Home

Statped vest

Søk i hele statped.no. Tast inn søkeord Søk Søk. SPOT-konferansen . Gratis konferanse om spesialpedagogikk og teknologi - følg oss på nett 16. og 17. november. Deltidsopplæring i og på tegnspråk . Etterutdanning i flerspråklighet og utredning. Informasjon og påmelding innen 10. desember Statped vest Postboks 6039 5892 Bergen. Vegforklaring Bil. Frå nord: Fylkesveg 582. Omlag 7,5 km sør for Bergen tar du til venstre i lyskrysset på Paradis. Kjør inn Sandbrekkeveien. Frå sør: Fylkesveg 582. Omlag 2,5 km nord for Nesttun tar du til høgre i lyskryss på Paradis Statped har spesialpedagogisk spisskompetanse på mange fagområder. ADHD. Afasi. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) - for alle som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk. Autisme. Ervervet hjerneskade. Skade på hjernen etter en tid med normal utvikling. Flerspråklighet Fagtorg vest - digitalt 2020. Fagtorget er ein konferanse utan eit overordna tema. Her kan du sjølv plukke ut dei tema du ønskjer å sjå. Innhaldet er knytt til Statped sine oppgåver og målgrupper. I år digitaliserer vi Fagtorg vest, som ei vidareutvikling av dei ordinære Fagtorga Statped Vest: Nedenfor finner du informasjon om Statped Vest, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Statped Vest på kartet eller snevre inn ditt søk om Statped Vest ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre

av Statped Vest. Anbefalingene i dette kapittelet er ikke underlagt helselovgivningen. Anbefalingene er derfor ikke gradert. Ofte vil slik oppfølging medføre at helsepersonell, sammen med PPT, påpeker behov for tilrettelegging i skolen ved store vansker i skolesituasjonen Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste. Les mer på www.statped.no Avdelingsleiar i Statped vest Søk i hele statped.no. Tast inn søkeord Søk Søk. Du er her: Statped.no; Kurs og konferanser; ADVARSEL! Nettleseren din aksepterer ikke informasjonskapsler, noe som medfører at registreringsprosessen vil feile. Slå på støtte i nettleseren for informasjonskapsler før du fortsetter Statped Vest er ein del av det statlege spesialpedagogiske støttesystemet (Statped). Statped Vest gir fagleg støtte til dei opplæringsansvarlege instansane på Vestlandet, og arbeider med kunnskapsutvikling og kompetansespreiing innanfor det spesial-pedagogiske fagfeltet i samarbeid med universitet og høgskolar

Forside www.statped.n

For faglige spørsmål kontakt: Eric Holm Andersen; Eric.Holm.Andersen@statped.no . Andre merknader. Denne påmeldingen gjelder for de som ønsker å delta i Statped sine lokaler på Hovseter. De som ikke har anledning til å komme til Hovseter kan følge overføring på streaming. Følg med på Statped.no for tilkobling den 22. januar. Fagtorg vest 2019 Fagtorget 2019 er ein regional konferanse for PPT-tilsette i vestlandsregionen og er tidlegare arrangert i 2015 og 2017. Kurs Oppdatert: 13.01.2020 Skriv u Statped Vest støtter de framlagte forslagene for sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Med hilsen einar an r direktør Thor-Arne Nilsen avdelingsleder Postadresse Besøksadresse Telefon E-postadresse Statped Vest Sandbrekkeveien 27 55923400 statpedvest@statped.n

PPT - Tilbudet til døvblinde PowerPoint Presentation - ID

Det er ledig stilling som avdelingsleiar i høyrselsavdelinga i Statped vest. Avdelinga har 7 årsverk. I tillegg til å vere ein del av regiondirektøren si leiargruppe, vil avdelingsleiaren også vere ein del av eit leiarnettverk på tvers av dei fire regionane og landsdekkande fagleg eining i Statped. Du vil som avdelingsleiar bli leiar i eit kompetent fagleg miljø med dugande medarbeidarar Statped Bergen regionkontor vest Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis Vis kart Telefonnummer mangler, data er hentet fra offentlige registre Statped Vest, Statlig spesialpedagogisk støttesystem, Sandbrekkeveien 27, Paradis, statlig spesialpedagogisk kompetansesenter for Vest-Norge, opprettet fra 1. august 2006 ved sammenslåing av Vestlandet kompetansesenter, Eikelund kompetansesenter og Søreide kompetansesenter, Sandane.Statped Vest bistår kommuner og fylkeskommuner med å legge til rette for kvalitativ god opplæring for barn. Statped. 24 336 liker dette · 1 112 snakker om dette. Statped er den statlige spesialpedagogiske tjenesten for kommuner og fylkeskommuner

