Home

Fylkesmannen i sarpsborg

eBay-Käuferschutz · Jetzt eBay Plus testen · Bei eBay verkaufe

Fylkesmannen avviser alle klager, men roter mellom utbyggingene i Kulås og Storgata. Nye regler om skolemiljø: 10 mobbesaker fra Sarpsborg sendt til fylkesmannen. Nå kommer det nye planer for Tunevannveien 10. Stadig flere elever sier at de blir mobbet: - Viktig å gripe inn tidlig Sarpsborg kommune tar mobbing på alvor. Likefullt har Fylkesmannen mottatt ti mobbesaker fra Sarpsborg, siden det ble innført endringer i regelverket om skolemiljø i august i fjor. De ti sakene er spredt på seks forskjellige skoler i Sarpsborg, og sakene gjelder både barneskoler og ungdomsskoler Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter Fylkesmannen i Oslo og Viken skal motta fakturaer på standardformatet elektronisk handelsformat (EHF). Vår elektroniske adresse er vårt organisasjonsnummer, 974761319. Husk å merke referanse med 3840 + bestiller hos oss sine fem initialer. Les mer om elektronisk faktura Fylkesmannen blir statsforvalter Fra 1. januar 2021 får fylkesmannen den nye kjønnsnøytrale tittelen statsforvalter. 22.10.2020 Informasjonsmøter om nasjonalpark i Østmarka Tidligere i oktober startet vi formelt opp arbeidet med en nasjonalpark i deler av Østmarka Bosetting . Bystyret har vedtatt at Sarpsborg kommune skal ta imot inntil 45 flyktninger hvorav 2 er enslige mindreårige i 2018. Dette er i tråd med anmodningen fra Fylkesmannen og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og er halvering av antallet sammenlignet med 2017 Fylkesmannen har nå sagt et klart nei til den ulovlige brygga i Mølskroken i Kvastebyen i Skjeberg. Til toppen Besøksadresse: St. Marie gate 68, Sarpsborg

Østfold - Fylkesmannen i Østfol

Innlandet - Fylkesmannen i Innlande

Fylkesmannen i Oslo og Viken har viktige oppgaver på klimaområde knyttet til arealbruk og klimagassreduksjon for å begrense framtidige skader. Fylkesmannen fungerer som bindeledd mellom den nasjonale klimapolitikken og gjennomføringen ute i lokalsamfunnene Fylkesmannen i Østfold: Nedenfor finner du informasjon om Fylkesmannen i Østfold, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Fylkesmannen i Østfold på kartet eller snevre inn ditt søk om Fylkesmannen i Østfold ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre z Fylkesmannen _ i Østfold Sarpsborg kommune Miljøvernavdelingen POStb0kS 237 Deres ref.: 1702 SARPSBORG vàr ref.: 2017/6249 433.4 LRK Vår dato: 11.01.2018 Ny «Forskrift om fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome Iaksefisk, sam En mann i 30-årene er siktet for drapet på mannen som ble funnet død i Sarpsborg 23. september, melder Øst politidistrikt i en pressemelding lørdag Barnevernet visste at den 15 år gamle jentas forhold til rusmidler hadde vært eskalerende og at hun hadde oppsøkt tunge rusmiljøer. I forrige uke døde hun på et hotellrom i Sarpsborg

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG Vedtak i klagesak - Sarpsborg - 1/1592 - St. Marie gate 42 - klage på pålegg og tvangsmulkt Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere Fylkesmannen ser slik på sake Fylkesmannen i Oslo og Viken pålegger flere videregående skoler i Viken å kalle tilbake elevene til undervisning på skolen, melder NRK 4. Fylkesmannen i Østfold 08.04.16 5. Sarpsborg Bondelag 18.04.16 6. NVE 08.04.16 7. Nordre Skjeberg grunneierlag 18.04.16 8. Jernbaneverket 14.04.16 9. Bjørn Marberg 11.03.16 Sammendrag av merknadene og hvordan merknadene er ivaretatt er beskrevet i eget vedlegg til saksfremstillingen. 3.3 Begrenset hørin

Fylkesmannen i Oslo og Viken pålegger flere videregående skoler i Viken å kalle tilbake elevene til undervisning på skolen, melder NRK. Kanalen venter på svar fra Viken fylkeskommune om hvor.

Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og rådsområder Fylkesmannen i Østfold var statens representant i Østfold fylke.Embetet var en direkte videreføring av amtmannen i Smaalenenes amt, et embete som ble oppretta i 1671 med Erik Ottesen Banner som første amtmann. Navneskiftet til fylkesmann skjedde i 1919.. I 2019 ble fylkesmannsembetene i Østfold, Oslo og Akershus samt Buskerud slått sammen med fylkesmannen i Oslo og Viken

Sarpsborg kommune - Fylkesmannens anbefaling i

Fylkesmannen anbefaler at Sarpsborg og Rakkestad kommuner slås sammen i løpet av 5-10 år. Østfold bør samtidig gå fra 18 til 5 kommuner. Les mer om kommunereformen i denne lenken Fylkesmannen i Østfold, Vogts gate 17. Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Fylkesmannens oppgaver er fordelt på forskjellige avdelinger: Helse- og sosialsaker, miljøvern, landbruk, barnehager og skoler, og en juridisk avdeling Det siste døgnet er det bekreftet fem nye tilfeller av coronasmitte i Sarpsborg. Totalt er nå 260 personer i karantene Miljøhensyn gjør at Bekkhus skytebane i Sarpsborg må legges ned 1. januar 2022. Det har Fylkesmannen i Oslo og Viken bestemt. På Bekkhus skytes det på leirduer over Tunevannet og det fører. Fylkesmannen gjennomførte i perioden 15.09.16 - tilsyn med forebygging og behandling av underernæring hos pasienter på Tingvoll sykehjem i Sarpsborg kommune. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten som Fylkesmannen i Østfold gjennomfører i 2016, på oppdrag fra Statens helsetilsyn

FUNNET DØD: En 26 år gammel mann er siktet for å hensatt 15-åringen i hjelpeløs tilstand på Hotell Olav Digre i Sarpsborg. Foto: Gisle Oddstad Barnevernet visste at den 15 år gamle jentas forhold til rusmidler hadde vært eskalerende og at hun hadde oppsøkt tunge rusmiljøer. I forrige uke døde hu Sarpsborg ungdoms- og familiesenters visjon er å gi ungdommer håp og fremtidstro gjennom alle slags dager. Om institusjonen: Sarpsborg ungdoms- og familiesenter er en barnevernsinstitusjon for ungdom mellom 13 og 18 (20) år, og består av tre avdelinger: to institusjonsavdelinger og en familiehjemavdeling

Kontakt Viken fylkeskommune - Viken fylkeskommun

 1. Fylkesmannen i Østfold. Tags arrangement Fylkesmannen i Østfold Klimasmart landbruk klimasmart landbruk østfold kurs Låvetak Norges vel solceller Solenergi. 18 feb. Sarpsborg kommune: Vellykket leasing-ordning for elsykler til ansatte; Se Webinaret - Biokull som klimatiltak,.
 2. Sarpsborg kommune tar mobbing på alvor. Likefullt har Fylkesmannen mottatt ti mobbesaker fra Sarpsborg, siden det ble innført endringer i regelverket om skolemiljø i august i fjor opplyser kommunen på sine nettsider. Seks skoler De ti sakene er spredt på seks forskjellige skoler i Sarpsborg, og sakene gjelder både barneskoler og ungdomsskoler
 3. Sarpsborg Arbeiderblad har fått medhold av Fylkesmannen i Østfold i en klage om hemmelighold. Publisert fredag 13. oktober 2006 - 09:46 Sist oppdatert mandag 20. oktober 2008 - 02:27 Fylkesmannen har nå omgjort et vedtak fra Sarpsborg kommune om at avisa ikke kan få innsyn i en rapport om de enkelte skolene i kommunen
 4. Vestvannet er en innsjø som ligger i Sarpsborg kommune i Viken.Vestvannet ligger inntil Glommas vestre løp, og er en «blindtarm» til Glomma, demmet opp av raet.Både tilsiget fra Mingevannet og avløpet til Ågårdselva er helt nord i vannet. Utskiftingen i vannet skjer derfor vesentlig som følge av endringer i Glommas vannføring
 5. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon 69247111 Arkiv nr. Deres referanse Sted: Dato: Fylkesmannen i Østfold Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer: 039/2009 Informasjon om kontrollert deponi: Navn og besøksadresse: Gatedalen Miljøanlegg i Sarpsborg Virksomhetens org.nr.
 6. Sarpsborg kommune - Valgerd Svarstad Haugland: Ny fylkesmann Fylkesmannen vil våren 2018 føre tilsyn med Fylkesmannen i Østfold - Emneside | DN. Årsmelding for Fylkesmannen i Østfold 2016 by Fylkesmannen i Ny postadresse for Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 7. Fylkesmannen i Østfold Tillatelse etter forurensningsloven til forbrenning av restavfall Sarpsborg Energigjenvinning KS er i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6, § 29, jf. §§ 11og 16, gitt utslippstillatelse for et anlegg for energigjenvinning av restavfall. Tillatelse

