Home

Vitenskapen utfordrer kristendommen

Da vitenskapen motbeviste kristendommen Vitenskapen gjør det ikke irrasjonelt å være kristen. Vitenskapen kan ikke motbevise at Gud finnes, skriver kronikkforfatteren Kristendommen er en monoteistisk religion og den største av verdensreligionene. Den oppstod rundt år 30 i området hvor dagens Israel ligger, og har bredt seg over hele verden. Kristendommen har i dag 2,2 milliarder tilhengere og er en betydelig religion på alle verdens kontinenter. I Europa og i Amerika er kristendommen den dominerende religionen

smp-stories-top-widget. Det er forbløffende at flere mener kristendom ikke er forenlig med vitenskapen. Det er faktisk fornuftig å mene at kristen tro gir et fornuftig grunnlag for å drive naturvitenskap, i motsetning til det grunnlaget ateistene bygger sin vitenskap og kunnskap på Espen Utaker er redaktør for Tro og vitenskap. Til daglig redigerer han bladet Agenda 3:16, et blad som eies av misjonsorganisasjonen Normisjon. Bjørn Are Davidsen er sivilingeniør, og har skrevet flere bøker. I Tro og vitenskap har han bidratt med et kapittel der han imøtegår det han mener er myter om at kristendommen er vitenskapsfiendtlig Det er en myte at jo mer vitenskapen finner ut om universet, jo mindre plass blir det for gudstro. Tvert i mot peker flere vitenskapelige gjennombrudd mot eksistensen av en skaper Vitenskapen skal tjene oss, ikke true oss. «Det er viktig å huske at det katolske er ikke kanel på grøten. Det er melken og kornet i grøten - det vi lager grøten på.» Alexander Golding Kristendommen i et nøtteskall. Du er blitt valgt til styreleder av den nye St. Johannes katolske bibelskole i Bergen Kristendommens historie starter i Bibelen, men den delen er gjort kort i denne oversikten. Jeg har tatt med både positive og negative hendelser gjennom århundrene, både i verden og i Norge. Men kan diskutere hva som skal defineres som kristendom. Årstall Hva skjedde - i verden og i Norge? 1 Jesus blir født i Betlehem, et stykke utenfo

Skrevet av Red. I flere århundrer kjempet noen av Kristendommens talsmenn og vitenskapens talsmenn om en riktig måte å se verden på, helt til tro og vitenskap endelig ble to helt atskilte begreper (dette bildet har riktignok blitt skildret svært mer svart-hvitt av flere enn det egentlig var). Nå prøver sterke religiøse krefter i US Vitenskap er systematisk, metodisk og kritisk undersøkelse, studium eller forskning. For eksempel sier vi at noe er vitenskap hvis det følger visse kriterier for god forskning. Vitenskap kan også betegne et fagområde som er gjenstand for slik undersøkelse eller forskning. For eksempel omtaler vi fagområdet som studerer naturen på en vitenskapelig måte, for naturvitenskap Kristendommen har innført mye mer enn det jeg hadde tid til å skrive om her. Vi kan nevne alle livene som har blitt forvandlet til det bedre av kristendommen, vi kan vise til økt verdi for kvinner og andre utstøtte, og vi kan vise til kristendommens popularitet, 1,8 milliarder mennesker er kristne Kristendommen ble dermed misjonerende og universal, åpen for alle, i motsetning til jødedommen, som er en etnisk ikke-misjonerende religion.Det vil si at det ligger i kristendommens natur å spre læren til alle mennesker på jorden. Dette er en av grunnene til at kristendommen har blitt verdens største religion

Men de reelle utsiktene til å leve evig er ikke avhengig av moderne vitenskap. Bibelen retter oppmerksomheten mot Skaperen, Jehova Gud, og sier: «Hos deg er livets kilde.» ( Salme 36:9 ) Det var ham Jesus ba til og sa: «Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om deg, den eneste sanne Gud, og om ham som du har utsendt, Jesus Kristus. Kristendom er en monoteistisk religion utgått fra jødedommen basert på livet og læren til Jesus Kristus. 1,9-2,4 milliarder av jordens befolkning regnes som kristne, og i sine forskjellige avskygninger er den verdens største religiøse trosretning, enda den opplever tilbakegang i den vestlige verden, men framgang i Afrika og store deler av Asia Kristendom er en abrahamittisk religion som utgår fra jødedommen og som startet som en av mange apokalyptiske bevegelser i Israel på Jesu tid. Den er også en monoteistisk religion; det vil si at den bekjenner at det finnes bare én gud.Denne gud er himmelens og jordens skaper, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud som beskrevet i Det gamle testamente, og den Gud som i de siste tider åpenbarte seg.

