Home

Antall pensjonister i norge 2022

Antall personer som er 70 år eller mer i Norge forventes å mer enn dobles fra 624 000 i 2018 til 1,35 millioner i 2060. Antall som er 80 år eller mer vil øke fra 222 750 i 2018 til 697 000 i 2060. Befolkningen som helhet forventes å øke til om lag 6,5 millioner i 2060 (SSB, 2018) Publisert 29. mai 2017 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen. I Norge har nå en av seks personer innvandrerbakgrunn

Fakta om eldre i Norge Pensjonistforbunde

Befolkningen - SS

 1. I treårsperioden 2015-2017 var den kommet opp i 9,6 prosent av befolkningen. Fattige barnefamilier i Norge. I Norden er det bare Sverige som har en høyere andel barn i lavinntektsfamilier enn Norge. I Sverige er andelen barn som bor i familier med lav inntekt på 9 prosent, mens den er på 8 prosent i Norge
 2. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet
 3. Dette er Norge 2017. Tall som forteller. Ansvarlig. Ingrid Modig. Utgiver. Statistisk sentralbyrå. Emne. Folketall. ISBN (elektronisk) 978-82-537-9579-9. ISBN (trykt) 978-82-537-9578-2. ISSN. 2464-1715. Antall sider. 44. Om Faktahefter. Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner
 4. stepensjonister i lang tid har vist en synkende trend, fikk vi en økning både høsten 2016 og nå i september 2017. Årsaken er at når satsene settes opp, så vil også alderspensjonister som tidligere har hatt litt høyere pensjon enn
 5. Eldre i Norge Sammendrag Sammendrag Eldrebefolkningen Antall eldre over 67 år har økt gjennom flere tiår fram til 1990, men har siden vært omtrent konstant. Fra 2010 vil antal-let eldre øke med gjennomsnittlig 13 000 pr. år. Dette innebærer at utgiftene til pensjoner ikke vil øke så mye før etter 2010. Derimot vil utfordringene når de

Pensjonistene spiller ingen rolle i fagbevegelse

Pensjonistforbundet er en organisasjon som jobber for å gi landets pensjonister en tydelig røst. Vi engasjerer oss innenfor områdene helse, økonomi, kultur, trygghet og tilgjengelighet, i saker som betyr noe for din hverdag som pensjonist I 2017 vil realveksten for pensjonister øke, i motsetning til i 2015 og 2016, og de som kommer best ut er minstepensjonister, viser regjeringens beregninger. Med en realvekst etter skatt på 1,6 prosent for enslige minstepensjonister og ektepar med minstepensjon på 1,9 prosent blir de årets pensjonsvinnere Pensjon: Norge er verdens beste land for pensjonister Framtida som pensjonist kommer til å bli en helt ulik opplevelse, avhengig av hvor i verden du bor. Sveits, Island og Norge skiller seg ut Dette handler om at andelen pensjonister Antallet sysselsatte i Norge (15-74 år) Februar 2006 til januar 2020. Trend. Figur 1: Utviklingen innen årlig konsumpris (rød) og gjennomsnittlig årslønn (blå) i Norge fra 1900 til 2017*. Prosent. * To ulike datakilder benyttes frem til og etter 2016.

