Home

Otp beregningsgrunnlag

OTP - hva skal inn i grunnlaget for beregning av a

Det kan etableres en OTP, men det kan ikke spares mer enn 4 prosent av lønn mellom 1 og 12 G (folketrygdens grunnbeløp). Enkeltpersonforetak med ektefeller/registrert partner: Ektefeller / registrerte partnere i enkeltpersonforetak (Felles bedrift etter skattelovens paragraf 2-11) med deling av næringsinntekt er ikke å anse som ansatte arbeidstakere i egen bedriften OTP er en tjenestepensjon alle bedrifter må opprette for sine ansatte så sant de faller innenfor tre kategorier. Se hvilke kategorier dette er og hva minimumskravet til innbetaling er otp hvem er med Som hovedregel omfattes alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 20 år og har en stillingsprosent på 20 prosent eller mer. Det er i tillegg et krav at den ansatte er pliktig medlem i folketrygden Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Publisert: 27. mai 2016 Sist endret: 26. april 2017 Etter innføring av obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor vil nærmest hele den yrkesaktive befolkningen opptjene rettigheter til pensjon utover det som opptjenes i folketrygden Kort om hovedpunktene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) som trådte i kraft 1. januar 2006

Altinn - Obligatorisk tjenestepensjo

Loven om obligatorisk tjenestepensjon pålegger bedrifter å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Den stiller også krav til hvordan ordningen må være. Her er oversikt over de viktigste punktene Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) — pensjon, helt enkelt. Med obligatorisk tjenestepensjon (OTP) oppfyller arbeidsgiver de lovpålagte minimumskravene for pensjon. Ordningen er kostnadseffektiv og enkel å administrere. Kontakt oss for tilbud. Mer om pensjon. Logg inn i Bedriftsportalen

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) - Advokat

 1. OTP-loven § 4 (1). Det som skal være med i premiegrunnlaget er kontant fastlønn eller timelønn, mens arbeidsgiver i avtalen med pensjonstilbyder kan velge å ikke ta med godtgjørelse for overtid, variable tillegg og skattepliktige naturalytelser som for eksempel verdien av fri bil i grunnlaget
 2. imumskravet er 2 % av lønnen (avtalt årslønn) mellom 1 og 12 G som den enkelte arbeidstaker mottar i løpet av innskuddsåret. (Beregningsgrunnlag: Avtalt årslønn - 500.000 - 1 G
 3. OTP for personlig næringsdrivende / selkapsdeltakere bokføres slik: Debet: 5950 Pensjonsforsikring for personlig næringsdrivende og selkapsdeltakere Kredit: Leverandørreskontro (Dvs den du kjøper OTP av) (5) (Synes du svaret var godt eller dårlig?) Ditt svar. Navn. Epost (blir ikke publisert
 4. Hva er OTP. OTP er forkortelse for Obligatorisk tjenestepensjon. OTP er en pensjonsordning som betales av arbeidsgiver. Hvem får OTP. Loven om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2006 og innebærer at de fleste arbeidsgivere må ha OTP avtale for sine ansatte

Detaljer om obligatorisk tjenestepensjon - Storebran

 1. st to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, b
 2. Vi får en del spørsmål om arbeidsgiveravgift på OTP. Her finner du noen svar. 11.01.07. Skrevet av Regnskap Norge . Del ! Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert Det skal.
 3. Pensjoner . Arbeidsgiveravgift skal beregnes av arbeidsgivers og det offentliges tilskudd til livrente- og pensjonsordninger. Dette gjelder tilskudd til kollektive tjenestepensjonsordninger i forsikringsselskap, tilskudd til pensjonskasse som er forsikringsteknisk oppbygget, tilskudd til offentlige pensjonsordninger som f.eks. Statens pensjonskasse og tilskudd og premier en arbeidsgiver.
 4. Har du en nyoppstartet bedrift med ansatte eller nylig har fått ansatte, må du ha en pensjonsavtale. Med innskuddspensjon for bedrifter fra DNB sikrer du lovpålagt sparing på en enkel måte