Statped Vest Statleg spesialrpeda9o is sto tess' r-, Forslag til endringer i opplæringslova og privatskolelova - høringsuttale. Vi viser til høringsbrev datert 20.06.08. Utdanningsdirektoratet er blant høringsinstansene, og disse bes vurdere om saken bør forelegges underordnede organ som ikke er nevnt STATPED BERGEN REGIONKONTOR VEST. Organisasjonsnummer: 980953424. Underlagt en godkjent lærebedrift. Om bedriften 108 ansatte Bedrift underlagt STATPED. Forretningsadresse Sandbrekkevegen 27 5231 PARADIS Vestland Kontaktinformasjon. Tlf: 02196 www.statped.no. Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er.

Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis www

Statped Vest - Avdelingsleiar i Statped vest - Høyrselsavdelinga. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Anne Melsbø | Bergen-området, Norge | Rådgiver i Statped vest | 15 forbindelser | Se Anne hjemmeside, profil, aktivitet, artikle Statped søker tegnspråktolk i 100% vikariat fra 01.08.19 31.12.19, med mulighet for forlengelse. Alle tolkene i Statped er organisert under administrasjonsavdelingen i region vest, tegnspråktolken det nå søkes etter vil få kontorplass i region vest, Paradis Regionsenteret for døvblinde ved Statped Vest Statped Vest, Regionsenter for døvblinde, inngår i kompetansesystemet for døvblinde. Målgruppen er brukere med sjeldne medfødte og ervervede tilstander som medfører døvblindhet, samt deres pårørende og fagfolk i det tverrsektorielle tjenesteapparatet på individ- og systemnivå

Fagområder www.statped.n

 1. Statped, Statlig pedagogisk tjeneste, er en nasjonal etat underlagt Utdanningsdirektoratet. Etaten er inndelt i fire regioner (nord, midt, vest og sørøst) og et hovedkontor. Statped har rundt 800 medarbeidere, og et budsjett på ca 690 millioner kroner (2013). Statpeds samfunnsoppdrag er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheter til å være aktive.
 2. Bergen Statped Vest Statped Vest søker tre nye rådgjevarar seniorrådgjevarar innan fagavdeling samansette lærevanskar Heltid Du finner skjemaet lagret i Mine søknader Flere stillinge
 3. I de nye faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med ADHD inngår det også råd for hvilken tilpasset opplæring elever med ADHD bør få. Her gjengiv vi de viktigste momentene ifra disse rådene. Det er Statped Vest som på vegne av Helsedirektoratet har skrevet disse rådene (1)
 4. Statped Vest - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Ditt søk på statped vest ga 1 virksomheter og du har nådd slutten av listen
 5. APD-teamet ved Statped Vest består i dag av psykolog, nevropsykolog, forsker, logoped, pedagoger og audiopedagoger, og det er innledet et samarbeid med audiolog og audiograf. Det profesjonsoverspennende samarbeidet APD krever, gjør Statped Vest til et ideelt sted å utrede, diagnostisere, tilrå og planlegge behandlingsopplegg, samt studere fenomenet i samarbeid med universiteter og høyskoler
 6. Statped Vest er eit statleg spesialpedagogisk kompetansesenter, underlagt Utdannings-direktoratet. Som ein del av det statlege spesialpedagogiske støttesystemet (Statped), skal Statped Vest gje fagleg støtte til barnehagar og skolar i Vestlandsregionen, slik at barn, unge og vaksne med store og særskilte opplæringsbehov får eit godt opplærings- og utviklingstilbod

Statped Vest Sandbrekkevegen 27 i Paradis Bergen, ☎ Telefon 55 92 34 00 med Kjøreanvisninge Opphavsrett © 2020 Autismeforeningen i Norge Postadresse: Postboks 6726 Etterstad, 0609 Oslo Besøksadresse: Grensev. 99, 3.etg. Tlf. 23 05 45 70, faks 23 05 45 51. Statped Vest holder til på besøksadressen Søreide, 6823 Sandane. Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysund-registrene i 1995-08-10 og som et Underavd. Foretaket har 10 registrerte ansatte. Du kan ta kontakt med Statped Vest på telefon 55 92 34 00 og ved å sende en epost Besøk selskapsprofilen og se en presentasjon av Statped Vest som arbeidsplass med bl.a. ledige stillinger og evalueringer av jobbtilfredsheten