2017 – Gjennombrudd for «SENIORAVISA»! | | Senior Norge

Pensjon - en oversikt - Arbeidslivet

Befolkningen i Norge - FH

 1. Kripos so rpsorsiK 2017 5 Utvikling drap i Norge fra 1980-2017 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Sak Offer 2. DRAPSSAKER 2.1 Drapsutviklingen i Norge fra 1980-2017 Oversikten under viser en reduksjon i antall drapssaker i Norge i perioden 1980-2017. 2 2 Tallet er unntatt terrorangrepene 22.07.2011
 2. I første halvår 2011 var antall nye alderspensjonister 51.700. Siden den gang har antall nye pensjonister sunket for så å flate ut. I første halvår av 2016 var antall nye alderspensjonister 34.000, mens tilsvarende tall i 2017 har vært 33.600. Nav forventer nå at antall vil flate noe ut framover. - Prognosene er litt lavere enn tidligere
 3. 2.2 Antall drapssaker i Norge de siste ti årene 2017 27 27 30 2016 27 29 29 2015 22 23 25 2014 28 28 31 2013 40 43 43 2012 30 30 32 2011* 33 33 37 Pensjonist - 2 - - - 1 - 2 - - 5 Annet - 1 - 3 1 1 1 1 - 1 9 Gjerningspersoner i perioden 2010-2019, fordelt på arbeidsstatus (N=312
 4. Antallet hinduer ligger på knapt 9.000, som er det samme som i fjor. Doblet. Mens flere kristne trossamfunn utenfor Den norske kirke sliter, øker antallet muslimer. I dag er 153.000 muslimer i Norge registrert som medlemmer i islamske trossamfunn, en økning på 3,3 prosent siden i fjor
 5. Antallet fattige pensjonister kommer trolig til å øke i fremtiden dersom ikke reglene for bostøtte endres og skattene senkes. - Dersom regjeringen og riksdag ikke endrer reglene, og inntektene vokser, vil flere eldre leve under lav økonomisk standard, sier Ole Settergren, analysesjef for Pensionsmyndighetene til SVT
 6. Antall drap i norge 2020 Kripos so rpsorsiK 2017 5 Utvikling drap i Norge fra 1980-2017 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Sak Offer 2 . DRAPSSAKER 2.1 Drapsutviklingen i Norge fra 1980-2017 Oversikten under viser en reduksjon i antall drapssaker i Norge i perioden 1980-2017. 2 2 Tallet er unntatt terrorangrepene 22.07.2011 Stort sett ligger antallet på mellom.

Rike pensjonister i norge - Norske pensjonister kan smile

Litt flere fattige i Norge - Forskning

Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Nyheter. Press Det er 2 848 grunnskoler i Norge. Dette er 10 færre enn i 2016. Vi ser en nedgang i skoler med færre enn 300 elever. Antall skoler med 300 elever eller mer har økt noe siden i fjor. Elevsnittet per skole har økt med 28 elever siden 2007-08, fra 194 til 222. For ti år siden, i 2007-08, hadde den største skolen 847 elever, mot 947 i dag I 2016 var forventet levealder i Norge nesten fire år lengre for kvinner enn for menn, 84,2 år for kvinner mot 80,6 år for menn (SSB, 2017). I Norge kan vi beregne forventet levealder med brukbar presisjon tilbake til 1846, se figur 1. Den forventede levealderen i 1846 var om lag 50 år for kvinner og et par år lavere for menn Antallet vil øke med økende antall eldre. Dersom aldersspesifikk forekomst ikke forandrer seg, det vil si at risikoen forblir den samme som i dag, vil økningen i forventet levealder i Norge medføre at det blir mer enn dobbelt så mange personer med demens i 2050 som i 2006, se kapittel Demens

Pensjonist­lønn. Alderspensjonister kan bli engasjert i staten eller skoleverket på pensjonistlønn. Da blir som hovedregel ikke alderspensjonen hos oss redusert. Alderspensjonister kan inngå avtale med arbeidsgiver om arbeid etter gitte vilkår og pensjonistlønn Antallet uføre og pensjonister øker: Bare 51 prosent av befolkningen i Norge er i jobb. Mens Sverige på 90-tallet har måtte stramme inn livremmen og kutte i offentlig sektor, har antallet. Antall i tusen. Andel i pst. Tall ved utgangen av året 2001-2015.. 27 Figur 3.7 Mottakere av helserelaterte ytelser som andel av befolkningen i alderen 18-66 år. Bosatte personer født i Norge og alle bosatte. 2001-2015.. 27 Figur 3.8 Utviklingen i antall alders- pensjonister i folketrygden Antall godkjente spesialister per 19.10.2020 samt historikk 2008- 2020 med fordeling på kjønn Andel med doktorgrad blant yrkesaktive spesialister under 70 år i Norge, etter spesialitet Historikk antall spesialister 1919 til i dag. Kjønnsfordeling i hver enkelt spesialitet. Hva synes du om denne siden.

Befolkning - SS

 1. Norge ligger ifølge OECD på fjerdeplass i verden i antall leger fordelt på innbyggere. Det riktige er antakelig at vi ligger på topp også her, bare slått av Østerrike. Det skyldes at tallet for de to landene med flest leger, Hellas og Portugal, inkluderer mange som ikke er i daglig arbeid
 2. Dette er en liste over realiserte veitunneler i Norge. For en generell oversikt over temaet veitunneler se Veitunneler i Norge
 3. Antall inkassosaker er nær doblet i løpet av åtte år. Godt over 8 millioner regninger gikk til inkasso i 2017. Jorge Jensen i Forbrukerrådet mener nordmenn ikke er dårlige betalere, men at inkassoselskapene i Norge har særskilt gode arbeidsvilkår
 4. En person flytter til Norge fra Sverige i februar 2014 og jobber her frem til oktober 2016. Personen flytter da tilbake til Sverige og blir fra 1.1.2017 ansett som skattemessig emigrert fra Norge. I mai året etter utflyttingen, mottar personen en bonusutbetaling fra sin tidligere norske arbeidsgiver på bakgrunn av arbeidet som ble utført i 2016
 5. Av de 674 livene som gikk tapt i selvmord var det 202 kvinner, noe som er det høyeste absolutte antallet noensinne i Norge. I alt 472 menn tok sitt eget liv og den største økning ser vi her - ca 17,4 % flere enn året før (403 menn tok selvmord i 2017). Statistikk for Norge (oppdatert desember 2019, grafer og tabeller
 6. Publisert 26.11.2017, oppdatert 26.11.2017. Del Stig Hovdal driver eget firma i Alicante og har spesialisert seg på å hjelpe norske pensjonister hjem til Norge

