Home

Fredensborg slaver

Slaveskibet Fredensborg – Jørgen Risum

Agoda - Fredensborg - Spesialpriser i Fredensborg

 1. Fredensborg var en fregatt av beskjeden størrelse med en lengde på 31 meter, tilhørende det West-Guineiske Kompani i København.Den ble satt inn i trafikk i 1753 og deltok i den klassiske trekantfarten med byttevarer (brennevin, tekstiler, våpen) og forsyninger til de danske fortene på Gullkysten (dagens Ghana) i Afrika.Derfra var lasten slaver, elfenben og gull til Vestindia, og i siste.
 2. SS «Fredensborg» var en fregatt og et slaveskip bygget i København i 1752 eller 1753. Skipet forliste utenfor Arendal 1. desember 1768, og 206 år seinere ble vraket funnet av dykkere. Skipet var bygget for et dansk handelskompani og gjennomførte flere turer i den såkalte trekantfarten. Slaver og sukker var de viktigste varene i denne handelen
 3. Slaveskipet Fredensborg. Norsk sjøfartshistorie har satt sitt preg på global handel, en tradisjon mange er stolte av. Men en del av historien forbindes likevel med grove brudd på menneskerettigheter - nemlig den dansk/norske slavehandelen på 1700-tallet. Seilskipet Fredensborg var et slikt skip
 4. I juni 1767 forlot slaveskipet Fredensborg den dansk-norske hovedstaden København. Det skulle til Vest-Afrika, til det Dansk-norske slavefortet Christiansborg (i dag Ghana). Med seg hadde Fredensborg våpen og krutt, tekstiler og smykker, vin og brennevin. Dette var varer som skulle byttes mot slaver
 5. På 16- og 1700-tallet drev Danmark-Norge aktiv slavehandel, og titusener av slaver ble satt i arbeid i de dansk-norske koloniene. Slavehandelen tok form av en triangelfart. Fra København seilte skip til Gullkysten, I kildeutdragene under kan du lese om det danske slaveskipet Fredensborg deltagelse i triangelfarten i årene 1767-1768
 6. Slaveskipet Fredensborg hadde solgt lasten av afrikanske slaver på St. Croix og var fullastet med kolonivarer da skipet forliste utenfor Arendal i 1768. Skipsjournalene ble berget, og i 1974 fant dykkere vraket. Foto: M/S Museet for Søfart Omfattende slavedrift. Totalt ble omtrent 120 000 slaver fraktet fra de danske fortene i Afrika

Fredensborg - med slaver, elfenben og gull By Aust-Agder museum og arkiv - KUBEN Slaveskipet, handelsfregatten Fredensborg, bygd 1753, hjemmenhørende i København, forliste 1.desember 1768 ved Gitmertangen, østre ende av Tromøy utenfor Arendal The Fredensborg was a frigate built in Copenhagen in 1753. She was originally named Cron Prindz Christian after the crown prince, the future king Christian VII of Denmark and Norway, and was fitted out as a slave ship.Following an initially unsuccessful stint in the triangular trade, her operational area was limited to the Caribbean, where she sailed as a trader until 1756 Også hos de germanske folkene fantes slaver eller treller, men dette hadde ikke så stor samfunnsmessig betydning som hos grekere og romere.I Europa døde slaveriet ut på 1200-tallet, men til gjengjeld sank mesteparten av bondestanden ned i livegenskap, en mildere form for slaveri.Bruk av treller var også utbredt i Norge til 1200-tallet, noe som blant annet går frem av det lovverk som. Fredensborg Bolig eies 50/50 av Tollef Svenkerud og Fredensborg AS. Begge med lang erfaring innen eiendom- og boligutvikling. Eierne er aktive, industrielle, ekspansive, kapitalsterke og har lang tidshorisont. Dette gir ro til å velge langsiktige gode løsninger. Fredensborg Bolig skal over tid bli Norges ledende boligutvikler Leif Svalesen har fått Kongens gull for arbeidet med FredensborgHer får du se og høre historien om Slaveskipet Fredensborg, som forliste utenfor Tromøy i Arendal i siste halvdel av 1700-tallet

