsfag. Se styrende dokumenter: Felles rammer for lokalgitt eksamen og Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Kompetanse Karakter 2 Karakter 3 - 4 Karakter 5 - 6 Presentasjon Kandidaten presenterer stoffet på en måte som viser noen grad av selvstendighet og forståelse Kandidaten viser en de Vurderingskriterier naturfag ungdomsskolen. FORSLAG TIL KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE (VURDERINGSKRITERIER) FOR BIOLOGI, FYSIKK, GEOFAG, KJEMI OG NATURFAG Høy måloppnåelse (karakter 5 og 6) Middels måloppnåelse (karakter 3 og 4) Lav måloppnåelse (karakter 2) TEORI, MODELLER OG BEGREPER Viser solide fagkunnskaper med ubetydelige feil eller mangler Kompetansemål naturfag - ungdomsskolen.

Samfunnsfag 1-4 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs Magnus Henrik Sandberg, Anne Synnøve Steinset og Harald M. Stoltenberg Språk/målform Bokmål/Nynorsk Utgivelsesår 2020 Læreplan Fagfornyelsen ISBN 9788202687021 Nettsted 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn og 4. trin Prosjektoppgave for ungdomsskolen. Denne oppgaven egner seg som prosjektoppgave i ungdomsskolen, Denne undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet individ og samfunn der personlig økonomi inngår

Roligheden skole : Vurderingskriterier

Vurderingskriterier i samfunnsfag: Author: Stine Skumsrud Johansen Last modified by: ahe Created Date: 2/10/2010 10:10:00 AM Company: Det Norske Samlaget Other titles: Vurderingskriterier i samfunnsfag Vurderingskriterier samfunnsfag Høy måloppnåelse. Karakteren 5 og 6. Det vil si at eleven: Middels måloppnåelse. Karakteren 3 og 4. Det vil si at eleven: Det vil si at eleven: Lav måloppnåelse. Karakteren 2. se Viser høy grad av faglig innsikt og oversikt over stoffet - Viser en viss grad av faglig Innsikt og oversikt over stoffe Kompetansemål samfunnsfag - ungdomsskolen 29. juli, 2016 Her finner du kompetansemål fra læreplanen i samfunnsfag for ungdomsskolen. Ved å klikke på kompetansemålene under finner du en liste over innhold på nettsiden som vi mener er relevant for kompetansemålet

Samfunnsfag på ungdomsskolen. Nåværende læreplan fases ut i løpet av 2020-2023. Den nye læreplanen gjelder for 8. og 9. trinn, mens den nåværende gjelder for 10. For 10. trinn er faget delt i fire hovedområder: Utforskeren, Historie, Geografi og Samfunnskunnskap Vurderingskriterier kan være ganske generelle og de kan være veldig spesielle. Noen fag har konkrete og klare kompetansemål, som også sier mye om hva og hvordan noe skal vurderes. Andre fag - og særlig de jeg kan noe om - har vide kompetansemål som både må brytes ned til konkrete læringsmål og som krever vurderingskriterier tilpassa hvert enkelt prosjekt og undervisningsopplegg

Samfunnsfag - Ungdomsskole - Aschehou

Norsk skriftlig vurderingskriterier Vurdering. Mye av det du skriver i skolen skal vurderes av noen andre. Læreren din er den som evaluerer deg oftest, men av og til vil du få tilbakemeldinger av medelever, foreldrene dine og andre. Innimellom vil du ha muligheten til å revidere det du har skrevet, andre ganger ikke Læreplan - Samfunnsfag på grunnskolen Læreplan for samfunnsfag på grunnskolen (L97). Når du kommer inn på siden, klikk først på det store bildet, deretter kan du velge Samfunnsfag, og velge hvilket klassetrinn du vil lese læreplanen for

Sandbekken ungdomsskole : Mål, kriterier, kjenneteg

 1. Kjennetegn på måloppnåelse i alle fag. Kjennetegn på måloppnåelse. Design og redesign : Engelsk - Kultur, samfunn og litteratu
 2. Vurderingskriterier samfunnsfag. 08.09.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vurderingskriterier Samfunnsfag.pdf: Kontaktinformasjon Ølen. Vurderingskriterier Skrivesentere . Til høyre finner du et forslag til gjennomføring av muntlig eksamen i historie. Du finner også forslag til vurderingskriterier. Send oss gjerne kommentarer og
 3. Foreldre og elever har rett til å få vurderingskriterier i starten av skoleåret eller perioden. Tilsyn har gitt påpakning til skoler som ikke gjør dette. Her finner du et godt eksempel fra samfunnsfag i 10. klasse: PERIODEPLAN i SAMFUNNSFAG i 10. kl Varighet: uke 11 og 12. Hovedtema for perioden er maktfordelingsprinsippet, parlamentarism
 4. Besøk innlegget for mer