Pensjonister har aldri hatt så mye makt som nå. I fremtiden får de enda mer. NORGE. 24. mai 2018. Fjerde år med svekket kjøpekraft for pensjonister flest KOMMENTAR. 31. mai 2017. Pensjonstenes klagekor er falskt, alderspensjonistene tilhører landets mest velstående aldersgruppe Gjennomsnittslønn i Norge Så mye tjener gjennomsnitts­nordmannen Økte 2,9 prosent fra september 2017 til september 2018. PÅ VEI OPP: Etter lønnsvekst på 1,6 og 2,3 prosent de to siste årene, hadde nordmenn i gjennomsnitt 2,9 prosent lønnsvekst fra 2017 til 2018. Vis me OECD-rapporten <<Health at a Glance 2017>>viser at Norge er godt dekket med sykepleiere. Faktisk har Norge over 17 sykepleiere per 1000 innbyggere. Det gjør at vi topper listen i OECD-land når det gjelder sykepleierdekning, bare forbigått av Sveits Disse fire landene utgjør de vanligste fødelandene blant tuberkulosepasienter i Norge. Antall norskfødte fortsetter likevel å gå tilbake. Av de 209 pasientene som ble meldt med tuberkulose i 2018, var diagnosen bekreftet ved dyrkning hos 80%. I 2017 var det meldt 158 tilfeller av lungetuberkulose

Dette er Norge 2017 - SS

 1. ner om at alle pensjonistmedlemmer teller med i medlemstallet når antall. delegater til fylkesårsmøtene skal beregnes. Pensjonister kan velges som delegater. med alle rettigheter. Dato for trygdedrøftingene er ikke fastsatt enda. Statsbudsjettet ble drøftet med departementet 10.desember 2018. Referatet blir sendt. ut når det foreligger
 2. Fjord Norge og Nord-Norge var de eneste regionene som hadde økning i internasjonale gjestedøgn i 2017. Sammenlignet med 2005, som var før finanskrisen, er det nå syv millioner flere kommersielle gjestedøgn i Norge. Det er en økning på 27 prosent. I underkant av fem millioner av dem er norske, og over to millioner er økning fra utlandet
 3. Skatt i Norge vedtas av Stortinget for ett år av gangen. Skatt defineres som ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. Skattenivået i Norge har variert mellom 40 og 45 % av BNP siden 1970-tallet. Mesteparten av skatteinntektene tilfaller staten, men om lag 12 % tilfaller kommunene og om lag 2 % tilfaller fylkeskommunene
 4. Samlet sett har antall pensjonister bosatt i utlandet økt med 30 % fra 2010 til 2014. De siste 30 årene har Norge sett en økning av arbeidsinnvandrere og det er ikke urimelig å forvente at en stor del av disse vil velge å flytte til hjemlandet når de går av med pensjon
 5. medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn femten års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om.
 6. ister, ettersom H, FRP, V og KRF har flertall med 88 av i alt 169 mandater
Om oss/about us/dogs - www

Frivillig medlemskap for norske pensjonister som er bosatt i et annet EU/EØS-land Medlemskap i folketrygden når du har pensjon fra Norge og er bosatt i et annet EØS-land Som pensjonist uten arbeid, er det trygdereglene i bostedslandet som gjelder for deg. Det betyr at ditt pliktige medlemskap i folketrygden som regel opphører når du flytter fra Norge Hovedtema i Pensjonisten nummer én i 2014 er Det er om lag 71.000 personer med demens i Norge. Innhold, service, verdighet og kvalitet i eldreomsorgen er etter hennes mening like viktig som antallet behandlingsplasser. Hun oppfordrer oss fra sin posisjon som leder av demensrådet i Nasjonalforeningen for folkehelsen om å se.