Sarpsborg Arbeiderblad - Fylkesmannen i Østfol

Sarpsborg kommune - Ti mobbesaker til Fylkesmannen

Fylkesmannen i Østfold gjennomførte i perioden 24.06.11 (varsel) - 23.09.11 (sluttmøte) tilsyn med Sarpsborg kommunes: arbeid med undersøkelser, jf. bvl § 4-3 o Fylkesmannen skal inngå nye leiekontrakter som skal følge regjeringens arealnorm. Tillitsvalgte frykter at «clean desk» og åpent landskap vil føre til mer sykefravær og mistrivsel Tilsynet med Sarpsborg kommune ble avsluttet i mars 2018 etter at kommunen hadde lukket påpekte lovbrudd innen gitt frist. Klagesaksbehandling Fylkesmannen har kun mottatt 3 klagesaker etter.

Viken fylkeskommun

Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502 MOSS Deres ref Vår ref Dato 2015/638 15/3084-3 18.11.2015 Samtykke til utvidelse av detaljhandel i Hundskinnveien 100 - Sarpsborg kommune. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt klagesaken til behandling ved fylkesmannens brev 18. juni 2015 Her ergrer Fredrikstad-spillerne seg over tapet mot naboen Sarpsborg. I dag kom nok en dårlig beskjed. Foto: Linn Cathrin Olsen / SCANPIX . Vis mer Fylkesmannen godkjenner ikke FFK-garanti på 10. Bildelelageret AS i Sarpsborg, som demonterer og selger brukte bildeler, har fått en bot på 100.000 kroner for flere brudd på forurensningsloven - Dette er en tragisk sak og våre tanker går til de etterlatte og berørte. Vi har mottatt en henvendelse fra Sarpsborg kommune der de ber fylkesmannen om at vi åpner en tilsynssak, dette arbeidet er ikke startet ennå, skriver fungerende fylkeslege Jenny-Marie Wadosch i en epost til Aftenposten.. Kommunens helsetjeneste avsluttet behandlingen av mannen høsten 2019. 31-åringen har også.

Fylkesmannen.n

Sarpsborg kommune ber selv om at det blir åpnet tilsynssak etter drapet i desember, der en mann i 30-årene er siktet for drapet på ektefellen Innbyggerne i Sarpsborg gikk gjennom byen med roser i hendene til minne om 54-åringen som ble drept i knivangrepene forrige uke Fylkesmannen arbeider for at Oslo og Viken skal være et godt område å bo og arbeide i. Vi har kontorer på tre steder: Moss: Vogts gate 17 Oslo: Holberg Terrasse, Stensberggata 27 Drammen: Statens Hus, Grønland 3 Vi har mottatt en henvendelse fra Sarpsborg kommune der de ber fylkesmannen om at vi åpner en tilsynssak, dette arbeidet er ikke startet ennå, skriver fungerende fylkeslege Jenny-Marie Wadosch i.

Kontakt oss - Fylkesmannen i Oslo og Vike

 1. § 5. Fylkesmannen kan når som helst oppheve forskriften dersom den medfører uønskede virkninger. § 6. Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 9.august 2019. Forskrift om utvidelse av jakttiden for grågås i Sarpsborg kommun
 2. Fylkesmannen i Finnmark: Nedenfor finner du informasjon om Fylkesmannen i Finnmark, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Fylkesmannen i Finnmark på kartet eller snevre inn ditt søk om Fylkesmannen i Finnmark ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre
 3. Hjemmel: Fastsatt av Sarpsborg bystyre 11. april 2019 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova), lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7, § 9, § 18, § 73 og § 85 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15 og 15A
 4. Foto : Sarpsborg kommune Fylkesmannen ber om nye opplysninger vedrørende dumping av masser ved Haslau. Fylkesmannen ga i brev datert 25. mars 2014 Borg Havn IKS tillatelse til mudring ved Isegran, Strandpromenaden og Øra kai, samt dumping av masser ved Haslau i Sarpsborg kommune. Tillatelsen har varighet til 15. mai 2015. Et vilkår i tillatelse
 5. I. I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde ved Grimsøy i Sarpsborg kommune, Østfold fylke, vernet som naturreservat ved kgl.res. av 8. mai 1992 under betegnelsen «Hansemakerkilen naturreservat»
 6. Videre gjennomfører Fylkesmannen i Østfold tilsyn med disse tema i 4 av fylkets kommuner - i form av systemrevisjoner. Tilsynet i Sarpsborg kommune ga grunnlag for å konstatere 1 avvik. Avvik 1. Kommunen sikrer ikke forsvarlig identifisering, kartlegging og oppfølging av personer med rus og psykiske lidelser. Dato: 7. januar 2014. Lasse.
Norges første elektriske søppelbil - Klima Østfold

