Home

Forkorte brøk med kalkulator

Forkorte brøk (kalkulator) - YouTub

Ta gjerne en titt på https://www.fagbokforlaget.no/Påfyll-matematikk/I9788245025538 hvis du ønsker ytterligere matematisk påfyll :-) Videoen tar for seg hvor.. Forenkling med brøker og bokstaver 3 Sannsynlighet som brøk Multiplikasjon med brøker (forkort svaret) Test deg selv. Video: Forkort en brøk. Henter innhold... Prøv selv! Henter innhold... Prøv selv! Henter innhold... Adresse. Emdrupvej 115A, 3. og 4. sal DK - 2400 København NV. Support +45 26 35 53 93. Brøk Kalkulator: Denne brøk kalkulatoren kan legge sammen, trekke fra, gange og dele ekte brøker, uekte brøker, heltall, og blandet tall Forkorte en brøk En brøk kan forkortes ved at dividere tæller og nævner med det samme tal. Eksempel, hvor vi forkorter brøken: med 2 Emnet Brøker fortsætter: Plu

Når både telleren og nevneren divideres med felles faktor, sier vi at brøken blir forkortet. Det kan være vanskelig å finne felles faktorene. Kanskje finnes det ikke et slikt tall, og da er det ikke mulig å forkorte. For å finne ut av dette, er det lurt å faktorisere både teller og nevner. La oss forkorte brøken 16 36 så my Fraksjon kalkulator kan beregne matematiske operasjoner med brøker og blandede tall, for eksempel legge til, trekke fra, multiplisere, subtraksjon og redusere fraksjoner. For å beregne sum, subtraksjon, multiplisere og dividere med to fraksjoner, skriv teller, nevner, heltall delen av brøk, og velg drift fra listen. Skriv negativt fortegn i heltall delen av brøk, hvis det er nødvendig Kalkulatoren støtter implisitt multiplikasjon, slik som ved 4sin(pi). Kalkulatoren jobber foreløpig kun med reelle tall. Det jobbes med å tilby støtte for imaginære tall. Symboler. Symbol Navn i kalkulator Brøken 3/4 opphøyd i andre (3/4)^2: 3 delt på (4^2) 3/4^2: Lukk

Avansert online kalkulator. Det er gratis og lett å bruke vår kalkulator. Den støtter de fire vanlige regnemetodene, trigonometri og masse annet. Kalkulatoren kommer til å utvides med flere funksjoner i neste oppdatering Regler Vanlige forkortelser. Bruk bare forkortelser som du regner med at leserne forstår. Hovedregelen er at forkortelser skal ha punktum. Det skal ikke være punktum i initialord (NRK) og forkortelser for mynt (kr), mål (cm) og vekt (kg) Vi kan utvide en brøk med både tall og bokstaver, men det er viktig at vi gjør det samme i både teller og nevner. Gjør vi ikke det, vil brøkens verdi endre seg. Å forkorte brøken . Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den. Først må vi faktorisere teller og nevner. Se siden om faktorisering dersom du ikke kan det

Forkorting av brøk - Brøkregning - MatteMester

 1. Kalkulatoren til å forkorte brøker. Denne kalkulatoren forenkler brøker. Forkorte brøker ved å dividere med samme faktor i teller og nevner. Last ned Forkorting av brøker. Produkter Support. Sunday, November 8, 2020 Om oss Kontakt Personvern Vilkår for bruk. Norsk
 2. Brøker med bokstaver Spørsmål: Thomas, 39. Hei! Sitter fast på følgende uttrykk, jeg skal forkorte og forenkle
 3. Brøk kalkulator Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon av brøker og blandede tall. Brøk kalkulator kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere med to, tre, fire, fem og seks brøker
 4. Brøk kalkulator Angi verdi. vises i sanntid. delingen av brøker. Snu brøken du vil dividere med opp-ned. Multipliser tellerne. Multiplisere nevnerne. Forenkle brøken (om nødvendig) Link til denne siden! Velg språ
 5. Desimaltall til brøk og brøk til desimal kalkulator, lar deg konvertere brøker og blandede tall til desimaltall fraksjoner, eller desimalbrøker til enkle brøker og blandede tall. For å konvertere brøk til desimaltall, skriv teller, nevner, heltall delen av brøk og negativt fortegn i heltall delen av brøk, hvis det er nødvendig