Høyere minstepensjon har gitt flere - Det er din pensjo

Økende i antall, mindre i andel. Eksempelet over er da heller ikke tilfeldig. Som følgende to figurer viser, har andelen sysselsatte i Norge (figur 1) sunket fra 2006 til 2017, riktignok via et toppunkt før finanskrisa i 2008. Samtidig har antallet sysselsatte økt med over 200 000 personer (figur 2) I dag publiserte Folkehelseinstituttet dødsårsaksstatistikken for 2017, og 593 mennesker døde av selvmord i Norge - 403 menn og 190 kvinner. Antallet er litt lavere enn i 2016, men skiller seg ikke mye fra statistikken de siste årene. - Når jeg studerer dataene, ser jeg to viktige endringer som bekymrer meg i høy grad, sier professor Ping Qin som leder registerforskningsgruppen ved NSSF HK i Norges 35. ordinære landsmøte. 8.-12. januar 2021 avholder HK i Norge sitt 35. ordinære landsmøte på hhv. Oslo Kongressenter Folkets Hus, Thon Hotel Arena i Lillestrøm og Quality River Station Hotel i Drammen Hverken Mexico, Panama eller Ecuador er bland verdens beste land å være pensjonist i. Det er det nemlig Norge som er! Norge går forbi Sveits og troner øverst i 2016-utgaven av Global Retirement Index fra Natixis, som ble offentliggjort i fjor sommer

Tabellen viser summen av antall flybevegelser for rute-, charter- og frakttrafikk. Hvis du ønsker mer informasjon om trafikken ved Oslo lufthavn kan du sende en forespørsel til: more.traffic@avinor.no. Historisk statistikk finner du her Det har vært en nedgang i antall bensindrevne biler siden 2016, mens andelen av hybridbiler og elbiler har økt. Ved utgangen av 2018 var 38,8 prosent av personbilene i Norge bensindrevne, 46,6 prosent var dieseldrevne, 6,8 prosent var hybridbiler, og 7,05 prosent var elbiler. Andelen elbiler har økt fra 5,1 prosent i 2017 og 3,7 prosent i 2016 I Algerie er pensjonister, betalt av den franske staten, nærmest udødelige. Rolande Ruellan, tidligere leder for 6. avdeling av revisjonsretten, var den første som i 2010 oppdaget at det fantes flere hundreåringer som mottok fransk pensjon enn det var hundreåringer registrerte i landets folkeregistre

Antall hardt skadde og omkomne syklister i de ni største byområdene i Norge øker kraftig. 61 år gamle Torkel Falch mistet livet da han syklet fra jobb I fjor ble det solgt 3052 nye bobiler i Norge, noe som er en økning på 10 prosent fra året før. Størst økning var det på store biler over 3,5 tonn. Pensjonister med solid økonomi som ønsker spennende opplevelser med mye komfort, er den store kjøpegruppen Noen av disse erstattes av private skoler. Trenden med reduksjon i antall skoler fortsetter også i 2016/17, og det er skoler med færre enn 100 elever som blir lagt ned. Per 1. oktober 2016 er det 2858 grunnskoler i Norge, hvilket er ni færre enn i 2015. Antall kommunale grunnskoler er redusert med 351 siden 2006 Slik blir Norge i 2050 Hver femte nordmann er pensjonist, hver femte kvinne er barnløs og vi bor i byer. Det er Norge om 50 år Dessuten får 770 krigspensjonister , som er bosatt utenlands, sin pensjon fra Norge. Ny tall fra NAV, viser at det nå er 50. 000 norske pensjonsmottakere bor utenfor landets grenser. Mange eldre nordmenn velger Spania som sitt nye hjemland og antallet norske pensjonister i Spania hoder seg stabilt

Ved utgangen av 2016 var det registrert 11 244 fiskere og 5959 fiskefartøy i Norge. Antall fiskere i fiskermanntallet er økt med 1 prosent, mens antall fiskefartøy er økt med 1,3 prosent sammenlignet med utgangen av 2015 Den årlige STRASAK-rapporten for 2018 er klar. Rapporten viser at antall registrerte volds- og seksuallovbrudd i Norge har økt kraftig. For seksuallovbruddene har det vært det en økning på hele 75,2 prosent sammenlignet med 2014, mens økningen fra 2017 til 2018 var på 5,0 prosent. Det er lovbrud