Sortefortid

Dansk-norsk slavehandel foregikk fra omkring 1670 til 1802. Nær 100 000 slaver ble transportert over Atlanterhavet på danske og norskeide skip. Dødelighetsraten for slavene lå gjennomsnittlig på ca. 10 % under overfarten. I 1792 vedtok Danmark en lov som forbød handel med slaver og ble dermed det første land i Europa som forbød transatlantisk slavehandel Totalt kostet etableringen av Fredensborg 1300 riksdaler, hvorav en stor andel gikk til Orsu. En relativt dyr investering altså. Men ifølge Schielderups egne ord skal byggingen ha vært lønnsom. Selv skriver han at: «For hver 20 Slaver, ieg har faaet, troer jeg ikke, de hollandske og engelske har faaet 2 » Dit kom fregatten aldri frem. Vinden snudde og skipet ble tvunget ut Skagerrak, langs Sørlandskysten. Rett utenfor Tromøyas østkyst endte Fredensborg sin tid og gikk inn i historien da hun forliste i desemberstormen. Den siste reisen kostet i alt 48 liv, 30 slaver, 16 av besetningen og to passasjerer Juni 1767 forlot slaveskipet Fredensborg den dansk-norske hovedstaden København. Det skulle til Vest-Afrika, til det dansk-norske slavefortet Christiansborg, i det som i dag er Ghana. Med seg hadde Fredensborg våpen og krutt, tekstiler og smykker, vin og brennevin. Dette var varer som skulle byttes mot slaver

Today we know that 'Fredensborg' is the best documented slave ship which has ever been found. Mr. Svalesen's studies of the slaver from 1974 till today has resulted in a UNESCO supported book about 'Fredensborg', and given him the Nordic seat in an international UNESCO committee working with projects related to the Atlantic Triangular Slave Trade Fredensborg skip er malt av Ants Lepson (Foto via Kuben) Det er farlig når en sivilisasjon er bekymret for «historie» og gjerne vil utelate vanskelige områder, enten der er slaver, indianere, nazisymatier eller annet. Målsettingen med historie er ikke å fordele skyld i ettertid

Fredensborg forlot København i juni 1767. Utrustet for en reise i trekantfart, var skipet lastet med våpen, krutt og brennevin, som skulle omsettes i afrikanske slaver. Slavene skulle fraktes til St. Croix i Karibia, og verdifullt sukker bringes tilbake til København. Men Fredensborg kom aldri hjem Handelsfregatten Fredensborg, hjemmehørende i København, Da skipet forliste hadde det nesten gjennomført en runde i trekantfarten. 265 slaver var transportert fra Gullkysten (Ghana) i Afrika til den danske kolonien St.Croix, der slavene var solgt til sukkerplantasjene Her, utenfor Tromøy, forliste slaveskipet Fredensborg1. desember 1768 sank slaveskipet Fredensborg utenfor Arendal. Tre dykkere fant vraket 15. september 1974. En av dykkerne var Leif Svalesen Fredensborg followed the well-established route of the slavers, providing for full cargoes on all three legs of the journey, and taking advantage of the prevailing winds and currents. In the triangular trade the ships carried the following cargoes, realizing great profits

Fredensborg - dansk-norsk slaveskip - Store norske leksiko

SS «Fredensborg» - Wikipedi

 1. Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Fredensborg 1994 AS, 943582815. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer
 2. Besøg Fredensborg Slot og Slotshave. Den offentlige del af Fredensborg Slotshave er åben året rundt. Besøg slottet og Den Reserverede Have. Fredensborg Slot og Den Reserverede Have er normalt reserveret Kongehuset. Fra d. 29. juni til 9. august er det dog muligt at besøge Den Reserverede Have og Urtehaven på egen hånd kl. 9:00-17:00
 3. Derfra fraktet Fredensborg 265 slaver over Atlanterhavet, og 241 av disse levde da de kom fram til Vest-India. Fredensborg ligger for anker og får slaver rodd om bord. Foto: Maleri av Ants Lepson via Kuben. Søtsuget. Reisen var en del av den såkalte trekantfarten, for på hjemveien til Europa tok man ofte med seg sukker
 4. Untold Truth About The African Slave Trade In America - What Schools & History Books Won't Tell You! - Duration: 10:33. Dane Calloway Recommended for yo
 5. Fredensborg var en fregat bygget af det Vestindisk-guineisk Kompagni i København i 1752 eller 1753. Skibet blev døbt Cron Prindz Christian efter prinsen, der senere blev kong Christian 7. Fregatten blev sat ind i trekantsfart i slavehandelen.Handelen blev efterhånden begrænset til Caribien, som skibet sejlede til indtil 1756, hvor Vestindisk-guineisk Kompagni overtog driften
 6. Slaver og sukker var de viktigste varene i denne handelen Slaveskipet Fredensborg. Norsk sjøfartshistorie har satt sitt preg på global handel, en tradisjon mange er stolte av. Men en del av historien forbindes likevel med grove brudd på menneskerettigheter - nemlig den dansk/norske slavehandelen på 1700-tallet
 7. Foto: Fredensborg. AAks. Det er også kjent at enkelte velbeslåtte borgere brakte slaver hjem til Norge. I Arendal hadde for eksempel Herlofson en frigitt slave i sitt tjenerskap på slutten av 1700-tallet (slavegutten Adam). På slaveskipet Fredensborg befant det seg 3 slaver ved forliset. Disse skulle leveres som slaver til Danmark