Brøk Kalkulator

 1. Å forkorte en brøk: Når vi utvidet en brøk ved å multiplisere med samme tall i teller og nevner så vi at verdien ikke endret seg. På samme måte kan vi også dividere med samme tall i teller og nevner uten at brøkens verdi endres
 2. • Brøk kalkulator kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere med to og tre brøker. Forkorting av brøker. • Denne kalkulatoren forkorte en brøk. • Kalkulator kan forkorte ekte og uekte brøker, blandet tall. Sammenligning av brøker. • Denne kalkulatoren sammenligne to og tre brøker. Sortere brøk etter størrelse
 3. Det motsatte av å forkorte en brøk er å utvide en brøk. Da multipliserer vi med samme tall i teller og nevner. Eksempel 6: $\frac{\displaystyle 1}{\displaystyle 3} = \frac{\displaystyle 1 \cdot 4}{\displaystyle 3 \cdot 4} = \frac{\displaystyle 4}{\displaystyle 12}$ Å utvide en brøk er nødvendig når vi skal addere eller subtrahere.
 4. Her ser du for eksempel første del i å løse en ligning med to ukjente: STEG FOR STEG: Algebra Calculator viser her hvordan man løser en ligning med to ukjente. Vis mer. Flere typer oppgaver OPPLÆRING: Du kan også lære å løse ligninger mer visuelt med intereaktiv opplæring. Vis mer. Algebra-kalkulatoren kan løse flere typer oppgaver

En brøk kan omgjøres til en likeverdig brøk ved å dividere med det samme tallet både i telleren og i nevneren. Dette kalles å forkorte brøken. Både teller og nevner må være delelige på tallet Forkorte brøk

Forkorte brøker - Regneregler

Valutakurser Kalkulator med kurser fra DNB, sist oppdatert okt. 13, 2015. USD - USA. NOK - Norge = Tips Sjekk ut Minikalkulator for Google Chrome! Tweet. Om Kalkuler.no · Send tilbakemelding. For the things of this world cannot be made known without a knowledge of math Kalkulator - matte Deg: Ra

Brøk Kalkulator: Denne brøk kalkulatoren kan legge sammen, trekke fra, gange og dele ekte brøker, uekte brøker, heltall, og blandet tall. Matematikk. Brøk Kalkulator. Velkommen til den beste brøk kalkulatoren på nett. Her har vi brøkregning for de fire grunnleggende regneartene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, og divisjo For å bruke kalkulatoren velger du enhet i rullgardinen på første linje og skriver inn verdien i feltet ved sidenav. Deretter trykker du på konverter knappen og kalkulatoren vil automatisk regne om verdien til de andre enhetene. Liknende kalkulatorer. Lengdekalkulator. Velg enhet. Verdi. Centimeter. Meter. Kilometer. Inch. Foot. Yard. Man kan da dividere telleren og nevneren med dette tallet og få en ny brøk som stadig representerer samme tall som den opprinnelige brøken. Dette kalles å forkorte en brøk, og matematisk kan det skrives slik: =:: Brøken sies å være forkortet med tallet c Denne gratis matematikk kalkulator lar deg legge til, trekke fra, multiplisere og dividere brøker. Du kan bruke vanlige brøker (som 1/2) og blandede fraksjoner (som to 4/5). Den beste matematiske verktøy for skole og høyskole! Hvis du er student, vil det hjelper deg til å lære aritmetikk og beregninger med brøk tall Hvis vi derimod ønsker at gøre tælleren eller nævneren mindre, kan vi forkorte brøken. Dette gøres ved at dividere med det samme tal i både tæller og nævner. F.eks. $$\frac{16}{24}=\frac{16:8}{24:8}=\frac{2}{3}$$ Vi kan også se på en tegning