Nordmenn svikter Tyrkia: 90 prosent nedgang på fire år

Når antallet søkere stiger samtidig som antallet turnusplasser er konstant, blir det stadig flere ferdigutdannede leger som ikke kan bidra med etterspurt kompetanse. Det er få arbeidsløse leger i Norge, men flere jobber som pleieassistent, i sykepleierstilling eller i andre jobber mens de venter. Det er dårlig ressursutnyttelse I Norge endte vi opp med 31,2 % markedsandel for elbiler i 2018. 1 av 4 elbiler er Nissan LEAF. Nissan LEAF er den klart mest populære elbilen i Norge med er 49.823 eksemplarer registrerte i Norge ved årsskiftet, fulgt av Volkswagen e-Golf, Tesla Model S og BMW i3

Alltingsrepresentant 2009-2017, innenriksminister 4. desember 2014-8. februar 2017. 8. - Alan Simpson, britisk komedieforfatter (87) 8. - Mikhail Tolstykh (også kjent under sitt nom de guerre Givi), militær kommandant (Folkerepublikken Donetsk) (36) 8. - Viktor Tsjanov, ukrainsk og sovjetisk fotballspiller (57) 7 NAV slår alarm om økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen

Pensjonistforbunde

I 2017 var det 43 narkotikautløste dødsfall i Oslo, og det er det laveste antallet på over 20 år, bortsett fra 2007 da det var samme antall, skriver Folkehelseinstituttet. - Det er veldig. Nøkkeltall 2017 2017 2016 2015 Medlemsvirksomheter og medlemmer : Arbeidsgivere i pensjonsordningen (# apoteker) Antall 899 868 834 Medlemmer Antall 20 967 20 288 19 711 Yrkesaktive medlemmer* Antall 7 704 7 645 7 585 Pensjonister* Antall 5 338 5 121 4 951 Personer med rettigheter fra tidligere arbeidsforhold** Antall 7 925 7 522 7 17 2017; Sist oppdatert: Regel­endring for et lite antall uføre­pensjonister. Arbeids- og sosialdepartementet har justert reglene for to grupper uførepensjonister som ble overført fra gammelt regelverk til overgangsregelverk da uførereformen trådte i kraft fra 01.01.2015 Vinter i Norge er ikke alltid like morsomt. Legger vi sammen alt som betyr noe, er det beste landet å være pensjonist i 2017 - ifølge «Global Retirement Index»: Mexico! Fra en andreplass i fjor, har Mexico i 2017 hårfint gått forbi Panama på «Global Retirement Index»

Regjeringen gjør minstepensjonistene til årets

Ifølge rapporten har veksten i antall fastleger vært større enn pasientveksten, Rapporten fra Helsedirektoratet viser at det var 4.687 fastleger ved utgangen av andre kvartal 2017, en økning på 0.9 prosent sammenlignet med juni 2016. Direktoratet konkluderer med at Norge totalt sett har en tilfredsstillende legedekning,. I 2016 mottok Norge 3 460 søknader om beskyttelse. Dette er en nedgang på 89 prosent sammenlignet 2015, da vi mottok det høyeste antallet søknader Norge har mottatt på ett år (31 150). For å finne et samlet tall som er lavere enn 2016 må vi tilbake til 1997 da Norge mottok 2 270 søknader om. 3 560 personer. søkte om asyl i Norge i 2017. Dette er 100 flere enn i 2016, men langt færre enn i 2015, da 31 145 personer søkte om asyl i Norge. Før 2016 har ikke antallet vært så lavt siden 1997, da det ble registrert 2 273 asylsøkere 2010: ANTALL MEDLEMMER 2017: 1 627 408 Coop NKL skifter navn til Coop Norge SA 2014: Coop kjøper ICA Norge med 533 butikker for 2,5 milliarder kroner 2017: I november ble Coop Norge Handel AS fusjonert inn i Coop Norge SA ANTALL MEDLEMMER 1908: 9 900 ANTALL MEDLEMMER 1916: 35 000 ANTALL MEDLEMMER 1930: 103 797 ANTALL MEDLEMMER 1955: 300 00 Antall partnerdrap i Norge har holdt seg stabilt de siste ti årene. Statistikken for 2011 til 2017 viser blant annet: Antall drap begått med skytevåpen har økt fra 17 til 40