Da vitenskapen motbeviste kristendommen - Ytrin

 1. Det er konflikt mellom religion og vitenskap, men hvor alvorlig er den? KRONIKK: Slik det trengs en dyktig kokk for å lage en velsmakende rett med krevende ingredienser som ikke naturlig harmonerer, trengs det skarpsindig filosofisk «kokkekunst» for å vise hvordan religion og vitenskap kan harmonere
 2. st i Afrika og Asia. Faktisk har den aldri vokst så mye som nettopp nå
 3. Nå og da hører man snakk om konflikter mellom religion og vitenskap. Hva Den katolske kirke angår, må man helt tilbake til 1600-tallet for å finne en virkelig alvorlig konflikt av det slaget. Da var spørsmålet om solen kretser rundt jorden, eller om jorden kretser rundt solen
 4. Vitenskap betydde sågar kunnskap på grekerenes tid, mens nå og siden reformasjonen har vitenskap vært metoden eller prosessen som leder til kunnskapen. Så vitenskapen til grekerne betyr ikke engang det samme som det gjør i dag. Det gir liten mening å tillegge grekerne æren for moderne oppdagelser
 5. Vitenskapen utviklet seg ikke nevneverdig etter at kristendommen ble begunstiget i det fjerde århundre av Keiser Konstantin den store. En plausibel forklaring på dette er at de kristne i romerriket adopterte grekernes syn på vitenskapen - den var ikke til for å brukes til praktiske formål
 6. Vitenskapene vil aldri komme frem til den full enighet om alt. Selvfølgelig finnes det grunnleggende vitenskapelige sannheter, som at 2+2=4, og teorier som ansees så godt bevist at de antas som sannheter, f. eks. evolusjonslæren. Men verden og livet her i verden er så komplekst, at man aldri kommer frem til den endelige Sannheten om alt. Debatten og forskningen vil alltid måtte g

kristendom - Store norske leksiko

Moderne vitenskap er enig i at universet har en begynnelse. Vitenskapsfolk har nylig anslått at det er nesten 14 milliarder år gammelt. Bibelen snakker også om seks skapelsesdager. Men den sier ikke at dette var dager på 24 timer. (1. Mosebok 1: 31) Bibelen bruker faktisk ordet «dag» om tidsperioder av ulik lengde Kjønn utfordrer religion. Universitetet I Oslo; Stipendiat Ved Culcom (kulturell Kompleksitet I Det Nye Norge) Forf> Av <forf>anne Hege Grung< 20. apr. 2007 00:01. Sist oppdatert 20. oktober 2011. KADRA-SAKEN Under Teodosius ble kristendommen statsreligion. Biskopen i Roma, kalt papa (far/ pave), Arabisk vitenskap hadde utgangspunkt i Bagdad, grunnlagt i 762, og seinere hovedstad i det arabiske riket. Skrifter ble oversatt fra sanskrit, gresk og kinesisk til arabisk. Man kunne regne vha. knuter på en snor På alle kontinentene er kristendommen en betydelig religion og den er den dominerende religionen i Europa og i Amerika. Kristendom er en religion som har sitt grunnlag i Jesu liv og forkynnelse og den største av verdensreligionene. I 2000 ble den beregnet å ha ca. 2016 mill. tilhengere