Danmark-Norge var også engasjert i slavehandelen, og hadde slavefort i Ghana. Mellom 1660 og 1806 var 344 dansk-norske skip engasjert i farten. Til sammen fraktet de minst 85 650 slaver. (Du kan lese mer om det dansk-norske slaveskipet FREDENSBORG her.) Fra Vestkysten av Afrika ble slavene ført til Karibia. Reisen var hard Vikingene hadde slaver, og trellene kan ha utgjort så mye som ti prosent av befolkningen. Trelleholdet forsvant på 1200-tallet, men det er ikke vanskelig å kjenne igjen sider av slaveriets ufrihet i arbeidsplikten som senere tiders leilendinger og husmenn hadde. Modell av fregatten FREDENSBORG fra utstillingen Slavegjort i Kuben i Arendal

Slaveskipet Fredensborg - Norsk Maritimt Museu

Slavesystemet var omfattende og lukrativt. Tallene på antall slaver som ble eksportert fra de dansk-norske besittelsene i Vest. Dei vestindiske øyane og den dansk/norske slavehandel . Fredensborg var en dansk-norsk fregatt som seilte i den internasjonale slavetrafikken på 1700-tallet Slavehandel er noe som har foregått til alle tider i forskjellige former.Når du spør om slavehandel og Afrika antar jeg at du først og fremst er interessert i en epoke på 400 år som kalles Den transatlantiske slavehandelen eller den Atlantiske slavehandelen, mennesker som ble fanget i Afrika og solgt som slaver i Amerika.. Trekanthandelen, og hvor mange slaver som ble sendt med slaveski Fregatten Fredensborg, eid av det dansk-norske Guineiske Compagni, forlot Danmark i juni 1767. Utrustet for en reise i triangelfarten var skipet lastet med våpen, krutt og brennevin, som skulle omsettes i afrikanske slaver. Slavene skulle deretter fraktes til St. Croix i Karibia, der de skulle arbeide på de store sukkerplantasjene Vi har lavet en film om vores projektopgave i 2014. Håber i kan lide den :-) I kan også se vores hjemmeside: http://slavehandel.webs.com