Uføretrygdede - SSB

Pensjon: Norge er verdens beste land for pensjonister

antall anmeldelser i 2017 (se tabell 47, 48 og 49 på side 36). Andre endringer som kan nevnes spesielt med fra 2017-statistikken er økningen i sedelighetssaker. Hvert år siden 2013 har politiet i Sør-Vest registrert en økning i antall anmeldelser innen sedelighetssaker. Denne utvikling ser vi også i Norge forøvrig Unsupported Browser Rike pensjonister Venstres Guri Melby vil gjøre det vanskeligere for unge å kjøpe egen bolig, samt hemme boligbyggingen og bidra til ytterligere prisvekst i boligmarkedet. Denne uken har Venstres Guri Melby agiterte i en rekke medier for sin dissens i antall til Venstres politiske program for periodensom skal behandles lørdag 1 Antall fagorganiserte og organisasjonsgrad i Norge Nesten 1,3 millioner norske arbeidstakere var ved inngangen til 2020 medlem i en arbeidstakerorganisasjon. Det er en økning på 237 000 medlemmer og 124 000 yrkesaktive fra 2009 Svenske Regina, Eric og Heidi kom til Norge for å tjene penger. Og de skjønner godt hvorfor tusenvis av pensjonerte nordmenn flytter til Sverige Krise da legen ble pensjonist: Flere hundre prøvesvar ble liggende uåpnet. Pasientene fikk ikke svar når de ringte legen. Ingen åpnet brev fra sykehus og laboratorier. 2000 pasienter i Åsnes.

Sist oppdatert: 24.10.2019. Cancer in Norway 2018 er den siste årgangen vi har komplette data for.. Dataene og tabellene er hentet fra publikasjonen Cancer in Norway 2018. Kreftregisteret presenterer insidens både som antall krefttilfeller i befolkningen og som rater (antall krefttilfeller per 100.000 personer) I fjor ble det utført 13 169 aborter i Norge. Det er godt over 800 færre enn året før. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet som ble publisert onsdag. Antall aborter i 2015 var 14 125. — Det er meget gode nyheter at antallet går betraktelig ned, sier Maria Victoria Kjølstad Aanje, informasjonsansvarlig i Menneskeverd. Det er størst nedgang i abortraten blant tenåringer, men. Redningsselskapets drukningsstatistikk. Redningsselskapet fører månedlig statistikk over drukninger i Norge. Drukningsstatistikken gir mer kunnskap om fatale drukningsulykker, og skal bidra til treffsikre og mer målrettede forebyggende tiltak Antallet tilsvarer 17,7 prosent av befolkningen i Norge. Per 1. januar 2018 var det totalt 916.625 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Innvandrerandelen for ett år siden utgjorde. Vurderer du et år på folkehøgskole? Fordyp deg i noe du brenner for, eller prøv noe nytt, på verdens frieste skoler. På folkehogskole.no kan du velge blant 83 fantastiske folkehøgskoler i Norge med forskjellige linjer. Besøk oss her

6 200 kroner i lavere månedlig pensjon ved tidlig uttak antall pensjonister i norge 5,3 millioner personer var bosatt i Norge i starten av Antall personer som er 70 år eller mer i Norge forventes å mer enn dobles fra i til 1,35 millioner i Antall som er 80 år eller mer vil øke fra i til i Fylkene med høyest andel pensjonister er Telemark (25 prosent), Oppland ( Eldre i Norge Sammendrag. I tilstandsrapporten 2017 er det lagt til grunn tallmateriale for 2016. I 2016 var det totalt 91 fagskoler i Norge. Tendensen er at antallet fagskoler går ned, fra 111 i 2013, 103 i 2014, 94 i 2015, til 91 i fagskoler i dag. Nedgangen i antall fagskoler skyldes båd Hvaler på topp i Norge - når det gjelder økning i antallet pensjonister! Paul Henriksen · 8. juni 2017 · Legg igjen en kommentar Som forfalt tidligere, så hadde dugnadsgjengen Brottet forrige mandag besøk av journalist Tone Holmquist i Kommunal Rapport, organet til Kommunenes Sentralforbund (KS) Antallet skilsmisser blant nordmenn i 40-årene synker, og antallet blant 50-åringene har flatet ut. Men skilsmisser blant dem i 60-årene har steget jevnt de siste tretti årene viser tall fra SSB, ifølge VG.Dobbelt så mange i aldersgruppen 65-70 år skiller seg nå enn for 20 år siden. - Det kalles den grå skilsmisserevolusjonen, og er en trend vi ser i mange vestlige land, forteller. Antall registrerte tilfeller av systemisk borreliose er tredoblet i Norge siden 1995, året da dagens meldingskriterier ble innført. Rekordåret 2015 ble det registrert 426 tilfeller totalt. I 2016 var det 409 tilfeller