Regning med brøk viser seg å være mer komplisert enn regning med desimaltall. Dette gjør det, blir ikke brøken enklere, for de klarer ikke å forkorte. Som vi ser er denne fremgangsmåten også ganske teknisk, men man bruker allerede kjente regneregler med brøk for å finne svaret. Title: Regning med brøk En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon.Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner.Nevneren må være forskjellig fra null.Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte

rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk bruke faktorar, potensar, kvadratrøter og primtal i berekningar utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartan Gyldendal - Multi 5b -Brøk med samme verdi; RiceCooker - Sammenligne brøker. Hjelp apen; Gyldendal - Multi 5b. Lag likeverdige brøker; Gyldendal - Multi 5b -Sammenligne >= Gyldendal - Multi 5b -Brøker på vekt. Gyldendal - Multi 7b -Brøker med lik verdi; Gyldendal - Multi 7b -Finn fellesnevneren. Gyldendal - Multi 7b -Lag brøk som er > og Multiplikasjon Brøk med brøk Når to brøker skal multipliseres ganges med hverandre, multipliserer vi teller med teller og nevner med nevner. Historie om kalkulatoren Helt tilbake i 1969 skapte den første kalkulator. Slik sparer elevene tid, og spillbrettene kan brukes mange ganger! Over Internett, er den moderne kalkulator tilgjengelig for. Kalkulator på nett Den første elektroniske kalkulator kom tilbake på 60-tallet og var inspirert av den gamle kuleramme kalkulator. Med våres praktiske kalkulator , kan du raskt og enkelt beregne tall ved hjelp av tillegg , subtraksjon , divisjon og multiplikasjon .Kalkulatoren fungerer med både bærbare og stasjonære PCer med tabletter og smarttelefoner

Forkorte og utvide brøk - Matematikk

Brøk kalkulator. Legge til, trekke fra, multiplisere ..

Kalkuler.no - Kalkulator - Norges beste kalkulator på net

Kalkulator.net på norsk: Kalkulator.net w języku polskim: Kalkulatoren slik vi kjenner den i dag dukket opp tidlig på 1970-tallet, og den ble fort et uunnværlig hjelpemiddel. Men dropp den ekstra vesken for å bære med deg kalkulatoren i - du finner alltid en gratis online kalkulator på Kalkulator.net! Værsågod Vi kan utvide en brøk med både tall og bokstaver, men det er viktig at vi gjør det samme i både teller og nevner. Gjør vi ikke det, vil brøkens verdi endre seg. Å forkorte brøken . Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den. Først må vi faktorisere teller og nevner

Kalkulator online - En avansert kalkulator på net

Forkortelse

 1. KALKULATOREN FOR ALLE. Vi opplever en stadig revolusjon med avanserte kalkulatorer som snart kan sammenliknes med små datamaskiner. Folk flest behøver ikke slike avanserte maskiner men kan klare mange av dagens utregninger med hjelp av enkle maskinene som er utstyrt med følgende operasjoner. + , - , x , ¸, =, AC, C , M+, M-, MR , Ö, ± og %
 2. med brøk. Oppgavene tester om elevene forstår betydningen av teller og nevner i en brøk, og om de for eksempel tenker på teller og nevner som to hele separate tall, noe som kan føre til flere ulike misoppfatninger innenfor brøk . 4 Nevner representerer antall deler - uavhengig av.
 3. dre fællesnævner, hvis man forkorter brøken efterfølgende
 4. vi deler to brøker med hinanden, vi deler en brøk med et tal, vi deler et tal med en brøk. Disse tre scenarier vil vi nu kigge på! Dividere brøk med brøk. Når man skal dividere en brøk med en anden brøk, så svarer det til at vende den bagerste brøk på hovedet og derefter gange de to brøker med hinanden. F.eks. e
 5. Her kan du øve på Subtraksjon av brøker nivå 2. Les forklaringen, se på eksemplene og gjør alle subtraksjonsøvelsene med 5-stegsplanen for å lære hvordan du kan subtrahere brøker. På dette nivået har ikke brøkene samme nevner
 6. I tre teorivideoer går vi gjennom reglene for brøkregning. Forkorting og utviding av brøker. Å legge sammen to brøker og å trekke en brøk fra en annen. Ganging og deling med brøk. Det er viktig å huske på at brøker er tall. Den første teorivideoen får du også se hvordan brøker kan plasseres på tallinja