Historie Vg2 og Vg3 - Slaveskipet Fredensborg - NDL

 1. Trekanthandel, trekantfart eller triangelfart viser til at skip trafikkerer ei trekantrute mellom tre ulike hamneområde. Omgrepet viser særleg til ei bestemt trekantrute i Atlanterhavet på 1700-talet, farten mellom Europa, vestkysten av Afrika og Karibia.Skipa frakta slavar frå Afrika til Amerika og tok med bomull, tobakk og liknande tilbake til Europa
 2. Regissør Ole Bernt Tellefsen, som tidligere har laget blant annet dokumentarfilmene Med rett til å kapre og Svartedauden, er nå i gang med et nytt dokumentarprosjekt som omhandler Norges aktive og ofte oversette rolle i den transatlantiske slavehandelen. Ideen kom fra havets dyp - Ideen om å lage en film om Fredensborg-forliset hadde jeg hatt [
 3. Det skulle gå over 200 år før restene etter slaveskipet Fredensborg ble funnet på bunnen øst på Tromøy ved Arendal. Funnet har knyttet oss til en forferdelig trafikk med slaver fra Afrika til Karibia. «For 20 år siden hadde vi den første utstillingen om dette skipet. Men da bare som presentasjon av et skip. Denne gang knytter vi utstillingen til at Fredensborg var fullt og helt med i.
 4. En plan av det britiske slaveskipet Brookes, som viser hvordan 454 slaver ble innkvartert om bord.Det samme skipet hadde angivelig fraktet så mange som 609 mennesker; utgitt av Society for Effecting the Abolition of Slave Trad
 5. The 100-foot frigate, built in 1752-53, was named Cron Prindz Christian, in honor of the prince who later became King Christian VII of the twin monarchy Denmark-Norway.It belonged to the Royal Danish Chartered West India and Guinea Company in Copenhagen. The 100-foot frigate, built in 1752-53, was named Cron Prindz Christian, in honor of the prince who later became King Christian VII of the.
 6. Slaveskip, vanligvis brukt om skip som ble anvendt til å transportere slaver over Atlanterhavet i den transatlantiske slavehandel.Skipene gikk gjerne i såkalt trekantfart i Atlanterhavet, med utgangspunkt i Europa. Mange av dem hørte hjemme i Liverpool. Slaveskipet «Fredensborg» er det mest kjente av de dansk-norske slaveskipene
 7. Slaveskipet Fredensborg NYTT TEMA. Innlegg: 7611. varulv2468. 20.07.04 17:53. Del. historiens meste veldokumenterte slaveskipet fra den transatlantiske slavefarten eller trekantshandelen da man seilt slaver til den nye verden, mest notert de karibiske øyene,.

Fredensborg hadde nesten fullført triangelfarten da fregatten møtte en storm og forliste øst for Tromøya 1. desember 1768. Besetning, passasjerer og to afrikanske slaver berget livet i det dramatiske forliset «Fredensborg» var en fregatt som var eid av et dansk handelskompani. Fartøyet forliste på østsiden av Tromøy utenfor Arendal 1. desember 1768. Etter skipsforlis ble det vanligvis holdt sjøforklaring enten på stedet der forliset skjedde, eller på stedet hvor skipet var hjemmehørende Slaver og sukker var de viktigste varene i denne handelen . Fredensborg/Ski Håndballklubb - Store norske leksiko . Fredensborg er en by ved Esrom Sø i Fredensborg kommune på Nordsjælland i Danmark. Den har 8519 innbyggere i 2017. Byen vokste opp omkring det kongelige Fredensborg Slot, bygget i perioden 1720-1726 under Frederik 4 Fakta: SS Fredensborg Anders Totland har skrevet bok om slavehandelen i Norge. To av kapitlene handler om skipet Fredensborg, som forliste utenfor Tromøy. Fredag ble forfatterens femte bok lansert. «Den norske slavehandelen» gir leserne et innblikk i livet på 1600- og 1700-tallet iDu må være innlogget for å se innholdet

Slaveskipet Fredensborg i triangelfart - Norgeshistori

Slaveri hjemme og ute - Norgeshistori

 1. Antallet slaver ligger et sted mellom 21 og 27 millioner, (ca. 0,3 % av verdens befolkning).. Moderne slaveri forekommer innenfor produksjon av mat , klær, byggebransjen, gull og edelstener. En slave er en person som eies av en annen i rettslig forstand. Slaver har ikke egne rettigheter og kan omsettes fritt
 2. HISTORIE tar deg med på en heseblesende reise til fortiden, der du får med deg historiens største dramaer fra første rad
 3. «Fredensborg» hadde nesten fullført triangelfarten da skipet forliste øst på Tromøy i en forrykende storm 1. desember 1768. Besetningen, to passasjerer og to slaver berget livet i en dra­matisk redningsaksjon og ble midlertidig innkvartert i uthamna Narrestø
 4. Å si at Norge var en slavenasjon blir å snu det helt på hodet, fakta var at araberne kom til Norge og tok Nordmenn til slaver, verst var det for Bergen der de tok store deler av byen som slaver, barn og kvinner som sex slaver og menn som arbeidere. Her får du hele historien de prøvde å holde hemmelig for oss i skolebøkene
 5. Sjekk «Fredensborg» oversettelser til Dansk. Se gjennom eksempler på «Fredensborg» oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