Arbeidsmarkedet i tall og fakta - Arbeidslivet

Gjennomsnittslønn, lønnsvekst og antall årsverk. Her finner du gjennomsnittstall for lønnsnivå og lønnsvekst, samt oversikt over antall årsverk for sykepleiergruppene i noen av tariffområdene. Helseforetakene i Spekter. Tall pr. 1.12.201 Flere atomubåter anløper Norge, har det vært økning i antall anløp med reaktordrevne Russlands svartehavsflåte avfyrte kryssermissiler mot IS-mål i Syria våren 2017,. I Norge i 2018 tilsvarte det 282 100 kroner for en husholdning. Pensjonister, blant annet alderspensjonister som bor alene ; Innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn Ingen skal måtte sulte i hjel i Norge. Tiltak for å redusere antallet langtidssykemeldte,. Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2017. Dermed holder antallet arbeidsskadedødsfall seg på et historisk lavt nivå. Til tross for en liten økning fra 25 arbeidsskadedødsfall i 2016 til 27 arbeidsskadedødsfall i 2017, er antallet godt under gjennomsnittet for de siste seks årene

Tips førte til at to nederlandske pensjonister i september ble pågrepet i Bergen med 100 kilo hasj i bilen. 10. okt. 2017 09:56 - Oppdatert 10. okt. 2017 15:13. Paret har vært i Norge tre ganger i år, i april, juni og september Tall for antall avdelinger og årsverk ved norske folkebibliotek er hentet fra den offiselle biblioteksstatistikken. Statistikken for 2010 og senere er innhentet og publisert av Nasjonalbiblioteket.Tidligere hadde ABM-utvikling/Statens bibliotektilsyn dette ansvaret. Antall folkebibliotekavdelinger gjelder faste avdelinger og inkluderer både hovedbibliotek og filialer Norges befolkning passerte tre millioner i 1942, fire millioner i 1975 og fem millioner i 2012. Ved inngangen til 2020 hadde Norge i alt 5 367 580 innbyggere inkludert Svalbard og Jan Mayen. På samme tidspunkt hadde 11,3 prosent av landets befolkning utenlandsk statsborgerskap, mens innvandrerbefolkningen (innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre) utgjorde 18,2 prosent

Etter 2015 har antallet årlige ferske arbeidsinnvandrere vist tegn til å stabilisere seg, altså at tilveksten. Selv om tilveksten har roet seg, er fremdeles antallet arbeidsinnvandrere i Norge betydelig, særlig om man sammenligner med tiden før 2004. Arbeidsinnvandring står for rundt en tredjedel av all ny innvandring til Norge (2017) Norge kunne i teorien latt rovdyrbestandene øke til flere tusen ulv, bjørn, gaupe og jerv, men politikerne har vedtatt bestandsmål som tydelig begrenser antall for alle de fire store rovdyrene. Det er også laget soner for hvor de kan oppholde seg Totalt var det 871.500 storfe i Norge i 2016, noe som er 18.100 flere enn året før. Antallet storfe i Norge har dalt kraftig siden før årtusenskiftet, men 2016 ble det andre året på rad med oppgang. Det er særlig antall ammekyr som har økt, mens det på den annen side blir færre melkekyr totalt. Les også: Stadig færre melkeprodusente Drap. 25 personer ble drept i Norge i 2017. Dette er en nedgang fra året før, og det nest laveste tallet de siste ti årene, viser tall fra Kripos.. 52 prosent av ofrene er menn, og 48 prosent. Det bor nå i 2017 rundt 5,3 millioner mennesker i Norge. Nesten 17 prosent av oss har innvandret til landet eller har to foreldre som begge har innvandret, ifølge SSB. Det betyr igjen at om lag 23 prosent av innvandrerne i Norge er muslimer. Forutsatt at SSB sitt anslag er riktig

Norge har et omfattende lov- og regelverk for å sikre helikoptertrafikken til oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Turøy-styrten i 2016, 24.04.2017. LO gir 10 millioner til Ap Jordbruket i Norge sterkt preget av landets geografiske beliggenhet og naturforhold. Det er forholdsvis små sammenhengende områder som egner seg for jordbruksproduksjon Det meste ligger langs kysten, i fjordene og på flatbygdene i innlandet. Av hele landarealet er knapt tre prosent jordbruksareal, 70 prosent er uproduktive områder og 20 prosent er produktiv skogsmark Domino's Pizza i Norge leverte først mandag sitt regnskap for 2017, et år der omsetningen, men også underskuddet på driften, økte. Den finansielle fasiten viser at konsernets norske morselskap, DP Norway, fikk et driftsresultat på minus 73,6 millioner kroner, mot et resultat på negative 23,7 millioner kroner i 2016

Finansnæringen i Norge. Generelt om europeisk regelverksutvikling. Regelverkspyramiden i EU. Rammebetingelsene er i endring. Regulatorisk utviking - mange aspekter. Kraftig økning av antall rettsakter på finansområdet etter finanskrisen. EØS-avtalen midlertidig satt ut av spill. Utfordringer: 1) MiFID II. Utfordringer: 2) Produktkontrol PENSJONISTER I AKSJON ! has 3,649 members. Vi er en nøytral aksjon uten parti-, organisasjons- eller gruppetilhørighet! Vi vil samarbeide med alle..