Statped Vest. Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis. 55 92 34 00. Mer info · Hjemmeside · Kart. Personalforeningen For Statped P. Statped-Vest er realiseringen av det nære samarbeidet mellom de tre sentrene i vestlandsregionen. Sammen utgjør Eikelund, Vestlandet og Søreide kompetansesentre et spesialpedagogisk kraftsenter i Vest-Norge. Våre verdier er tilgjengelighet, respekt og kvalitet

Fagtorg vest - digitalt 2020 - Statped

Statped Vest Bergen. I 2006 ble Vestlandet kompetansesenter, Eikelund kompetansesenter og Søreide kompetansesenter, Sandane slått sammen til Statped Vest. Kunstnerne Grethe Unstad og Katinka Maraz ble valgt til de respektive utsmykkingene Kontaktinformasjon for Statped Bergen Regionkontor Vest Paradis, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer Fast rådgjevarstilling i Statped vest, fagavdeling syn fra FINN. Kart og flyfoto

Statped Vest Bergen By KORO I 2006 ble Vestlandet kompetansesenter, Eikelund kompetansesenter og Søreide kompetansesenter, Sandane slått sammen til Statped Vest TegnMyggen og knottene er ett av resultatene fra prosjektet Tegnspråkpiloten som Statped vest gjennomførte i 2014 og 2015. Prosjektet var initiert og finansiert av Utdanningsdirektoratet. Målet med prosjektet var å styrke tegnspråkets status, øke kunnskapen om og ferdigheter i tegnspråk hos hørende barn/elever og lærere ved noen skoler og barnehager Avdelingsleiar i Statped vest - Høyrselsavdelinga Det er ledig stilling som avdelingsleiar i høyrselsavdelinga i Statped vest. Statped vest, Canada NA Statped (tidligere Statlig spesialpedagogisk støttesystem) er en norsk spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner.. Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv

Statped Vest har besøksadresse Sandbrekkeveien 27, 5231 Paradis (Bergen, Hordaland). Selskapets firmanavn i Brønnøysundregisteret er Statped Vest.<br/><br/>Få tilsendt kontaktopplysninger, kart og veibeskrivelse for Statped Vest gratis til din mobil. Fyll inn ditt mobilnummer i feltet til høyre på denne siden og trykk Send. Informasjonen blir tilsendt i løpet av sekunder sammen med en. System engineer at Statped Vest Bergen-området, Norge 36 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. Statped Vest. Bergen Ingeniørhøgskole. Rapporter denne profilen; Erfaring. Statped Vest. 23 år Statped Vest har avdelinger som gir kurs og veiledning innenfor fagområdet hørselvansker. samt en avdeling for grunnskoleopplæring. Basisoppgaver: • gi tegnspråkopplæring til 180 foreldre på kursstedene Bergen og Stavanger etter. fastsatt plan, Se mitt språk

Statped behov for erfaring med opptrening av voksne med CI. Informasjonsskriv om tilbudet Brukere som hadde hatt progredierende høretap Individuelt tilbud 10-12 ganger à 1 -2 timer 1 gang i uken eller etter eget ønske. Siri Grieg seniorrådgiver Statped vest Dette bildet forfatter er lisensiert under CC B TRAS er et utviklingssamarbeid mellom Statped, Lesesenteret og Senter for adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger og Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Info Vest Forlag AS Forum Jæren Pb 41, 4349 Bryne Org. nr. 921801122 firmapost@infovestforlag.no. Org.nr: NO921801122MVA Ktonr. 96870513205 IBAN NO269687051320

Statped fra , 100481103S1 - Statped I kapittelet om behandling og oppfølging og i Tilpasset opplæring for elever med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse av Statped Vest (PDF) er det skrevet om tilpasset undervisning i skolen for barn med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse. Prinsipper herfra kan også benyttes i opplæringsprogrammer i både barnehage og arbeidsliv Vis Camilla Bøes profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Camilla har 2 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Camillas forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Statped fra , 103759046S3 - Statped

Statped Vest, Regionsenter for døvblinde, inngår i kompetansesystemet for døvblinde. Målgruppen er brukere med sjeldne medfødte og ervervede tilstander som medfører døvblindhet, samt deres pårørende og fagfolk i det tverrsektorielle tjenesteapparatet på individ- og systemnivå Statped Bergen Regionkontor Vest. Sandbrekkevegen. 27 5231 ParadisVis veibeskrivelse. 55 92 34... Vis nummeret. Hvor synlig er din bedrift? Statped Holmestrand. Skolegaten. 1 3080 HolmestrandVis veibeskrivelse. Ditt søk på statped ga 12 virksomheter og du har nådd slutten av listen..