Kunne gjøre om mellom uekte brøk og blanda tall; Plassere en brøk på tallinje; Kunne vurdere/se størrelsen på brøker og si hvilken av to brøker som er størst. Kunne skrive en brøk som prosent og desimaltall; Kunne utvide og forkorte brøker, og vite hva det vil si at to ulike brøker har samme verdi; Regne de fire regneartene med brøk Å Forkorte Brøken Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den. Først må vi faktorisere teller og nevner. Se siden om faktorisering dersom du ikke kan det. Brøken tolv sekstendeler kan skrives som: Når vi forkorter 2- tallene i teller og nevner må vi huske på at de erstattes med tallet 1 Hvis vi nå erstatter tallet 4 med bokstaven a, får vi. 2 · a + 3 · a = 2 a + 3 a = 2 + 3 a = 5 a. Dette betyr at vi kan forenkle uttrykk ved å addere og subtrahere like ledd. For eksempel kan følgende uttrykk forenkles slik. 2 a + 3 b-2 x + 7 + 5 x-2-7 b + 2 a = 4 a-4 b + 3 x + 5. 3. Vi kan forkorte brøker ved å dividere med samme. Brøk kalkulator med parenteser og potenser beregner brøker, blandede tall og desimaltall online. Grunnleggende funksjoner: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, parentes, potenser (heltallige positive og negative eksponenter) Denne matematiske kalkulator lar deg gjøre databehandling brøker, logaritmer, beregne vektor, matriser av trigonometriske funksjoner og mye mer. Derfor kan beregningen gjøres for å løse alle oppgaver i matematikk og på et annet problem som krever bruk av avanserte funksjoner gjennom elektroniske kalkulatorer.Veldig enkel og rask, alltid tilgjengelig! → Tommer til cm kalkulator

Brøkregning - matematikk

 1. Brøk kalkulator kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere med to, tre, fire, fem og seks brøker Her kan du øve på Subtraksjon av brøker nivå 2. Les forklaringen, se på eksemplene og gjør alle subtraksjonsøvelsene med 5-stegsplanen for å lære hvordan du kan subtrahere brøker
 2. Regnemåter og informasjon om prosent og prosentregning. Finn prosenten og regn ut økning i prosent. Prosentkalkulator og eksempler
 3. Her kan du øve på addisjon med blandede tall. Les forklaringen, se på eksemplene og gjør alle øvelsene med 5-stegsplanen for å lære hvordan du kan addere brøker. Dette er addisjon av brøker nivå 3
 4. dre end 30
 5. T-matte er for videregående skole. I T-matte nivået vil du få tilgang til teori, oppgaver og interaktive eksamener innenfor pensumet 1T-matte
 6. Alle er tidligere publisert i Nysgjerrigper-bladet Problemløsningsoppgaver: Tekstoppgaver; Brøk: Utvide brøk og forkorte brøk; Uekte brøk og blandet tall; Å finne fellesnevner; Addisjon og subtraksjon av brøk; Multiplikasjon med brøk; Divisjon med brøk; Å trekke kvadratroten av en brøk; Problemløsningsoppgaver: Brøk ; Forhold beskrive brøk som del av ein heil, som del av ei mengd.