Fra Økonomitelefonen for pensjonister startet 1. oktober 2016 til 1. november 2017 var det 410 som hadde ringt. Det normale er en til to telefoner pr dag, men rekorden er 34 telefoner på én dag. - Omtrent halvparten av telefonene er fra pensjonister som har grei økonomi, men trenger råd om hvordan de skal få litt mer penger i hverdagen Det er tredje år på rad hvor antallet asylsøkere ligger omtrent på dette nivået. I 2016 kom det 3460 asylsøkere og i 2017 kom det 3560, men disse tallene inkluderer henholdsvis 257 og 1252 relokaliserte asylsøkere som Norge hentet i Hellas og Italia, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI)

De siste ti årene i Norge (2008-2017) var kniv brukt som våpen i 47 prosent av sakene. Kniv er det klart mest brukte drapsvåpenet i Norge, ikke skytevåpen. De aller fleste drapene i Norge. I 2017 svømte det pukkellaks opp i norske elver langs hele kysten i et antall vi aldri tidligere har opplevd. - Det er vanlig at det kommer pukkellaks til Øst-Finnmark, men i 2017 kom den til hele Norge, og også andre land i Nordvest-Europa, forteller NINA-forsker Odd Terje Sandlund, som er en av forskerne som har vært med på oppsummere pukkellaksåret 2017 Det finnes ikke et entydig svar på hvor mange i Norge som er lesbiske, homofile, bifile, trans, interkjønn eller queer. Antallet avhenger av hvilke definisjoner som benyttes, og ulike spørreformuleringer gir ulike anslag Tall fra analyseselskapet Euromonitor viset ar antallet katter øker jevnt og trutt her i landet. I fjor var det registrert 683 000 katter i Norge. - Folks syn på katter har endret seg de siste årene. Katter får generelt bedre stell og lever lenger enn tidligere, sier veterinær William Bredal hos fôrprodusenten Iams/Eukanuba I løpet av kommunereformen er 119 kommuner blitt til 47 nye, og 1. januar 2020 er det 356 kommuner i Norge. Det gir større og sterkere kommuner som kan gi bedre tjenester og utvikle næringsliv og lokalsamfunn. Regjeringen vil videreføre kommunereformen.. I Norge krever offentlige myndigheter og andre aktører at du har et norsk identitetsnummer. Du må melde ifra når du flytter Du plikter å melde ifra til oss når du flytter, slik at adresseopplysningene dine i folkeregisteret er korrekte

 • Tsm myth.
 • Race caucasian vs white.
 • Solitaire freecell.
 • Bruce springsteen i’m on fire.
 • Hva brukes timian til.
 • Josephine til danmark.
 • Plutselig blemme på leppa.
 • Wahhabisme.
 • Washington dc population.
 • Bragernes kirke julaften.
 • Picasa download for windows.
 • Ef academy priser.
 • Helligdager tyskland.
 • Mochi mikrowelle.
 • Klassiske pc spill.
 • Gjennomsnittlig hodeomkrets voksen.
 • Jupiters måne filmweb.
 • Luigi's mansion.
 • Rogue film.
 • Liten badstue.
 • Tanya tore på sporet.
 • Quäker hamburg.
 • Trenger vaskemaskin varmt vann.
 • The last of us 2.
 • Baby 4 mnd sove på eget rom.
 • Biltema verktøy.
 • Remax immobilien oberösterreich.
 • Mill cb2000gd test.
 • Emden innenstadt.
 • Sofia hellqvist früher.
 • Platanias kreta shopping.
 • Ruter app problemer.
 • Crowley tarot kaufen.
 • Vegetarisk efterrätt.
 • Morsom gave til 18 åring.
 • Sbk zahnreinigung kostenlos.
 • Trepellets.
 • Bezirksblätter burgenland.
 • Krakow.
 • Belgisk kjempe verdens største.
 • Operere akilles.