Vurderingskriterier Skrivesentere

Samfunnsfag bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre . VGS. Samfunnsfag. UTFORSKAREN utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep. INDIVID, SAMFUNN OG KULTU I løpet av ungdomsskolen skal du arbeide med fordypningsoppgaver. På våren i 10.klasse kan du velge mellom å gå i dybden på et forfatterskap eller et litterært emne. Du må velge litteratur innenfor Skandinavia (Norge, Sverige og Danmark). Du står ganske fritt i ditt valg, men det skal godkjennes av lærer Det er mange som er usikre på hvilke spørsmål de kan få til en muntlig eksamen. Som regel er det faglæreren din som stiller spørsmålene, og i tillegg er det en lærer fra en annen skole som både stiller spørsmål og vurderer svarene dine

Eksamen i samfunnsfag: eksempler på oppgaver - Skravle

Veiledende retningslinjer for karakterfastsetting 1. januar 2005. Normalfordelingskurven er et veiledende hjelpemiddel ved karakterfastsetting, både på lavere nivå (bachelor-nivå) og høyere nivå (master-nivå).. NASJONAL KARAKTERSKALA: GENERELLE KVALITATIVE BESKRIVELSE (+vurderingskriterier) En fagsamtale er en undervisningsmetode der elevene øves opp i muntlige ferdigheter (faglig samtale/diskusjon). Undervisningsmetoden kan gi svært lærerike og utviklende timer for elevene, og metoden er velegnet for vurdering i norsk muntlig hevdes det på Gyldendals norskblogg

Dette er et forslag til vurderingskriterier i (muntlig) samfunnsfag Aschehougs nye norskverk for ungdomstrinnet legger til rette for spennende og variert undervisning for både lærer og elev. Med moderne design, ryddig oppbygning og gjennomgående arbeid med grunnleggende ferdigheter, er Fabel 8-10 et viktig og inspirerende verktøy i norskfaget.. Læreverket utmerker seg ved en alt-i-ett-bok på hvert trinn, slik at elevene unngår å måtte forholde seg til.

Samfunnsfag YF Vg2. Individ, samfunn og kultur. Du i samfunnet. Du i samfunnet. Vis læringssti. Du er nå inne i en læringssti. Fagstoff. Sosialisering. Vi blir født inn i et samfunn. På den ene siden kommer vi til en familie bestående av nære relasjoner. På. Her er 10 nettsteder du kan bruke i samfunnsfag. Faget legger opp til at elevene skal få en forståelse for hvordan samfunnet henger sammen, men også om hvilken rolle de selv har. Nettstedene under dekker flere av områdene og kompetansemålene i faget. Her er 10 tips til nettsteder med undervisningsopplegg du kan bruke i samfunnsfag Dette nettstedet er en samarbeidsarena for VG1 Samfunnsfag. I denne oppgaven skal dere få bruke all deres samfunnsfaglige kunnskap for å skape en ny verde Informasjon til privatister som skal avlegge muntlig eksamen i samfunnsfag og historie Forberedelse til eksamen. Du må sette deg grundig inn i læreplanen du skal ha eksamen i. Læreplanen finner du på Internett, se for eksempel udir.no. Se spesielt på kompetansemålene det forventes du behersker når du møter til eksamen Til foreldremøtet på ungdomsskolen. Å snakke med ungdommer om bruken av nett og mobil er det viktigste for å gi dem en god og trygg hverdag med digitale medier. Å snakke sammen om ting som skjer bidrar til et bedre læringsmiljø på skolen, mindre mobbing og at barna får kunnskap om hvordan de skal håndtere ulike situasjoner når de oppstår