Kristendommen er grunnlaget for naturvitenskap Bafondoko

Tro mot vitenskap? - Forskning

Hvordan skal tro og vitenskap kunne forenes - for det er åpenbart bare én forklaring. Kosmologer og astrofysikere, vitenskapsmenn, teologer og mystikere , alle forsøker på hver sin måte å forklare opprinnelsen til alt, å finne teorien om alt - som da også blir en forklaring på hva og hvem Gud er Kristendommen leverte lenge disse svarene, men nå er det vitenskapen vi tror på. Skapelsesberetningen er erstattet med Big bang og Darwin. Evolusjonsteorien går ut på at gjennom milliarder av år med prøving og feiling har atomer og molekyler helt tilfeldig organisert seg til den verden vi kjenner i dag 3. Andre mener at religion og vitenskap betyr like mye på hvert sitt punkt. Religion dekker de ekstistentielle spørsmålene som meningen med livet foreksempel, mens vitenskapen dekker det vitenskalige, som foreksempel hvordan universitetet utvikler seg. 4. Resten sier at vitenskap og religion henger sammen . Religionskritik

Vitenskapelige argumenter for Gud - Ytrin

Innlegg om Vitenskap skrevet av kristendommen. Skrevet av Red. I flere århundrer kjempet noen av Kristendommens talsmenn og vitenskapens talsmenn om en riktig måte å se verden på, helt til tro og vitenskap endelig ble to helt atskilte begreper (dette bildet har riktignok blitt skildret svært mer svart-hvitt av flere enn det egentlig var) Se en kort video med Peter Saunders om hvordan kristendommen har påvirket utviklingen av vitenskap og medisin: Klikk her for å lese en artikkel om John Lennox om å tro på Gud i en naturvitenskapelig verden Kristendommen er religionen hvor det estetiske og det faktiske møtes, forklarer Mattias Matthiesen. Av Mattias Matthiesen Kvaliteten av et kunstverk vurderes blant annet etter dens effekt på mennesker. God kunst vekker følelser og tanker. Det er ikke uvanlig å vurdere religioner etter lignende kriterier. Dens kvalitet er fastsatt basert på det totale estetiske inntrykket utgjort [ Fordi kristendommen er den eneste måten og virkelig sette en stopper for ondskap. Sann kristendom tilbyr ikke bare tilgivelse for syndene du har begått, slik at du kan starte på nytt, men det gir deg også hjelp slik at du kan helt slutte med å synde

I hele Vesten har kristendommen vært på vikende front i mange år. Dette er bekymringsfullt for oss som ønsker å bevare den vestlige sivilisasjon og som tror at kristendommen har vært sentral for denne. Stadig færre bekjenner seg til den kristne tro og kirkebesøk går ned BOKTIMMY. Simen Ingemundsen er forfatter, foredragsholder, bokblogger, bokanmelder, journalist student, festivalsjef og arrangør for litterære arrangementer

Om Gud eksisterer, er noe vitenskapen må la stå åpent. Comte-Sponville (f. 1952) er samtidig opptatt av at også ateisten trenger et ethos, en etikk for seg selv og andre i samfunnet, og han har en balansert historieforståelse som verdsetter alt det gode som f.eks. Bergprekenen har frembragt Kristendommen og vitenskap er to uforenlige størrelser, lyder et omkved blant kristendommens motstandere. Da skulle verden bli mer fornuftig og rasjonell jo mindre innflytelse kristendommen fikk. Men noe skurrer, for meldingene fra akademia preges av det motsatte. Det synes å bli stadig vanskeliger Kristendommen har hatt brudd som viser til at det ikke er en kontinuitet i kristendommens historie. I Romeriket ble kristendommen en statsreligion og dette førte til en stigning i antall troende. Deretter ble religionen spredd utover europa som følge av romerriket og i senere tid har religionen blitt spredd videre ved hjelp av kolonisering og misjonering Vi skal ha presentasjon om moderne vitenskap og store samfunnsendringer på 1800-tallet i forhold til kristendommen. Jeg trenger virkelig hjelp. Oppgaver: 1. På hvilken måte fikk mennesker et nytt syn på bibelen (der de tolket den istedet for å lese ordrett slik de hadde gjort tidligere)