statped bergen regionkontor vest; statped heimdal; statped natland oppveksttun; statped oslo avd gamle hovsetervei; statped oslo diamanten skole skole for elever med dØvblindhet; statped solli plass; gå til yrke Avdelingsleiar i Statped vest - Høyrselsavdelinga Det er ledig stilling som avdelingsleiar i høyrselsavdelinga i Statped vest. Statped vest, Canada NAV. Lagre jobb Følg Følger De

Statped Vest - Oslo 201

Velg arbeidsfelter(Hold inn ctrl eller cmd for å velge flere kompetansefelt grethe nyborg | Bergen-området, Norge | Senior Adviser i Statped Vest | 0 forbindelse | Se grethe hjemmeside, profil, aktivitet, artikle Statped Vest Nettside Vis nettside Vedlegg Åpne vedlegg. Oppgaver og resultat. Beskrivelse av aktiviteten i 2010 Regionsenteret for døvblinde gir tjenester i fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Statped Bergen regionkontor vest Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen Lenker inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser

Statped Vest Lederjobb

Merete Arnesen, seniorrådgjevar Statped vest. Fra kompetansemål til læringsmål - et hjelpeskjema Kva må alle kunne for å kunne lese enkle tekster med sammenheng og forståelse både på papir og skjerm Meistr ar Meistr ar delvis Meistrar ikkje Prioriterte delmål Bruke ulike strategier for å lese og stave ord Mestrer. Kontaktinformasjon for Statped Stavanger Stavanger, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer

Statped Kurs og konferanse

Statped Vest - Jobbmuligheter og ledige stillinge

Statped

Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder Nordisk nettverk for CHARGE syndrom samlet hos Regionsenter for døvblinde - Statped Vest Nordisk nettverk for CHARGE syndrom ble etablert i 2002 som en arbeidsgruppe, som samler og deler kunnskap om CHARGE syndrom i de nordiske landene. 14.-16. mai 2012 var Regionsenter for døvblinde - Statped Vest, vertskap for arbeidsgruppens årlige møte

Statped Vest har, som langt på veg i dag er eit slikt regionalisert fleirfagleg kompetansesenter, vil Statped Vest tilrå at det i den søraustre delen av landet vert vurdert å etablere to, og ikkje eitt, regionaliserte kompetansesentra. Dette ut frå dei avstandane og ikkje minst den folkemengda det er i dette geografiske området I Statped er vi opptatt av hvordan arbeidet vårt utnytter dette potensialet. Derfor er vi godt i gang med et omfattende digitaliseringsprosjekt. Nå trenger vi deg til å kommunisere resultatene av prosjektet, både internt og eksternt 15.-16. mars 2007 - Statped Vest . 5231 Paradis . Torsdag 15. mars 2007: 1100 -1155 Ankomst og lunsj Statped Vest, Kurssenteret, Sandbrekkeveien 27 . 1200 Åpning, info og presentasjon av Statped Vest, Steinar Sandstad (Auditorium) 1300 -1530 Familieutfordringer med hørselshemmede barn (Kursrom Foto: Statped Til høsten legger regjeringen fram en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Et av de viktigste tiltakene for å sikre tidlig innsats er å styrke det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagen, skriver Siv Hillesøy og Lise Kristoffersen STATPED BERGEN REGIONKONTOR VEST. Organisasjonsnummer: 980953424. Underlagt en godkjent lærebedrift. Om bedriften 102 ansatte Bedrift underlagt STATPED. Forretningsadresse Sandbrekkevegen 27 5231 PARADIS Vestland Kontaktinformasjon. Tlf: 02196 www.statped.no. Om bedriften er medlem av opplæringskontoret, skal du ta kontakt med.

International conference «Evolution of deaf-blindness and

Fagtorg vest 2019 - Statped

Nesten full sal på Statpeds første arrangement i # arendalsuka. Neste foredrag starter kl 14 i auditoriet, Arendal bibliotek. Spørsmålet som stilles er.. Statped. 24,044 likes · 789 talking about this. Statped er den statlige spesialpedagogiske tjenesten for kommuner og fylkeskommuner Statped Vest har gleden av å invitere til et Nasjonalt arbeidsseminar om APD i Bergen. Hovedforelesere Dr. Doris-Eva Bamiou fra University College London og Jude Nicholas fra Statped Vest. Målet med seminaret er å bidra til kontakt mellom de ulike faggruppene for å utveksle erfaringer og kunnskap om APD KOMPETANSESENTER Statped Vest, Regionsenter for døvblinde Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10koder Diagnoser 2009 2008 Antall nye brukere ved senteret-registrert i Ntt i 2009 Antall nye som har mottatt tjenester Usher Syndrom 1 15 15 Usher Syndrom 2 7 7 Usher Syndrom 3 1