Fagsamtalen trener elevene i muntlige ferdigheter i samfunnsfag. I tillegg får de øving i å delta i en faglig diskusjon med medelever, og de lærer å bygge på hverandres resonnementer og argumenter. En fagsamtale kan dermed være ypperlig både som innslag i en vanlig time, og som vurderingssituasjon Til høyre finner du et forslag til gjennomføring av muntlig eksamen i historie. Du finner også forslag til vurderingskriterier. Send oss gjerne kommentarer og forslag til forbedringer Samfunnsfag på videregående skole Søk i nettsiden Historisk Formidling Postboks 55, Kjelsås. 0411 Oslo Org.nr: 921 828 098 Tlf: 46644647 kontakt@historiskformidling.n Finn massevis av oppgaver til inspirasjon i samfunnsfag på denne siden. Her har Studienett samlet mange eksempeloppgaver fra både videregående og ungdomsskolen. Du kan se hva som kreves for å få en god karakter på oppgaver i samfunnsfag, ved å lese andre elevers oppgaver med god karakter. Du kan.

Vurderingskriterier Graden av kompetanse, eller faglig mestring, er avhengig av i hvilken grad elevene: viser faglig oversikt og faglig dybde viser evne til faglig drøfting og problematisering viser evne til å presentere faglige emner poengtert og med en logisk, klar struktur viser evne til å innhente, vurdere og bruke informasjon viser selvstendighet i anvendelsen av faglig kunnska Spesielle vurderingskriterier for opplesing av skjønnlitteratur: 9. Fikk eleven fram de vesentlige sidene ved teksten? 10. Dikt: Tok eleven hensyn til de språklige og litterære virkemidlene i framføringen, for eksempel linjedeling, rim og rytme, kontraster? 11. Formidlet eleven en personlig innlevelse i teksten? Kommentarer til punktene Naturfag i ungdomsskolen Innenfor naturfag i ungdomsskolen, jobber vi innenfor emnene biologi, fysikk og kjemi. En stor del av faget er å være nysgjerrig, undrende og prøve å finne ut av hvordan verden henger sammen vurderingsformål, vurderingskriterier, prøveformer og karaktersystemer». (Koritzinsky, 2012, s. 244) Dette betyr at en lærer i samfunnsfag hele tiden må orientere seg om hvordan systeme Her er en samling av FN-sambandets heldigitale undervisningsopplegg og undervisningsressurser. Disse kan gjennomføres like fint i klasserommet som i hjemmeskole. Flere av oppleggene kan brukes tverrfaglige, og er tilpasset fagfornyelsen og de tre tverrfaglige temaene

Vurderingskriterier for artikkel - Kriterium Frem-ragende Kompetent Under utvikling På begynner-stadiet Tekststruktur Artikkelen har en svært ryddig og leservennlig struktur med en interesse-vekkende og presis innledning, en oversiktelig hoveddel og en egen avslutning. Artikkelen har en tydelig og logisk organisering me Skolebøker og andre læremidler i samfunnsfag, tysk, engelsk, norsk og matematikk for ungdomstrinnet 8-1 Matematikk for økonomi og samfunnsfag: løsningsforslag til 8. utgave. ISBN 9788276348682 , 2010 , 8. utgave , Frank Tolcsiner, Ulf Henning Olsson,m.fl Hei Jeg kom opp i Muntlig Eksamen i Samfunnsfag og fikk temaet Konflikter i verden etter 2. verdenskrig -årsaker og konsekvenser Har dere noe tips til presentasjonen og hvilke spørsmål jeg muligens får?Takk på forhånd Underveis 9; geografi : samfunnsfag for ungdomstrinnet . ISBN 9788205247888, 1998, Unni Elisabeth Solberg Østensen, Jon Birkene

Samfunnsfag YF Vg2 - NDL

Opplegget inneholder animasjonsfilmer, rollespill, quiz, prosjektoppgaver tilpasset kompetansemål i samfunnsfag, norsk, naturfag, matematikk og KRLE. Målet med oppgavene. vise sammenhengen mellom lokale, nasjonale og globale utfordringer; vise sammenhengen mellom sosiale forhold, økonomi og klima- og milj av ungdomsskolen svært få timer til rådighet i bassenget. På grunn av dette må kompetansemålene i svømming/livredning legges mindre vekt på enn andre av læreplanens mål. Høy Distanse: 800 meter i strekk. Svømme på magen: Behersker bryst/crawl effektivt, presist og med god rytme Kjøp 'Kosmos 10 elevbok BM, Samfunnsfag for ungdomstrinnet' av Jon Harald Nomedal fra Fagbokforlaget VURDERINGSKRITERIER FOR SAMFUNNSFAG MÅLOPPNÅELSE KJENNETEGN Høy Stor grad av muntlig aktivitet i timene. Viser stor interesse for faget. Eleven mestrer diskusjonsteknikk svært godt. Kan gjøre greie for ulike samfunnsvitenskapelige emner. Kan samtale om fagstoff på en måte som virker gjennomtenkt og reflektert