Tonen her på VD er til tider krass mot kristendommen og kristne. Jeg får til tider inntrykk av at Norge, og resten av verden, hadde vært et bedre sted om kristendommen var fjernet totalt. La vitenskapen, logikken og fornuften ta over, og legg dogmene og eventyrene bort - for godt. Ateistene roper ganske høyt Vitenskapen i dag erstatter mye av den mytiske dimensjonen i kristendommen, for eksempel når det kommer til skapelsesberetningene. Mange i Norge velger vitenskap over religion, og det kan være noe av grunnen til bortfall fra den kristne troen ved motsetninger mellom kristendommen og vitenskapen • Kristendommen har hatt stor innvirkning på vitenskapen, på godt og vondt. Da man for litt over hundre år siden for godt kastet gudstro ut av vitenskapen oppstod det harde motsetninger mellom kirken og vitenskapsmennene. Siden da har det vært svært liten forskning på de forskbare sidene ved kristendommen

Det katolske er ikke kanel på grøten — Den katolske kirk

Kristendommen begrunner menneskeverdet på en noenlunde konsistent måte, men tankebygningen holder seg oppe etter skolissene, siden det er et trossystem som ikke hviler på bevis eller vitenskap.. Sekulærhumanismen bygger derimot på fornuft og vitenskap, men knytter seg til et naturalistisk verdensbilde som ikke kan begrunne iboende menneskeverd, snarere tvert imot Ikke hvorvidt kristendommen er monoteistisk, eller ei. For dette er hevet over en hver diskusjon, der er fasitsvaret meislet i. (Dagbladet.no): «Vitenskap uten religion er lam, religion uten vitenskap er blind», sa Albert Einstein, og ga opphav til en endeløs debatt mellom troende og ikke-troende om vitenskapsmannens. Gresk og romersk kultur var dominerende i Middelhavsområdet fra 300 f.kr. til 500 e.kr. Med utgangspunkt fra Makedonia nord for Hellas ble Alexander den store (336 - 323 f.kr) hersker over et rike fra Hellas til N-India, som omfattet områder fra Alexandria i Egypt, Seleukia og Pergamon i Lilleasia og til Antiokia i Syria. Alexander hadde stor interesse for gresk kultur, diktning, filosofi og.

En liten presentasjon av meg i forhold til kristendommen. Jeg er 27 år, og veldig interessert i apologetikk. Den dominerende ateismen Jeg er oppvokst som ateist, med svært liten kristen påvirkning i oppveksten. Jeg hadde noen få venner som var kristne i oppveksten, og syntes det var gøy å debattere litt med dem. For Vår pris 174,-. Boka inneholder en rekke artikler som tar for seg møtet mellom kristen tro og naturvitenskap. Artiklene inneholder ulike problemstillinger, blant annet.

Disse mytene om kristendommen trykkes i norske skolebøker . Boken, som var redigert av Bjørn Are Davidsen, avdekket en rekke tilfeldige og mer gjennomgående feil og forvirrende fremstillinger i norske læremidler, spesielt når det gjelder forholdet mellom tro og vitenskap gjennom historien Vitenskapen har tradisjonelt vært preget av en filosofisk dristighet i å stille spørsmål som utfordrer den etablerte vitenskapen såvel som makthaverne. De store gjennombruddene har alltid kommet med modige annerledestenkere; Nikolaus Kopernikus, Max Planck, Albert Einstein.Dette har Per Arne Bjørkum har skrevet utførlig om i Annerledestenkerne - Kreativitet i vitenskapens historie. Kristendommen har blitt mye kritisert de siste 50 årene. Det har vi tålt. Derfor var det også riktig å fjerne blasfemiparagrafen. Frp gikk lenge inn for å bevare paragrafen som en sovende paragraf, for å symbolsk vise vår historie og religionens plass i samfunnet. Det var ikke vår intensjon å hindre en helt vanlig debatt om religion

Kristendommens historie - årstall og hendelser Urmenighe

- Denne kristendommen er ikke mer ekte. Den bygger opp murer og styrker forestillingen om at det er en konflikt mellom tro og vitenskap, sier siviløkonom og filosofistudent, Daniel Joachim Kleiven. Han sikter til tirsdagens arrangement på Universitetet i Agder Utfordrer kapitalismen. Eagleton kritiserer nyateistene for ikke å forstå at teologien står for en annen rasjonalitet enn vitenskapen. Gjelder det samme også for litteraturen? - Ja, det gjelder estetikken generelt, den står for en annen type rasjonalitet