Forkorting av brøke

Jeg suger i matte. MEN hvis du har en terning med 6 muligheter å du triller så må utfallet bli 1/6. Ja du kan forkorte en brøk matematisk, men hvis du bruker en terning som et eksempel så blir det riktig matematisk, men feil praktisk :P. Men håper folk kommer inn her med et svar som er riktig. : Enkle oppgaver med brøk for barn i 3 klasse med tegninger og tall. Elevene blir kjent med brøk og lærer å kjenne igjen deler av figurer. De må både skrive og fargelegge deler av figurene og får derfor en god forståelse av hva teller og nevner representerer i en brøk Det enkleste er kanskje først 3 å forkorte brøken til __ 10 . Et alternativ er å dele 100 på 40, noe som gir 2,5 som svar. Brøken må dermed utvides i teller og nevner med 2,5 Forkortning af brøker For at forkorte brøken mest muligt, handler det om at finde det størst mulige tal, som både går op i brøkens tæller og nævner. Denne regnemaskine hjælper dig med at forkorte en brøk mest muligt. Man forkorter en brøk ved at dividere tæller og nævner med det samme tal. Forkortning af brøker

Brøker med bokstaver - Matematikk

Derivere brøk med x i nevner. I artikkelen om å derivere potensfunksjoner og artikkelen om å derivere ulike typer funksjoner har vi sett hvordan vi deriverer potensfunksjoner, trigonometriske funksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner. Nå skal vi se på regler for hvordan vi deriverer kombinasjoner av funksjoner. Litt om notasjon. I alle reglene bruker vi en funksjon som vi. Norsk mattedrama. (4:12) Mirja og venninnen skal spise pizza og kake, men storesøster er sleip og prøver å jukse seg til å få mest ved å bruke brøk. Kan Mirja lære fra MK-X og avsløre søsterens slue plan Forkorte brøker Forkort brøken mest mulig Gå Like brøker 2 Hvilket tall må stå istedet for et tegn for at brøkene skal være like (Vanskelighetsgrad 2) Gå Sortere brøker Plasser brøkene i rekkefølge etter størrelse Gå Sortere brøker Finn hvilken brøk som er størst Gå Addisjon (pluss) Addere brøker med ulike nevnere. (Husk å. Ungdomstrinn Matematikk BrettMatte Tall Å forkorte brøker BrettMatte - Matematikk - 5.-10. trinn - Kapittel - Rekne med brøkar og prosent - 007. Å forkorte brøker Hjem 007. Å forkorte brøke Forkorte er det å dividere teller og nevner i en brøk med det samme tallet. Dette endrer ikke verdien av brøken. Tallet man dividerer på, må være en felles faktor for teller og nevner.

Brøk kalkulator - Brøkregnin

Forkorte og utvide brøker. Metoder Finne fellesnevner. Addere og subtrahere brøker med like og ulike nevnere. Multiplisere et helt tall og en brøk. Sammenlikne verdien av brøker og Regne om mellom blandet tall og uekte brøk. Forkorte og utvide brøker, finne fellesnevner. MateriellRegne om mellom brøk og desimaltall Fra brøk til desimaler. Brøker med nevner 10, 100, 1000 og så videre, kan vi lett omforme til desimaltall. Tideler plasserer vi på første plassen etter komma - tidelsplassen. Hundredelsplassen er den andre plassen etter komma Enkle brøker skal skrives som desimaltall, og desimaltall som brøk. Videre skal elevene bli kjent med posisjonene «tidelsplass» og «hundredelsplass» når det gjelder desimaltall, og de skal sammenlikne størrelsen på desimaltall. Til slutt i kapitlet skal elevene utvide og forkorte brøker I mange tilfeller kan man forkorte før man multipliserer. Her er et eksempel: Vi vil ikke gå mer i dybden her. For ytterligere eksempler på forkorting, se lærebok. I tillegg vil det da være hensiktsmessig å lese om faktorisering, fordi dette er et godt verktøy når man skal forkorte brøker. Divisjon av brøke Efter du har gjort dette, skal du forkorte brøken. Dette gør du ved, at finde et tal, som både går op i tælleren og nævneren. Altså et tal, som du kan dividere med begge tal. Det gælder om at lave brøken så lille som du kan uden at hverken tælleren eller nævneren bliver til decimaltal. Eksempler: Dette er faktisk det hele