Samarbeidsrådet ved Statped Vest har i møte 26.05.2010 behandlet Flatøutvalget sin innstilling om Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge, og ønsker å komme med følgende uttalelse: Samarbeidsrådet ved Statped Vest viser til høringsuttalelsen fra Statped Vest, og vil i hovedsak stille seg bak denne Statped 2013. Kjøpsvilkår. Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å lagre hvilke produkter du har lagt til din handlekurv. Ved å fortsette uten å endre innstillingene i nettleseren din, forutsetter vi at du tillater å motta informasjonskapsler. Statped: Telefon: 02196 - en samling spesialpedagogiske artikler fra Statped vest: STATPED SKRIFTSERIE NR. 98. Artikklene presenterer spesialpedagogiske tema i en populærvitenskapelig form. Lærere, foreldre, studenter, politikere, skoleeiere, PPT, helsesøstre og andre som bryr seg om opplæring vil finne relevant stoff Det ligger i vedtaket at den skal ha et landsdekkende inntak, sier direktør i Statped Vest, Steinar Sandstad. Det er statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped), som står for det statlige tilbudet om heltids grunnskoleopplæring for hørselshemmede elever. - Overraskende Statped 24. oktober kl. 13:00 Har du lyst til å være med på digitalt fagtorg onsdag 28. oktober? Å rets fagtorg i Statped vest har et bredt spekter av temaer, se programmet under

Avdelingsleiar i Statped vest - Høyrselsavdelinga FINN

 1. GULLHÅR. OG. DE TRE BJØRNENE. Eventyret på norsk tegnspråk. Tegnskrift nivå 1. Ingvild Roald. Statped Vest 2009. Dette er skrevet med tegnskrift, Sutton's Signwriting System
 2. Vararepresentanter til styret for NTL Statped 2015: Lars Abrahamsen Region nord Personlig vara for Egil Thomassen Aud Karin Stangvik Læringsressurs/midt/HK Personlig vara for Else-Karin Henriksen John A. Kjelaas Region midt Personlig vara for Karl Robert Urgård Svein Arne Storesund IT/vest/HK Personlig vara for Astrid Ø. Torkildse
 3. Statped Vest til Bergen kommune I. Parter Staten ved Kunnskapsdepartementet og Bergen kommune 2. Bakgrunnen for avtalen I Meld. St. 18 (2010-2011) ble det blant annet vist til at de statlige hørselsgrunnskolene ved kompetansesentrene Statped Vest (Hunstad), Nedre Gausen og Skådalen blir gradvis avviklet
 4. Statped Bergen regionkontor vest, Paradis, Bergen - 1881

Statped Vest Bergen byleksiko

 1. Statped - Startside Faceboo
 2. STATPED BERGEN REGIONKONTOR VEST utdanning
 3. Avdelingsleiar i Statped vest - Høyrselsavdelinga
 4. Anne Melsbø - Rådgiver - Statped vest LinkedI
 • Klubb alfa romeo norge.
 • F gass forordningen gjelder for.
 • Ask ibm watson.
 • Schmerzen hinter der kniescheibe treppensteigen.
 • Skoda zodiac 2017.
 • Krav maga oslo furuset.
 • Winnenden banküberfall.
 • Raskt brød til suppe.
 • Liten designbyrå stockholm.
 • Saoirse ronan instagram.
 • T mobile arena.
 • Aboriginal art rotterdam.
 • Gi avskjed kryssord.
 • Hållbarhet cointreau.
 • Kenwood brød oppskrift.
 • Crux winter jam 2018 fotos.
 • Gemini horoscope 2018.
 • Addnature rabattkode.
 • Agatunet historie.
 • Enkel innkjøpspris fjordkraft.
 • Fysikk 1 på rett vei.
 • Khao sok what to do.
 • Grønn vekst.
 • Leiebil palma.
 • Speil ø80.
 • Montering av lager.
 • The 12th man movie online.
 • Lage urtekasse.
 • Bsb.
 • Betalingsservice afmeld.
 • Dengue fever symptomer.
 • Kreuzbiss lose zahnspange.
 • Adverbien englisch.
 • Kronhjort.
 • Federacion argentina de futbol vector.
 • Adblock free download softonic.
 • Behandling kronisk smerte.
 • Norsk arbeidsrettslig forening.
 • Bo på slott i inverness.
 • Moteblogg for damer over 40.
 • Dili east timor.