Det var først da kristendommen kom til makten i det romerske imperiet at den greske intellektuelle tradisjonen, med vitenskap og fri debatt, skulle kollapse. Og da som følge av en aktiv kampanje fra de kristne makthaverne.Røttene til den kristne mistroen til vitenskap finner vi hos Paulus og hans dårlige forhold til den greske intellektuelle tradisjonen Kristendommen er også den mest utbredte religionen i verden. De fleste kristne kommer fra protestantiske, romersk-katolske og øst-ortodokse kirker. Interessant faktum er at kristendommen stammer fra jødedommen. Kristendommen mener at Jesus Kristus var messias. Kort sagt kan det sies at kristendommen sier at Jesus var Gud i kjødet Vikingene og kristendommen » Samfunn og verden » Vitenskap, historie, natur og milj. Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening. Det er god grunn til å utfordre den overfladiske bruken av «akademisk frihet» som er så utbredt i dagens forskningspolitiske debatt, slik direktøren for Forskningsrådet, John-Arne Røttingen gjorde.

Er Intelligent Design vitenskap? Kristendomsblogge

Husarresten han ble idømt hadde dermed ikke så mye å gjøre med noe «bevis» for et verdensbilde eller for dens saks skyld så mye med «tro mot vitenskap». Likevel ble fortellingen om Galilei på 17-1800-tallet utviklet til selve beviset på hvordan den katolske kirken egentlig er Vitenskap vs religion. Forskjellen mellom vitenskap og religion eksisterer i deres prinsipper og begreper. Vitenskap og religion er med andre ord to felt som ofte skiller seg fra hverandre når det gjelder prinsippene og konseptene deres. Prinsippene som brukes i religion er ofte ikke anvendelige for vitenskap. Samtalen er også sant Til tider har folk, også kristne, ment at verden er full av demoner, engler, underjordiske osv. Til andre tider har folk vært mer rasjonalistiske. De tenker, jeg tror ikke på slikt, jeg holder meg til vitenskapene. Kristendommen er ikke bundet til én type forklaringer på fenomener av det onde Vitenskapelig arbeid har generelt vært et mannsdominert felt, og først på 1900-tallet har andelen kvinner begynt å stige. Andelen kvinnelige forskere per verdensdel var i 2007 mellom 18 og 45 prosent, ifølge UNESCO. Naturvitenskapelige områder er spesielt mannsdominert, ettersom kvinner oftere søker seg til samfunnsvitenskapelige emner som psykologi, der de i flere land dominerer feltet

I forbindelse med utdelingen av Akademikerprisen til professor Hans Petter Graver ble jeg nylig bedt om å reflektere over om forskningsfinansieringen i Norge utfordrer den akademiske friheten. Det er et høyst relevant spørsmål for en avtroppende forskningsrådsdirektør. Akademisk frihet. - Vi tuller litt med bokstavtro. Vitenskapen kan ikke gi svar på om det finnes en gud. Men vitenskapen kan si at vi ikke kan gå på vannet. Det er problematisk at folk tror på dette, forteller Øistein Sommerfeldt-Lysne. - Vi har valgt å gjøre det litt humoristisk for og gjøre det mer tiltrekkende, og ikke så alvorlig KRLE årsstudium gir en akademisk i kristendommen, det vil si et intellektuelt og metodisk studium av kristendommen som religion. Studiet forutsetter ikke personlig kristen tro hos studentene. På den ene side krever studiet analytisk distanse og evne til å gjøre kristendommen til gjenstand for vitenskapelig studium og kritisk prøving Det som driver vitenskapen frem er det samme som holder demokratiet i gang: Kritikk, motstand, uenighet, opposisjon. Vi har nettopp vært vitne til en statsråd med manglende forståelse for dette. Bjørn Are Davidsen tar oss gjennom de mest utbredte mytene om tro, vitenskap og kirkehistorie. Åndelighet møter vitenskap i filmen «I Origins» ARTIKKEL: Av og til dukker det opp filmer som virkelig setter tanker og følelser i sving