Brøk kalkulator - Damaha lab

 1. Forkort brøken - Det er absolutt nødvendig å forkorte brøken i svaret, f.eks. 6/12 vil gi feil svar ettersom denne brøken kan forkortes til 1/2. Fortegn - Fortegnet skrives i ruten for telleren, f.eks. -2/3 og IKKE 2/(-3) Heltall - dersom svaret blir et helt tall oppgi dette med 1 i nevner, f.eks 5/
 2. teste deg selv med 5 oppgaver. 3.3 Å Forkorte Brøken . Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den. Først må vi faktorisere teller og nevner. Se siden om faktorisering dersom du ikke kan det. Brøken tolv sekstendeler kan skrives som: Når vi forkorter 2- tallene i teller og nevner må vi huske på at de erstattes med tallet 1
 3. Brødskalaen regner ut hvor mange prosent hele korn, sammalt mel og kli det er i brødet. Fyll inn feltene ovenfor og finn ut hvor grov din oprift er
 4. Kalkulatoroppgaver er morsomme oppgaver med to svar :) De består av regnefortellinger som skal løses med en kalkulator, og når man holder kalkulatoren opp-ned danner svaret et ord. Oppgavene fungerer best med vanlige kalkulatorer, og ikke så bra med mobilkalkulatorer og sånt pga. sifrene i displayet
 5. Dette er en primtallkalkulator med primtallsfaktorisering. Skriv inn et tall, og kalkulatoren forteller deg om det er et primtall. Hvis det ikke er et primtall, vil kalkulatoren forsøke å faktorisere det
 6. Kalkulatoren i Windows 10 er annerledes. Du kan velge standardkalkulator (den vanlige), viteskapelig kalkulator, kalkulator for programmering, pluss en kalkulator for datoberegning. Videre har kalkulatoren verktøy for konverteringer av volum, lengde, vekt/mengde og temperatur. Nedlastbar

Campus Inkrement er en læringsplattform spesielt tilpasset omvendt undervisning. Læringsressursene som du finner på dette nettstedet er også godt egnet for selvstudium Online Calculator! From the Simple Calculator below, to the Scientific or BMI Calculator. - Online Calculator always available when you need it. More calculators will be added soon - as well as many new great features. The basic calculator you see below has just been updated to make it use fewer resources, and have better readability on large.

2.5 Forkorte brøker B - 11 2.6 Ekte og uekte brøker B - 12 3 Å legge sammen brøker B - 16 3.2 Hvis nevnerne ikke er like. B - 21 3.2.1 Å finne en felles nevner B - 22 3.3 Legge sammen en brøk med et blandet tall B - 30 3.4 Legge sammen blandede tall. B - 33 4 Å trekke en brøk fra et annet tall B - 3 Forkorte brøk. Innleggsforfatter Av Eirin Grinde Pedersen; Publiseringsdato desember 20, 2016; Å dividere både teller og nevner med samme tall eller uttrykk. Stikkord Brøk, Divisjo Forkorte brøk med potens. Å utvide en brøk. Det motsatte av å forkorte kalles å utvide. Da multipliserer vi med samme tall i teller og nevner, i dette tilfellet 2 og 3: a) 3 4 = 3 ⋅ 2 4 ⋅ 2 = 6 8. b) 3 4 = 3 ⋅ 3 4 ⋅ 3 = 9 1 Forkorte en brøk En brøk kan forkortes ved at dividere tæller og nævner med det samme tal Brøk, prosent og desimaltall-Brøk - -Skrive tall som ekte brøk, uekte brøk og blandet tall. - -Plassere brøk på tallinja. - -Utvide og forkorte brøker til likeverdige brøker. - -Regne med brøk. -Desimaltall - -Plassere desimaltall på tallinja - -Gjøre brøk om til desimaltall og omvendt - -Runde av desimaltal En brøk kan skrives på ‡ere forskjellige måter. 1 3 er for eksempel det samme som 2 6 som igjen er det samme som 3 9 osv. Å utvide en brøk vil si å lage en brøk hvor både teller og nevner er større enn i brøken du starter med, men hvor brøken representerer det samme tallet (som i eksemplene over)