Stikkord: pensjonstrekk, konto 5950 obligatorisk tjenestepensjon (otp), kostand, omkostning. Se flere. 5990 Annen personalkostnad. 5999 Motkonto for gruppe 59. Eksempler på beregning. Hvordan alderspensjonen din beregnes, avhenger av hvilket år du er født. Er du født før 1954, gjelder gamle regler for opptjening Rammen for sparing er inntil 7 % av lønn opp til 12 G; I tillegg kan det spares inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G; Ved for eksempel å øke sparesatsen med ett prosentpoeng kan forventet pensjon øke med opp til 20-50 %, avhengig av innskuddsnivået Vi mottar ofte spørsmål tilknyttet feriepenger og bonus, og om hvorvidt arbeidsgiver har anledning til å unnta bonusutbetalinger fra feriepengegrunnlaget. Videre får vi spørsmål tilknyttet bonus og OTP. I denne artikkelen gjennomgår advokat Alf Kåre Knudsen i advokatselskapet Bing Hodneland ferielovens regler for hvilke ytelser fra arbeidsgiver som skal inngå i feriepengegrunnlaget. Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) OTP er en del av den samlede pensjonsreformen. Hensikten med loven er å sikre hver enkelt arbeidstaker en fremtidig pensjon utover folketrygdens ytelser. Gjennom OTP har nesten alle arbeidsgivere i Norge nå en pensjonsavtale. Nyetablerte selskap må ha etablert tjenestepensjon for sine ansatte innen 6 måneder

Hva er obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

 1. imum betale inn 50 prosent av pensjonsinnbetalingene og bedriften har mulighet til å trekke de ansatte for inntil 50 prosent av innbetalingene
 2. Når det gjelder pensjon og OTP for gründere og små bedrifter finnes det flere regler man bør bite seg merke i. - Vi opplever at flere gründere ikke er klar over hva regelverket egentlig sier om pensjon, forteller daglig leder i Duvi, Asbjørn Erdal
 3. Premiefritak ved uførhet er obligatorisk i henhold til OTP-loven. Proporsjonal opptjening. Den nye folketrygden har proporsjonal opptjening fra første krone. Det innebærer at opptjeningen av pensjonsrettigheter står i et fast forhold til årlig inntekt (mellom 0 G og 7,1 G). R

For at arbeidstakeren skal få sykepenger fra NAV, må arbeidsgiveren først sende inntektsopplysninger - OTP er en obligatorisk alderspensjonsordning de fleste bedrifter må etablere i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven). Loven trådte i kraft 1. januar 2006. Bedrifter som omfattes av OTP-loven har en frist på seks måneder til å opprette tjenestepensjonsordning i samsvar med loven 0: Endret ved lover 21 des 2005 nr. 124 (ikr. 1 jan 2006), 15 juni 2007 nr. 28 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 652). Del paragra

Hvem skal være med i OTP-ordningen? - NH

Mange har ikke oversikt over pensjonen sin. Men det finnes gode hjelpemidler for å finne ut mer om dette. Å ha en god ide om hva du får i pensjon er viktig med tanke på hvilken økonomi du vil få som pensjonist

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) - Finanstilsynet

OTP - Finanskalkulato

 1. Lov om obligatorisk tjenestepensjon [OTP-loven] - Lovdat
 2. Arbeidsgiveravgift på OTP - Regnskap Norg
 3. Hva inngår i avgiftsgrunnlaget for beregning av
 4. Innskuddspensjon - DN
 5. 59 Annen personalkostnad - 5950 Obligatorisk

Beregning av alderspensjon - Person - www

Når NAV utbetaler sykepenger etter arbeidsgiverperiode

 • Refluks slim i halsen.
 • Liebes restaurant großwallstadt.
 • Sport festival.
 • Koffeinentzug gliederschmerzen.
 • Why apartheid happened.
 • Ü30 party rostock termine 2017.
 • Kina valuta.
 • Private wohnungsvermietung berlin.
 • Bosch hba63b152s elkjøp.
 • Notorious big lyrics.
 • Ozark season 2 release date.
 • 2 års kontroll.
 • Keytruda bivirkninger.
 • Verkaufsoffener sonntag owl 2018.
 • Akumal oder playa del carmen.
 • Süddeutsche zeitung abo kosten.
 • Schoolbattle krefeld 2018.
 • Furunkel im schambereich.
 • Seatguru norwegian 737.
 • Zorba the greek song.
 • Exerzierhalle wittenberg.
 • Brudepiker bryllup.
 • Ikea trådfri norge.
 • Ruter app problemer.
 • Tanzkurs für paar bremen.
 • Adm. dir. i it bransjen.
 • Welches objektiv für welchen zweck.
 • Jobbe som flygeleder.
 • 2 års kontroll.
 • Hi end munchen 2018.
 • Oppfatte kryssord.
 • Jehovas vitner engelsk.
 • Vw e golf.
 • Gass stekeovn innbygging.
 • Redimersi coniugazione.
 • Furth im wald felsengänge.
 • Meander.
 • Komplett gamer a15.
 • Ideer til blogginnlegg.
 • Tyrefekting snl.
 • Central jamaat e ahl e sunnat hjemmeside.