vitenskap - Store norske leksiko

Hvordan Har Kristendommen Påvirket Dagligdagse Ord Og Uttrykk av Beckett Keery Lese om Hvordan Har Kristendommen Påvirket Dagligdagse Ord Og Uttrykk historiereller se Fischer Lasten Suksipaketti [2020] og på Frasi Sul Teatro Kristendommen utfordrer menneskene til kamp mot det fryktelige, til kamp mot alt som skaper destruksjonen på jorden; Altfor lite, altfor sent, sier den demokratiske senator John Glenn, som er tidligere visepresident Walter Mondales fremste utfordrer i kampen om den demokratiske nominasjon Altså at det i kristendommen ikke prinsipielt forutsettes en bestemt religion eller fromhetstemperatur for å handle moralsk. De tre virker imidlertid ikke beroliget av en slik begrunnelse. I stedet viser de til nyere forskning, som «tyder på at evnen til å anerkjenne og respektere mennesker, både oss selv og andre, er en medfødt egenskap» Kristendommen har vært den dominerende religionen over lang tid. Mens kristendommen for noen år siden hadde en mer dominerende plass i samfunnslivet, er det i dag i stor grad vitenskapen og vitenskapelige forklaringer som dominerer. De vitenskapelige forklaringene vi forholder oss til i samfunnet i dag styres i stor grad av store.

Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse. Peter Saunders er leder av Christian Medical Fellowship, en interesseorganisasjon for kristne leger og medisinstudenter i England. Organisasjonen har 5.000 leger og 1.000 studenter som medlemmer. Hans nåværende arbeid innebærer ledertrening, undervisning i evangelisering og etikk, skriving, redigering og. Kristendommen Kristendommen oppstod i området som i dag er Israel/Palestina for ca 2000 år siden. Som religion, bygger den på fortellinger om Jesus, og hva han lærte bort til sine disipler (elever). For å regnes som kristen, må man tro på en allmektig, skapende Gud. Man må også tro på Jesus som Guds sønn, som døde på korset for - Kristendommen sier at dyr har samme verdi som en iPad. Hvis vi ikke endrer på Vi anerkjenner vitenskapen i hvordan alt levende er en del av en felles biologisk verden, med en fellesinteresse i å leve gode liv der menneskers idé ikke trumfer dyrenes

Kristendommens innvirkning på Samfunnet: - Religion og

Siden livssyn er blitt et spørsmål om personlig valg, velger flere å forlate kristendommen og kaller seg fritenkere. De er ofte inspirert av vitenskapen og mener man kan ha en fullverdig moral uten religion. Under det moderne gjennombruddet på 1870- og 80-tallet tar flere forfattere et oppgjør med tradisjonell religion og moral Kronikk: Den kristne kulturarven som bærebjelke i samfunnet Den kristne tro og de kristne verdiene har vært med på å forme det moderne Norge og er en sentral del av vår historie, skriver. Religion og vitenskap bør ikke sees som diamentrale motsetninger, men snarere som tilhørende to forskjellige diskurser. De bør derfor ikke blandes sammen Svein Skjei reagerte sterkt på mitt innlegg i Stavanger Aftenblad: Har kristendommen noe å tilby. Han skrev bl.a. en svært karakteristisk setning som er typisk for dem som tror på vitenskapen, nei vitenskapen er ingen tro det er Sannheten. Eller med hans egne ord: Vitenskap er ingen mytologi eller tro, men først og fremst e Vitenskapen derimot, svarer blant annet gjennom biologien og fysikken på hvordan universet og jordkloden fungerer, og hvordan livet har utartet seg. De mener derfor at religion dekker andre behov enn vitenskapen, I land som Bosnia og Serbia ble kristendommen stadig brukt til å fremme hat og forakt overfor muslimene i området

Religion og etikk - Kristendommen - opprinnelse og

Kristendommen har sin gullalder i middelalderen. I føydalsamfunnet har kirken makt, og kristendommen har en stor rolle i samfunnet og enkeltmenneskers liv bare presten kan forkynne Guds ord. Pietismen oppstår, som legger vekt på personlig tro. Opplysningstidens fokus på vitenskap svekker kirkens autoritet. 2012. Norge. Det er forbløffende at flere mener kristendom ikke er forenlig med vitenskapen. Det er faktisk fornuftig å mene at kristen tro gir et fornuftig grunnlag for å drive naturvitenskap, i motsetning til det grunnlaget ateistene bygger sin vitenskap og kunnskap på. System ut av intet John Lennox, tidligere matematikkprofessor hos Oxford og vitenskapsfilosof, holdt foredra