«Våre slaver» står seg dårlig alene, og betraktet som oppgradering og tilskudd til ny-utstillingen om slaveskipet Fredensborgs siste reise, holder rommet heller ikke mål. Det er synd, for problemstillingen er ekstremt viktig. Òg et museum som Kuben er nettopp til for slike diskusjoner The slaver Fredensborg : the final journey 1767-68 / Synopsis og manuscript: Kurt Aust. Illus.: Kin Wessel. Historical base manuscript and factural appendix: Leif Svalesen. Initiator and project manager: Johan Kloster. - Oslo : Huitfeldt Forlag, [1999]. - 87 s. : ill. Bibliography: s.87. ISBN 82-7003-206-9 Person som emne: Fredensborg (skip Denne halsbøylen, brukt på slaver for å forhindre dem i å rømme, ble funnet i vraket av slaveskipet SS «Fredensborg» som forliste utenfor Arendal i desember 1768. På reisen hadde skipet fraktet 265 slaver fra Vest-Afrika til de karibiske øyer. Flere av mannskapet var norske. Foto: Karl Ragnar Gjertsen / Aust-Agder museum og arkiv. Det norsk-danske slaveskipet SS Fredensborg forliser utenfor Arendal på vei fra de danske vestindiske øyer til København. Skipet forliser på hjemveien etter en nesten fullført reise, der 265 slaver ble transportert fra Afrika til Karibia. 206 år senere skal vraket finnes av dykkere Kilde: Vårt Land 28/10-96 Slavehandel på norsk Vi nordmenn liker gjerne å tro at slavehandelen var noe vi ikke var involvert i. Men Tromøy-mannen Leif Svalesens forskning på slaveskipet «Fredensborg» slår effektivt beina under en slik oppfatning

Turen går med slaver fra Ghana til St. Croix og nå er det frisk kuling, «et svin død, gjort det rent for at give til slaverne. 1 quindeslave død af venerisk syge, kasted overbord.» Og her forleden dag: «Alle slaverne faaed piber og tobakk og haver efter deres sedvane danset og rørt sig alt hvad muligt var.» Hva med de 6 quindeslaver som hadde stjålet salt Flere slaver i dag. Til tross for at den transatlantiske slavehandelen tok slutt på 1800-tallet, og slaveriet formelt ble avskaffet i 1865 (i USA), finnes det flere slaver i dag enn noen gang før i historien. Ifølge en FN-rapport fra 2016 estimeres det med 40,3 millioner ofre for menneskehandel i dag. De fleste av dem er kvinner og jenter

Fredensborg - med slaver, elfenben og gull - Aust-Agder

Hvor mange slaver som finnes i verden i dag, avhenger av hvordan slaveri defineres, men ifølge organisasjonen Free the Slaves, kan det være så mange som 21-30 millioner. 5 Påstandene fra CARICOM og i prostitusjonsdebatten viser bredden i temaer der slaveribegrepet brukes Døde slaver gav ingen fortjeneste, syge slaver gav dårlig fortjeneste, mens stærke, friske og pæne slaver gav god fortjeneste. Der foregik allerede en udvælgelse af slaverne, Leif Svalesen: Slaveskipet Fredensborg og den dansk-norske slavehandel på 1700-tallet. Forord av Johan Kloster. 240s. J.W.Cappelens forlag 1996 Zongmassakren var en [] massakre i 1781 der et stort antall afrikanske slaver ble myrdet på slaveskipet Zong, et britisk slaveskip, hjemmehørende i Liverpool. Zongmassakern var ett massmord år 1781 där ett stort antal afrikanska slavar dränktes på fartyget Zong, ett brittiskt slavskepp baserat i Liverpool Slaver og sukker var de viktigste varene i denne handelen Ruten Fredensborg - København har en længde i en ret linje på km. Ruteplanlægningen af ruten Fredensborg - København, som man kan køre i bil eller med bus (tog bruger ofte andre ruter) viser en afstand på km på bilkortet med en transporttid på .Den kan dog forlænges i tilfælde af forhindringer såsom vejarbejde eller. Maleriet viser slaver som blir fraktet ut til slaveskipet «Fredensborg». Mennesker som handelsvare. Europeerne kjøpte slaver av de afrikanske stammene

Video: Fredensborg (slave ship) - Wikipedi

slaveri - Store norske leksiko

Slaveskipet Fredensborg og den dansk-norske slavehandelen på1700-tallet. Inngår i serie: Cappelen Fakta Leif Svalesen. I dag er det 250 år siden slaveskipet Fredensborg forliste på østsiden av Tromøy. Det har vært skrevet mye om denne historien tidligere, og i dag gjengir vi et utdrag av Hartvig Dannevig og Odd Keilon Osmundsens manus om slavehandel og slavehold Siden Fredensborg er det best dokumenterte slaveskipet i verden, har det vært viktig for prosjektet. Danmark-Norge transporterte rundt 100.000 afrikanske slaver. Tre vestindiske øyer, St. Croix, St. Thomas og St. John, ble etablert som dansk-norske kolonier, og det ble anlagt seks fort langs Gullkysten - dagens Ghana White rice - 3,400 kg: Pork - 4 barrels: Red rice - 1,000 kg: Hams - 60 whole: Horse beans - 9,320 litres: Beef - 44 barrels: Peas - 10,200 litres: Ship's bread.