Bioenergi er det grønne skiftet i praksis. Norsk Bioenergiforening og Skogselskapet i Oslo og Akershus er stolte over å invitere til fagdager om bioenergi i bygg.. Bioenergiens rolle i å imøtekomme fremtidens krav om fornybar energiforsyning settes mer og mer i fokus Fylkesmannen fant ikke grunn til å endre sitt avvisningsvedtak som følge av klagen, og oversendte saken til Helsedirektoratet ved brev av 5.3.2012. Fylkesmannen slår der avslutningsvis fast at Lier kommune må ha kjent til ULOBAs driftskontoløsning uten å gripe inn, men fastholder at dette ikke er relevant for vurderingen av saken Adresse: Fylkesmannen i Østfold, Vergemål, Postboks 325, 1502 Moss. Telefon: 909 71 307 . I en overgangsperiode frem til 31/10-2013 vil overformynderiet i Sarpsborg være betjent og vil kunne svare på praktiske spørsmål knyttet til vedtak som er fattet tidligere og regnskap Fylkesmannen har i ettermiddag 9. november gitt Viken fylkeskommune beskjed om at vi ikke har anledning til å sette rødt nivå på våre skoler som et regionalt tiltak. Derfor fortsetter vi dialogen med fylkesmannen og kommunene for å sette et riktig nivå på tiltakene

Fylkesmannen I Østfold. Vogts gate 17, 1532 Moss. 69 24 70 00. Mer info · Hjemmeside · Kart. Trykk for å vise flere 1 Ingen flere treff å vise. Hele landet Østlandet 8 Østfold 1. Moss by 1 Sarpsborg by 0 Mysen by 0 Halden by 0 Fredrikstad by 0 Askim by 0 Fylkesmannen i Hordaland: Nedenfor finner du informasjon om Fylkesmannen i Hordaland, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Fylkesmannen i Hordaland på kartet eller snevre inn ditt søk om Fylkesmannen i Hordaland ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre Østre Toten kommune. Flere stillinger. Fylkesmannen i Østfol

Fylkesmannen i Østfold » 1 unike treff » Vis 5 treff direkte i firmanavn... Fylkesmannen I Østfold. Vogts gate 17, 1532 Moss. 69 24 70 00. 0 Rygge 0 Råde 0 Rakkestad 0 Skiptvet 0 Eidsberg 0 Askim 0 Våler 0 Trøgstad 0 Rømskog 0 Marker 0 Aremark 0 Hvaler 0 Fredrikstad 0 Sarpsborg 0 Hobøl 0 Halden 0 Sarpsborg kommune er planmyndighet og vedtar planene i kommunen. For å sikre at nasjonale og regionale interesser ivaretas i kommunale planer har enkelte aktører, som Bane NOR, mulighet til å fremme innsigelse til planer. Innsigelsene må fremmes til Fylkesmannen i løpet av høringsperioden

Klima Østfold er samarbeidet mellom 12 Østfoldkommuner, Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken om innsatsen for å begrense klimaendringene. Vi jobber for å gjennomføre tiltak, bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge slik at alle kan bidra - det offentlige så vel som næringsliv og innbyggere Sarpsborg kommune - Valgerd Svarstad Haugland: Ny fylkesmann Ny postadresse for Fylkesmannen i Oslo og Akershus Moss Avis - Fylkesmannen i Østfold. Årsmelding for Fylkesmannen i Østfold 2016 by Fylkesmannen i Fredriksstad Blad - Fylkesmannen-i-østfold Publisert: 29.10.2020 07:04. Ti av de ansatte ved Husqvarnas fabrikk i Sarpsborg har avlagt positiv koronaprøve, ifølge Sarpsborg Arbeiderblad. 30 ansatte er i karantene.