Man kan bli lektor i ungdomsskolen og i videregående skole på to måter: Bachelor- og mastergrad, Dersom man har tilstrekkelig fagbakgrunn i et allmennfag, f.eks. samfunnsfag, men har PPUY i stedet for PPUA, er man likevel formelt kvalifisert i råd med forskriften Fag: Samfunnsfag Foredragsholder: Samfunnsfag - gruppe 1 Problemstilling: I hvilken grad er elevene selv oppdatert på vurderingskriterier og kompetansemål i samfunnsfag?. Undersøkelsen /metoden. Vi har tatt i bruk en kvantitativ undersøkelse i dette forskningsprosjektet. Undersøkelsen inneholder åtte spørsmål og er utført i SurveyXact Når man starter opp med et nytt tema synes jeg det er naturlig å presentere målene for temaet, og hvordan vi skal undersøke om målene er nådd. I prosessen frem mot en vurderingssituasjon syns jeg det kan være nyttig å ta med elevene på råd når man lager vurderingskriterier. rar setning Man kan lage kriterier sammen med eleven Læremidler for ungdomsskolen til fagfornyelsen Med våre nye læremidler til fagfornyelsen ønsker vi å begeistre og inspirere, både lærere Samfunnsfag Trinn 8.-10. Arena 8-10 er delt inn i tre hoveddeler, som bygger på kjerneelementene demokratiforståelse og deltakelse,.

Samfunnsfag; Utdannelse: Ungdomsskolen 10. klasse Fag: Samfunnsfag; Karakter: 5 Antall sider: 2 Antall ord: 683 Filformat: PDF Oppgave om Winston Churchill - Samfunnsfag. En kort oppgave (biografi) om Winston Churchill i Samfunnsfag. Oppgaven handler om Churchills liv og hans politiske karriere - Oppgaven konsentrerer seg. De fagene du har nå, som KRLE, samfunnsfag, norsk, matematikk, engelsk, naturfag, kunst og håndverk, musikk og gym, får du også på ungdomsskolen. Mat og helse har du kanskje også hatt ett år. Det får du igjen også, som regel er dette i 9. klasse

Vurderingskriterier for muntlig fremføringer. Muntlige fremføringer. VURDERINGSKRITERIER FOR FASTSETTING AV KARAKTER VED MUNTLIGE PRESENTASJONER (Skjemaet er i utgangspunktet utarbeidet av FOKUS Samfunnsfag er et læreverk for fellesfaget som inngår i alle utdanningsprogram. Læreverket består av lærebok, forenklet bok, lærernettsted, elevnettsted og digitalbok. Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.no

Lund ungdomsskole : Årsplaner i alle fa

Et kompetansemål for samfunnsfag etter 10. klasse er «beskrive utvikling og konsekvensar av tobakks- og rusmiddelbruk i Noreg og diskutere haldningar til rusmiddel» (kilde:utdanningsdirektoratet) Årsstudium i samfunnsfag utvikler din kunnskap og forståelse for samfunnets demokratiske institusjoner, samspill og virkemåte. Individuell og kollektiv identitetsdannelse og betydningen av sosialiseringsprosesser studeres ut fra ulike perspektiv og drøftes spesielt i forhold til kulturelt sammensatte samfunn Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse er betegnelser som brukes om hverandre. I flere år har det hersket et jag om å formulere dette så konkret som mulig Samfunnsfag. drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk; gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane; VG1/VG2 Samfunnsfag Kvaløysletta skole - Tromsø kommune. Vurderingskriterier til fagsamtale i norsk. Av Siril Sjølstad 29.05.201