Fredensborg

1700-tallet. Cappelen, 1996. ISBN 82-02-15481-2 En uværsnatt i 1768 gikk det dansk-norske slaveskipet Fredensborg ned utenfor Sørlandskysten. I 1974 ble ble skipet funnet og gjennom vrakfunn og arkivert kildemateriale følger vi skipets siste reise i triangelfarten med slaver, elfenben og gull. Forfatteren og dykkeren Leif Svalesen har også foretatt en tilbakereise i skipets kjølvann til. Forfatter Fartein Horgar har skrevet flere romaner om Norges deltakelse i slavehandelen. Fra 1672 til 1814 var Norge sammen med Danmark en kolonimakt, og den dansk-norske flåten seilte med slavefrakt. Mange kjenner til det dansk-norske slaveskipet Fredensborg som fraktet slaver fra Afrika til Karibia, og tok med sukker, tobakk og elfenben tilbake til Europa Han ser mange døde slaver som blir kastet overbord til haiene og flere skiamerater som dør. Så blir han selv syk, men kommer seg etter noen få dager. Etter 78 døgn ankrer Fredensborg opp på reden utenfor Christiansted på St. Croix. Dette var den største av de tre dansk-norske øyene og koloniene i Vestindien For Norge har særlig én hendelse i løpet av de siste tiårene vært spesielt viktig for å minnes norsk deltakelse i slavehandelen: oppdagelsen av skipet «Fredensborg» i 1974. Skipet sank utenfor Arendals kyst i 1768. På sin siste overfart på trekantruten fraktet skipet 256 afrikanske slaver fra Gullkysten over Atlanterhavet til St. Croix

That's when Norwegians took part in what's been called the triangle of trade on Norwegian and Danish ships like the Fredensborg, found wrecked off Arendal in 1974. Norwegians staffed slave forts on the African coast, sailed on the slave ships and carried goods produced by slaves back to Norway and the rest of Europe Om nøden ble stor kunne man bli nødt til å kaste friske slaver overbord for at resten skulle Slaveskipet Fredensborg og den dansk-norske slavehandel på 1700. I dag er det 250 år siden slaveskipet Fredensborg Mange norske sjøfolk deltok i og 11. november kom Fredensborg inn til Sandefjord med store Dansk-norsk slavehandel foregikk fra ca. 1670-1802.Nær 100 000 slaver ble transportert over Atlanterhavet på danske og norskeide skip. Dødelighetsraten for slavene lå gjennomsnittlig på ca 10 % under overfarten. I 1792 vedtok Danmark, som det første land i verden, en lov som forbød handel med slaver.Loven skulle være gjeldende fra 1803

Historien om Slaveskipet Fredensborg - NRK Sørlandet

SS «Fredensborg» er det best kjente dansk-norske slaveskipet. Europeere kjøpte slaver fra afrikanske slavehandlere, men en del ble tatt til fange av europeiske slavehandlere som angrep afrikanske samfunn og tok mennesker til fange for å selge dem videre Offiser og koloniadministrator. Foreldre: Sogneprest Johan(nes) Schjelderup (død 1721) og Gidsken Thune f. Lund (død 1705; enke etter kapellan Morten Melchiorsen Thune, død 1695). Gift 24.3.1724 i Ringkøbing, Danmark med enken Else Jensdatter (1697 (døpt 28.3.)-24.3.1743), datter av løytnant Jens Jensen Ausborg (død 1706) og Elisabeth Mikkelsdatter (død 1700) Lav orifter fra den tid, hvor pæne mennesker lå ned og spiste med fingrene. Gorm Tortzen fra Fredensborg er medforfatter til ny kogebog, der inspirerer til at bringe romerriget ind i nutidens køkkener. Illustrationer: Per Jørgensen Lad romernes slaver forny dit køkken Fredensborg - 13. december 2019 kl. 19:36 Af Steffen Slo Runge er en arendalsmann som var ombord på slaveskipet Fredensborg, og som er en sentral del i dokumentaren til Media Service om slaveindustrien i Norge. Alle foto: Helene Walle Historien om arendalitten som fraktet slaver