Derfor vil fylkesmannen og overformynderiet gripe inn og sørge for at pengene blir låst inntil barnet er 18 år og kan gjøre sine egne valg. Slik fungerer overformynderi I utgangspunktet sa lovverket at beløper over 75 000 til barn under 18 år, som ble arvet, vunnet eller gitt til barnet på andre måter, skulle forvaltes av overformynderiet til barnet ble myndig Etablererservice er et samarbeid mellom Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken og Innovasjon Norge. Hos oss kan du ta Grunnkurs i etablering for deretter å få individuell veiledning av våre erfarne forretningsutviklere. Vi gjennomfører også en rekke ulike Temakurs for å styrke din kompetanse

Oslo og Viken - Fylkesmannen i Oslo og Vike

 1. Tolk om drapssiktede i Sarpsborg: - Han endret atferd Den drapssiktede 31-åringen skal ifølge tolken ha endret atferden sin. Kommunen vurderer å be om en tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Viken
 2. istrative ledelse
 3. Fylkesmannen i Buskerud: Nedenfor finner du informasjon om Fylkesmannen i Buskerud, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Fylkesmannen i Buskerud på kartet eller snevre inn ditt søk om Fylkesmannen i Buskerud ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre
Verken Fredrikstad kommune eller Østfold fylkeskommune vilSarpsborg Arbeiderblad - Utbygger får bygge ut Jonas LiesAvslag på skadefelling av ulv i DegernesGlomma Sør | Samarbeidspartnere

1881 gir deg treff på Fylkesmannen, inklusive. adresse, telefonnummer og kart Avslår søknaden om to boligtomter i Sarpsborg Fylkesmannen i Vestfold har som settefylkesmann omgjort Sarpsborg kommunes dispensasjonsvedtak for fradeling av to boligtomter. Fradelingene var en del av kommunens forhandling med grunneiere om videre bruk av lysløypa i marka opplyser Fylkesmann i Østfold. Fylkesmannen i Østfold, ved miljøvernavdelingen, påklaget kommunens. Fylkesmannen i Aust-Agder: Nedenfor finner du informasjon om Fylkesmannen i Aust-Agder, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Fylkesmannen i Aust-Agder på kartet eller snevre inn ditt søk om Fylkesmannen i Aust-Agder ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen Vår dato 09.05.2012 Vår referanse2007/9749 SaksbehandlerKarsten Butenschøn., innvalgstelefon69 24 7108 Arkiv nr.461.3 Deres referanse: Johansen Østfold Energi Varme Postboks 17 1701 SARPSBORG Inspeksjon vedSarpsborganlegget Dato for inspeksjonen: 12.04.2012 Rapportnummer: 2012.023.I.FMO Artikkelen er skrevet av Fylkesmannen i Østfold. Vi har tatt utgangspunkt i den generelle språkveilederen til fylkesmennene, men revidert og tilpasset den spesielt for Fylkesmannen i Østfold. Retningslinjer, eksempeltekster og sjekkliste. Veilederen består av tre deler: ti retningslinjer for et korrekt, klart og brukertilpasset språk Fylkesmannen pekte også på at avvikene representerer brudd på regelverket, og retting av avvikene må til at Sarpsborg kommune kan sies å drive Alvim renseanlegg innenfor lovverkets rammer. Hjemmelen for bruk av tvangsmulkt er forurensningsloven § 73

 • Notorious big lyrics.
 • A priori a posteriori.
 • Senkveld military tattoo.
 • Schuppenflechte schnell bekämpfen.
 • Lauren graham book.
 • Biltema verktøy.
 • Athene kostüm.
 • Ozark season 2 release date.
 • Tøybleier best i test.
 • Haddy n jie nrk.
 • Reisetips sveits.
 • Klassisistisk definisjon.
 • I fare kryssord.
 • Reguleringsplan røa.
 • Skjærgård engelsk.
 • Gamer dating seite.
 • Arbeidsavklaringspenger ferie.
 • Flåklypa munnspill.
 • Målbilder för god miljöhänsyn.
 • Hvordan sette torskeruse.
 • Georgia reisemål.
 • Tykkleppet multe.
 • The best restaurants in paris.
 • Funksjonell gruppe snl.
 • George orwell some are more equal than others.
 • Gut klostermühle zimmer.
 • Vw touareg bruktbil.
 • Anzug verleih bremen.
 • Våtromsnormen.
 • App som låser telefonen.
 • Zell am ziller sehenswürdigkeiten.
 • Vandreturer i cinque terre.
 • Herzklappeninsuffizienz hund lebenserwartung.
 • Charter svein yrke.
 • Tsg weinheim alzey.
 • Reguleringsplan røa.
 • Ariana grande oslo vip.
 • Veggdyr hvilke land.
 • Nba rettigheter norge 2018.
 • Heidelberg deathfest part iii 24 märz.
 • Se tv2 på mobil.