Vurderingskriterier muntlige presentasjone

Læreplan i samfunnsfag Læreplankode: SAF01-04 Side 2 av 12 Om faget Fagrelevans og sentrale verdiar Samfunnsfag er eit sentralt fag for at elevane skal bli deltakande, engasjerte og kritisk tenkjande medborgarar. Faget skal bidra til at elevane ser samanhengar mellom individuelle val, samfunnsstrukturar og tolegrensene i naturen Til foresatte på 8. og 9. trinn Informasjon om nasjonale prøver - høsten 2020 Formålet med nasjonale prøver er å gi oss på Mæla Ungdomsskole kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk Øya ungdomsskole er et skoletilbud hvor vi ønsker å tenke litt utradisjonelt om ungdomsskole, undervisning og aktiviteter. Ungdomsskolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet på religiøst grunnlag. Undervisningstilbudet. Vi underviser etter de samme fag og læreplaner som den offentlige skolen gjør Jeg får dårligere karakterer i tysk på vgs enn jeg fikk på ungdomsskolen. 16.12.2018 2018 Karakterer; En trenger vel ikke å ha en 6-er i matte og naturfag for å bli lærer i samfunnsfag? 09.04.2018 2018 Utdanning; Hva skjer hvis jeg slutter i tysk på ungdomsskolen? 19.09.2017 2017 Utdannin Nedenfor finner du lenker til skolens vurderingskriterier for alle fag. Disse er under revisjon og vil bli oppdatert fortløpende. Norsk (9.44 kB) Matematikk (5.38 kB) Engelsk (9.89 kB) Samfunnsfag (4.92 kB) Naturfag (5.26 kB) Religion, livssyn og etikk (RLE) (4.87 kB) Kroppsøving (9.8 kB) Musikk (8.64 kB) Kunst og håndverk (12.58 kB

Vurderingskriterier - Vurderingspraksi

Velkommen som student ved programmet Kompetanse for kvalitet: Samfunnsfag 1, for 5.-10. trinn, videreutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter Vurderingskriterier i faga. Vurderingskriterier i fag Under middels. 1-2. Middels. 3-4. Over middels. 5-6. Stemmebruk. Du snakker for lavt eller unaturlig høyt. Du varierer stemmebruken lite. Du holder et balansert volum, men varierer ikke så mye . Roligheden skole : Vurderingskriterier

Sjangerkjennetegn og vurderingsskjemaer - Norskoppgave

Et av de tapende fagene er nettopp samfunnsfag. Faget er heller ikke obligatorisk i den femårige grunnskolelærerutdanninga, men består som valgfag og frivillig fordypning for studentene. Da blir det tilfeldig hvor mye samfunnsforståelse nyutdannede lærere har når de begynner sin yrkeskarriere På onsdag hadde vi nettverksmøte i samfunnsfag på Rosenvilde VGS, det vil si at lærerne fra naboskolene som underviser i de ulike samfunnsfagene var på besøk på skolen. I faggrupper diskuterte vi så formen på muntlig eksamen, i et forsøk på å samkjøre planene for hvordan denne skal gjennomføres Hun har tidligere undervist i ungdomsskolen i mer enn 20 år. Torill er en av forfatterne bak Underveis - Samfunnskunnskap for ungdomstrinnet. Les mer Unni Elisabeth Solberg Østensen Unni Elisabeth Solberg Østensen er lektor og ansatt i Bærum kommune. Tidligere har hun. Institutt for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Fagsamtaler i ungdomsskolen Et kasusstudium av prosessorientert muntlig med lydopptak a

Lagård ungdomsskole : Fag 10

Ungdomsskolen. Monitor CappelenDamm sitt læreverk for ungdomstrinnet . Underveis Gyldendal sitt læreverk for ungdomstrinnet . Samfunnsfag. Unicef Kids Nettsted med informasjon, spill og oppgaver og barns rettigheter. Regjeringen Informasjon fra Regjeringen og departementene Webinar - Relevans og Skolestudio: Samfunnsfag 8-10 Velkommen til webinar med Relevans. I dette webinaret får du presentert Relevans, Gyldendals læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet. I webinaret møter du redaktør Annehilde Dørstad Ethom som presenterer læreverket Relevans og tanken bak.. Nettsteder samfunnsfag. Gode nettressurser: udir.no. På siden til Utdanningsdirektoratet finner du kompetansemålene til de ulike årstrinnene i samfunnsfag. Atlas - Cappelen Damm. På nettsiden Cappelens Atlas kan du laste ned omrisskart