Vil bare henlede oppmerksomheten til en artikke på Aftenpostens nettsider om norske slaver. En artig historie verdt å lese for oss som holder på med slekt. Våre forfedre kunne få mange skjebner.Lars Løkkeb Denne filmen omhandler Norges mest berømte slaveskip, Fredensborg. Dette skipet gikk ned i storm utenfor Arendal i 1768 etter en runde i trekantruten mellom Europa, Afrika og Karibia. Skipet fraktet handelsvarer fra Europa til afrikanske besittelser, slaver fra Afrika til koloniene, og kolonivarer som sukker, bomull, tobakk tilbake til Europa Slavehandel: Slaveskipet Fredensborg utenfor Fort Christiansborg i Accra i Vest-Afrika (nåværende Ghana). 265 slaver ble tvunget med skipet til den danske kolonien St. Croix i 1768, ni år etter aksjonen mot opprørerne på øya i 1759 This Internet exhibit is about the Danish-Norwegian slaver, Fredensborg. The ship ran aground on the southern coast of Norway on December 1, 1768. Education Transatlantic Slave Trade (TST) The United Nations Organization for Education, Science and Culture Picture gallery

Skipsfrakten av slaver var hovedsakelig drevet av portugisere, briter, franskmenn, spanjoler, hollendere og nordamerikanere.I mindre grad deltok også andre land i slavehandelen. Dansker og nordmenn deltok også, både som mannskap på nederlandske og andre utenlandske skip, og direkte i dansk-norske slaveskip. SS «Fredensborg» er det best kjente dansk-norske slaveskipet Fredensborg regler. Alle skemaer skal underskrives og sendes elektronisk til kultur@fredensborg.dk. Det er muligt, at indsende ansøgningsmateriale vedrørende tilskud i indeværende år fra og med 1. januar og frem til ansøgningsfristen den 1. oktober kl. 12.00 Fredensborg Bolig eies 50/50 av Tollef Svenkerud og Fredensborg AS

Dansk-norsk slavehandel - Wikipedi

Fredensborg, Danish slave ship, sank in 1768 off Tromøy in Norway, after a journey in the triangular trade. Leif Svalesen (da) has written a book about the journey. Guerrero, Spanish slave ship wrecked in the Florida Keys in 1827 carrying 561 Africans. Hannibal. An English slaver of the Atlantic slave trade. Henrietta Marie «Fredensborg» var det dansk-norske slaveskipet som forliste i 1768 utenfor Arendal. Handelsfregatten «Fredensborg» la i 1767 ut fra København med kurs for Gullkysten i Afrika Slaveskibet Fredensborg kunne medføre over 500 slaver, og det vides, at dette skib har foretaget fire trekantsrejser mellem 1777 og 1789. Hver rejse tog ca. 2 år, og under rejsen døde ca. 30% af besætningen og 25 % af slaverne De kjøpte slaver av lokale høvdinger og «lagret» dem til de kunne selge dem videre til rederiene som seilte på Karibien, forklarer Horgar. - Mange nordmenn, også fra Bergen og Vestlandet, jobbet i denne geskjeften lenge etter at slaveriet var opphevet og etter at Norge var havnet i union med Sverige, sier forfatteren Leif Svalesen og Med slaver, elfenben og gull. Slaveskipet «Fredensborg»s siste reise. · Se mer » SS «Fredensborg» Fra utstillingen på Aust-Agder kulturhistoriske senter. Modell av slaveskipet «Fredensborg», elefanttenner fra vrakfunnet i bakgrunnen SS «Fredensborg» var en fregatt og et slaveskip bygget i København i 1752 eller 1753.