Mange opplever kirkelige dogmer som meningsløse fordi de har erfaringer som viser noe annet. Kristendommen må fornyes i takt med menneskers bevissthet, mener den omstridte presten Helge Hognestad. Gjennom store kunnskaper og spennende erfaringer gir Hognestad en svært radikal nytolkning av kristendommen GUDSDYRKELSE OG GUDETRO har vært en del av menneskenes liv fra uminnelige tider. Det samme gjelder forestillingene om sjelens udødelighet og et liv etter døden i form av en himmel eller helvete, eller i form av sjelevandring. Slike forestillinger har gjerne vært forvaltet av sjamaner eller prester, som enten skal ha en bedre kontakt med gudene eller det hinsidige enn andre, eller ha. Hjem » Trinn 8-10 » Læreplanmål » forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjelle

har fått et oppdrag på skolen om skapelsen. Jeg skal jeg skille mellom/finne forskjellen på vitenskap og religion (kristendommen). eks. i følge kristendommen, så skapte gud verden på 6 dager og menneskene kom nesten med en gang. I følge vitenskapen (darwins evolusjonsteori), så utviklet menneskene seg gjennom mange milliarder år Det er ikke noe rart at religionen (her representert ved kristendommen) i moderne velfungerende samfunn som i Norden mister grepet. Folk har begynt å tenke selv i mye større grad enn før. Man har høyere velstand og mer tid, informasjonsflommen er stor og vitenskapen har bevist at visse religiøse påstander ikke henger på greip, bare for å nevne noen årsaker hva er KRISTENDOM gir flere engasjerende - og kanskje noen provoserende - svar på hva kristendom er. Fra kristendommens historie, etikk og menneskesyn, til kontroversielle temaer om kjønn og seksualitet, politikk og kristendommen i den globale verden.Det Studiet av religion og tro bør av den grunn foregå på historie, filosofi, litteraturvitenskap, sosialantropologi, sosiologi, statsvitenskap, psykologi, biologi, eller innen andre passende fagretninger hvor vitenskapen står i høysetet og faget er uten tilknytning til verken Den norske kirke generelt eller utdanningen av prester spesielt, eller har som mål å gjøre kristendommen god

Hva sier Bibelen om livet etter døden

Kristendommen og islam har et dualistisk syn på mennesket: vi har en udødelig sjel og en forgjengelig kropp. En lignende dualisme finnes i buddhismen, men det er ingen udødelig sjel. Det er vår livstørst, vårt begjær som binder oss til denne verden, og det er den som «lever» videre når kroppen dør Vitenskap vs Religion Forskjellen mellom vitenskap og religion eksisterer i deres prinsipper og konsepter. Med andre ord, vitenskap og religion er to felt som ofte skiller seg fra hverandre når det gjelder deres prinsipper og konsepter. Prinsippene som brukes i religion, gjelder ofte ikke for vitenskap. Den omvendte er også sant Studiet av religion bør derfor foregå på historie, filosofi, litteraturvitenskap, sosialantropologi, sosiologi, statsvitenskap, psykologi, biologi, eller innen andre passende fagretninger hvor vitenskapen står i høysetet og fagene er uten tilknytning til verken Den norske kirke generelt eller utdanningen av prester spesielt, eller har som mål å gjøre kristendommen god

Et avgjørende skillepunkt ble synet på kristendommen. For Rudolf Steiner var Kristi virke, hans offerdød og oppstandelse av helt sentral betydning. De divergerende syn og holdninger mellom teosofene og Rudolf Steiner endte med brudd. Han fikk en ny plattform med dannelsen av Antroposofisk Selskap i februar 1913 Human-Etisk Forbund mener at religionskritikk er en grunnleggende rettighet i et demokratisk samfunn og går inn under ytringsfriheten. Det finnes ingen grunner til å gi religiøse følelser eller institusjoner noe særskilt vern.. Religiøse institusjoner og ideer har i realiteten stor makt i livene til mange mennesker i dag NRK TVs anbefalte vitenskap-progra