I dag sendes 16 nye læreplaner i valgfag på ungdomstrinnet på høring. - Vi skal ha gode valgfag som øker elevenes motivasjon, og som støtter opp under læringen i de øvrige fagene. Jeg ser frem til å motta gode innspill, sier kunnskaps- og integreringsm.. S1 - Matematikk for samfunnsfag; S2 - Matematikk for samfunnsfag; X - programfag studieforberedende. Matteprat . Forumets hovedside; Ungdomsskolen og nedover; Videregående skole, VG1, VG2 og VG3; Høyskole og universitet; Åpent Forum - for diskusjon; Aktive emner; Ubesvarte emner. Eksamen Zmekk samfunnsfag 8-10 (lenke) er en læringsressurs i samfunnsfag for innføringsklasser på ungdomstrinnet. Læremiddelet tar utgangspunkt i norske læreplaner for elever i ungdomsskolen, men både språk og innhold er forenklet og tilpasset målgruppen Del 3: Politikk og demokrati. Norsk politikk og det norske politiske systemet handler om hvordan samfunnet vårt styres og hvordan fellesoppgavene i samfunnet skal løses

Samfunnsfag Vurderingskriterier for måloppnåelse skriftlig spansk 8.trinn.odt Kjennetegn for måloppnåelse i forbindelse med skriftlig prøve i spansk torsdag 7.jun Trosforsvar fo r ungdomsskolen Det bærer denne læreboken preg av da vi søker å se Kristendom, Religion, Livssyn, Etikk, Naturfag, Samfunnsfag og Historien i lyset fra Guds Ord. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys.. Ungdomsskolen ; 1P - Praktisk matematikk; 2P - Praktisk matematikk; 2P-Y - Praktisk matematikk; 1T - Teoretisk matematikk; R1 - Matematikk for realfag; R2 - Matematikk for realfag; S1 - Matematikk for samfunnsfag; S2 - Matematikk for samfunnsfag; X - programfag studieforberedende. Matteprat . Forumets hovedside; Ungdomsskolen og nedover. Stuenes skole er en 1-10 skole i Arendal kommune, som ligger på Saltrød 7 km øst for Arendal sentrum

Omvendt klasserom, der undervisning er lekse og lekseoppgavene gjøres på skolen med god individuell oppfølging. Husk å fylle ut egenvurderingsskjema etter hver videoleksjon VURDERINGSKRITERIER I FREMMEDSPRÅK : Skole/Når: Skarpengland skole 2010 Presentasjon/Aktivitet: Teller 20 % Innhold: teller 80% ( I forbindelse med muntlig eksamen. Ny struktur og design på Matematikk.org! Matematikk.org er det mest besøkte matematikk-nettstedet i Norge, med nesten 300.000 besøkende i måneden

 • Röd registreringsskylt.
 • Windows 10 design bilder auswählen.
 • Søppelfylling bjørkelangen.
 • Hunde app.
 • Yamaha r1 top speed.
 • Fiskebutik online rea.
 • Laptop test 2017.
 • Uraffinert havsalt helios.
 • Dermovat reseptfritt.
 • Plukking av reinlav.
 • Mysepulver halal.
 • Letra de david bisbal lo tenga o no.
 • Limburger oktoberfest 2017.
 • Restaurant barcelona.
 • Osterparty liebenau bilder 2017.
 • Jotun deco blue ncs.
 • Barneklær på nett norge.
 • Flying blue privileges.
 • Tom mengde.
 • Obos leiekontrakt.
 • Vilda gäss i sverige.
 • Nødbluss biltema.
 • Dork diaries band 09 nikkis nicht ganz so geheimes tagebuch.
 • Hansa park saisonkarte 2018 ab wann.
 • Utkjørt kryssord.
 • Volvo forum co uk.
 • Rondane høyfjellshotell webcam.
 • Gynekolog hedmark.
 • Hvem spiller dronning elizabeth.
 • Kaprifol skötsel.
 • Oppskrift sei i form.
 • Billig blender.
 • Steinhoff forum.
 • Beskrive seg selv jobbintervju.
 • Bildwoche rätsel.
 • Prebiotika mot søvnløshet.
 • Norske logoer.
 • Elg kostyme.
 • Somalia befolkning.
 • Alkoblog.
 • Indisk gryte med kylling.