Europa - trekanthandelenFilm om slavehandel fra Sørlandet

Slik levde nordmennene som deltok i slavehandelen i Afrik

SS «Fredensborg» heter skipet som ble bygget i 1753 i København som forteller at Danmark-Norge var sent ute i handelen. Mange trodde kanskje at Norge var en nøytral del av slavehandelen, men det var de faktisk ikke. Selv om vi var union med Danmark. Danmark var først i verden til å forbydde handel med slaver i 1792. Slaveri har vært vanlig i de fleste kjente sivilisasjoner.Både i antikkens Hellas og Romerriket var slaveri ansett som en nødvendighet, som også for en del slaver innebar bedre kår enn friheten. De kunne oppnå privilegier av sin eier, til og med bli adoptert, mens fattigdom kunne innebære sult og få muligheter Fredensborg er muligens det best dokumenterte slaveskipet. Søndag 4.mai holder dykker og forfatter Leif Svalesen foredrag på Sjøfartsmuseumet

Slaveskipets siste ferd - KUBENSlaveskipet Fredensborg - og den dansk-norske slavehandelkolonialisme | lex

Da slavehandelen kom til Norge - Aftenposte

Fredensborg seilte fra København til Gullkysten i Afrika med våpen brennevin og krutt. Derfra bar det videre fullastet med slaver til sukkerplantasjene i Karibia. Derfra seilte det tilbake til København med det verdifulle sukkeret, litt krydder og noen få slaver som var bestilt av kjøpmenn i København, forteller Fie Skaar Trysnes Frederik Bargum, Henning Frederik Bargum, 1733-ca. 1800 (levede endnu 1792), købmand. Døbt 9.10. i Kbh. (Helligg.). B.s far var indvandret fra Tønder amt og hans moster var gift med den ansete københavnske tømmerhandler og negociant Carl Hieronymus Gustmeier der efter datidens skik også drev vekselhandel. Selv knyttedes han tidligt til dette købmandshus, og efter onkelens død førte.

Christiansborg – fort på Guldkysten | lex

Slaveskibet Fredensborg og dansk-norsk slavehandel i 1700-tallet. Af Leif Svalesen (1996) Reservér. Emneord Fredensborg (skib) slavehandel slaver slaveskibe transport. Henter beholdningsoplysninger. Detaljer om materialet, , , , Anmeldelser. Særlige tilbud. Lån en familiepose; Lån sprogkufferter; Styrk dit barns sprog; Læseklubber. I boka «Norge - et lite stykke verdenshistorie» (2005) av Stian Bromark og Dag Herbjørnsrud blir Norge introdusert som «slavenasjon» i kapittel 12. Romanforfatter Fartein Horgar skriver en kronikk i Stavanger Aftenblad 8/3 - 2017 under tittelen: «Norges grusomme kolonihistorie». La oss undersøke nærmere på om det er fruktbart å bruke disse betegnelsene på norsk forhistorie Et dykkerfunn ved sørlandskysten på 1970-tallet danner bakteppet for avsløringen av nordmenns aktive rolle i slaveindustrien på 1700-tallet. Nær 100.000 slaver ble fraktet over Atlanterhavet på dansk- og norskeide skip. Ole Bernt Tellefsen (54) har manus og regi på dokumentarfilmen om et av.

 • Der tag der toten ente online stream.
 • Delen kryssord.
 • Hvorfor er det viktig å trene styrke.
 • Sven mollekleiv kone.
 • Maneter i norge.
 • Amalfi schrobenhausen.
 • Muskelsvinn eldre.
 • Google store country picker.
 • Faye resnick rick barnett.
 • Peaky blinders season 4 cast.
 • Alpenüberquerung ost west.
 • Pölz halle amstetten 2018.
 • Rekkverk spiler.
 • Nyttårsmeny and.
 • Stabilt blodsukker kostplan.
 • Blåmusseron förväxling.
 • Push up bukse lindex.
 • Color line kabinen upgrade.
 • Respiratorisk minuttvolum.
 • Dvergkulefisk.
 • Pizza amore donzdorf telefonnummer.
 • Lonely planet top 10 2017.
 • Diabetes type 3 wiki.
 • Paroksysmal vertigo.
 • Emoji palmface.
 • Realistisk drama.
 • Manchester united roster.
 • E bike touren am bodensee die 30 schönsten touren mit leih und ladestationen.
 • Prep olafia.
 • Starbucks priser norge.
 • Fyrlykta deloitte.
 • Altinn login bankid.
 • Only regnjakke.
 • Soft feet sokker.
 • Baglere definisjon.
 • What is gorgon.
 • Kelly clarkson grösse.
 • Tödlicher unfall essen borbeck.
 • Kylling og ris i form.
 • Blåskimmelost dip.
 • Seatguru norwegian 737.