Desimaltall til brøk og brøk til desimal kalkulator

Matematikkens Verden: Å utvide en brøk og å forkorte en brøk

‎Brøk kalkulator 4in1 on the App Stor

Forkorte brøker mest mulig - Løsninger 0. 0. 89 Visninger Del Embed In Andet. Brøkregning for ungdomstrinnet, Januar 2014. Vis mere 0 Kommentarer sort Sort By Brøker - Addition med brøker uden at finde fællesnævner Vi vil gerne dele brøken 5/6 med brøken 1/3. Vi starter med at finde den reciprokke af 1/3, dette gøres ved at bytte om på tæller og nævner. Den reciprokke bliver derfor 3/1. Den reciprokke skal nu ganges på den anden brøk og vi har nu delt 5/6 med 1/3. Vi oriver derfor. Vi får dermed brøken 15/6

Forkort brøken 6/12 med 6., Forkort brøken mest mulig:2/6, Forkort brøken mest mulig:12/18, Forkort brøken mest mulig:20/6 Eierbrøken blir med andre ord slik at Johan eier 57,5 prosent av boligens verdi og Torstein 42,5 prosent. -Dette bør de føre opp i samboeravtalen, slik at de vet hvor stor andel av eventuell gevinst eller tap den enkelte skal få den dagen boligen selges igjen, sier Sandmæl. Gevinsten, eller tapet, skal deles etter samme brøk Du kan regne ut enkle eller avanserte regnestykker med Kalkulator-appen app på telefonen din. Merk: Du kan bruke Kalkulator-appen på Android 6.0 eller nyere. Installer Kalkulator-appen i Google Play-butikken. Kopiér eller fjern resultatene. Viktig: Innstillingene kan variere fra telefon til telefon Det kan eksempelvis være svært at overskue brøken men lettere at overskue . Det er ikke altid muligt at forkorte en brøk, men i matematik forsøger man som regel at gøre det så vidt det er muligt. Man forkorter en brøk med en brøk, ved at dividere med et tal i både brøkens tæller og nævner. Brøken kan f.eks forkortes med 3, så:

 • Reizen voor studenten.
 • Mönchsberggarage gratis parken.
 • Arkadia shopping mall.
 • Staver og tapper engelsk.
 • Infiniti q50 norge.
 • Hills like white elephants theme.
 • Grekisk gudinna eos.
 • Mountainbike strecken ruhrgebiet.
 • Retikuläres aktivierungssystem psychologie.
 • Registerreim intervall ford mondeo.
 • Hf gass.
 • Barnebursdag kristiansand dyrepark.
 • Udo lindenberg reeperbahn penny lane text.
 • Lekematte puslespill.
 • Podengo portugues medio.
 • Iqsh mediathek.
 • Hvordan få hvite tenner fort.
 • Xich lo meny.
 • Skorsteinsrens bruksanvisning.
 • John mellencamp small town.
 • Ehf euro 2018.
 • Energikjede eksempel.
 • Koldtbord fisk.
 • Clash of clans base th 9.
 • Angrerett ved kjøp av katt.
 • Help plex tv noserver.
 • Opplevelser oslo.
 • Smerter etter slag i magen.
 • Hva er peg sonde.
 • Skulerute 2018 2019 time.
 • Leksefri skole undersøkelse.
 • Skjærsmin beskjæring.
 • Kopi luwak coffee.
 • Liguster schneiden mondkalender.
 • Kaliummangel ausgleichen.
 • Winnenden banküberfall.
 • Fys med st. olav.
 • Press.
 • Mystisk lys på himlen 2018.
 • Veranstaltungen wilhelmshaven 2017.
 • B12 tabletter apoteket.