Noe som, for øvrig, også kommer fra kristendommen hvor det heter at vi skal prøve å ligne så godt vi kan på Gud, siden vi er skapt i hans bilde. Dere tror kanskje ikke lenger i Velstands. Vår pris 154,-. Kategorier: Kristendommen, Religion og vitenskap, Religionsfilosofi. Isbn 978164471061 Vitenskapshistorie. Før den vitenskapelige revolusjonen rundt år 1600 var det tilløp til vitenskap flere ganger. Men ingen steder nådde vitenskapen slike høyder som i Alexandria, som ble verdens intellektuelle sentrum fra Alexanders død fram til kristendommen ble statsreligion i Romerriket (fra cirka år 300 f.Kr., da Museet i Alexandria ble grunnlagt, til mordet på Hypatia i år 415 e. Dokumentar Drama/serier Barn Kultur Humor Underholdning Familie Livsstil Natur Vitenskap Nyheter Sport Skoletid NRK-arkivet Samisk Tegnspråk Synstolk A-Å. Direkte. TV-guide. Logg inn. Når kom kristendommen til Norge? 27.01.1974 · Tillatt for alle · 25 min

Kristendommen sier at ondskapet ikke er skapt av Gud. • Hinduismen godtar flere måter for frelse, mens Bibelen er den eneste måten å oppnå frelse i henhold til kristendommen. • Kristendommen tror bare i Jesus, mens hinduismen tror på eksistensen av flere gud og gudinner Melkete måte fortært en galaktisk utfordrer, avslører astronomer - Vitenskap _ & _ innovasjon - 2020. For ti milliarder år siden, galakserte huset vårt inn i en mindre stjerne av stjerner - en dverggalakse, hvis gjenstander nylig er blitt oppdaget blant de glitrende massene som sverger Milky Way Humanister har en tendens til å forestille seg at livssynet deres oppsto med renessansen. Da våknet rasjonaliteten og fornuften, etter å ha vært knuget av kristendommen gjennom en lang og mørk middelalder. Deretter har vitenskap og fritenkeri vokst fram i opposisjon mot kirken, og endt opp i dagens livssynshumanisme Når kristne feirer jul i slutten av desember måned, skyldes det ifølge tradisjonen at Jesus ble født natten mellom 24. og 25. desember. Feiringen av Jesu fødsel henger mer sammen med de førkristne tradisjonene, for det står ingenting i Bibelen om at Jesus ble født i desember måned

 • Gpx wandern app.
 • Breton familiehund.
 • Hjemmerenhold.
 • Npk yara.
 • Er homeaway sikkert.
 • Cheekibreeki hardbass.
 • Psykiatrisk sykepleier hioa.
 • Paul revere sänger.
 • Hth stavanger.
 • Sitronskall i mat.
 • Dominerende håndtryk.
 • Pluto 1930.
 • Rrna.
 • Drivenow flughafen wien parkhaus.
 • Denaturere definisjon.
 • Fischkopf partybilder leer.
 • Rise of the tomb raider ps4.
 • Bryllupskake sjokolade.
 • Hoch dettingen kosmetik.
 • Valentino rossi gewicht.
 • Best hotel seoul.
 • Ef utveksling søknadsfrist.
 • Högtalare på altan utomhushögtalare.
 • Dvorak tastatur lernen.
 • Th köln magazin.
 • Mitt romney.
 • Bourbonerne.
 • Connor mcdavid elite.
 • Kappelaken ikea.
 • Verdens beste onkel t skjorte.
 • Barnebursdag kristiansand dyrepark.
 • Inspeksjonskamera usb c.
 • Wissenschaftliches nachschlagewerk kreuzworträtsel.
 • Fns dag mot rasisme.
 • All dog race.
 • Sony xperia z5 problemer.
 • American airlines baggage kilo.
 • Justerbare skøyter barn.
 • Norsk restaurant trondheim.
 • Ildtopp allergi.
 • Kiss alben.