Home

Historie videregående

Historie Vg2 og Vg3 - Historiske sammenhenger - NDLA

Gratis rådgivning · Tett oppfølging av lærer · Egen mento

Historie for videregående skole. Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3. Ettbindsutgaven. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i menyen til venstre Historie: Tidslinjer Tidslinjer er et populært læreverk for historie i videregående skole. Tidslinjer 1+2 er en forkortet alt-i-ett-bok som dekker læreplanen både for Vg2 og Vg3 Videregående Spesielt for. Private barnehager Private skoler Voksenopplæring Annen opplæring. SFO/AKS Kulturskolen Lukk Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS1-02) Læreplanen utgår gradvis Smartbok Videregående Historie. Historie. Perspektiver, Smartbok. Kombinerer god, historiefaglig formidling med et økt fokus på eleven og elevenes ferdigheter Les mer Alle tiders historie (2013) Alle tiders historie (2013) er et læreverk til videregående skole og er skrevet etter Kunnskapsløftets læreplan. Dette nettstedet er en del av læreverket og er til alle utgavene/kursene. Les mer om læreverkene på våre nettsider cdu.no Elevnettsted Elever kan fritt benytte nettstedet

Historie (HIS01-03) Gjelder fra: 1.8.2021 UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS1-01) Gjelder fra: 1.8.2006 Gjelder til: 31.7.200 Alle tiders historie er Cappelen Damms nye historieverk fra 2013/2014. Utformingen av læreverket er komponert på en gjennomført måte for å støtte effektiv lesing og arbeid med faget.Kapitlene har overskrifter som er tydelige for elevene

Den organiserte skolen i Norge går tilbake til middelalderen. Kort tid etter at Norge ble eget erkebispedømme i 1152, ble det opprettet katedralskoler for opplæring av prester i Trondheim, Oslo og Bergen. Etter reformasjonen ble det i 1539 gitt en dansk kirkeordinans som også gjaldt i Norge. Katedralskolene ble omdannet til latinskoler, og det ble påbudt at hver kjøpstad skulle ha en. Videregående opplæring er all opplæring som alene formelt sett bygger på fullført 10-årig grunnskole i norsk grunnopplæring - både grunnskole og videregående opplæring - (bred definisjon) og forholder seg til nasjonalt statlige føringer for organisering av videregående opplæring fastsatt av Kunnskapsdepartementet og overordnet iverksatt av Utdanningsdirektoratet (snever definisjon) Videregående skole (eller VGS) er den delen av videregående opplæring som foregår i skole. Den har tre videregående trinn (i noen spesialtilfeller fire). For yrkesfaglig utdanning foregår deler av utdanningen i bedrift, som oftest to år i lære i en bedrift etter to år i videregående skole Kapittel-2 - Sammendrag Historie videregående. Kapittel 2 - Den greske og romerske antikken. Universitet. Universitetet i Stavanger. Fag. Historie videregående. Opplastet av. Johysan Thomas. Studieår. 17/1

Historie vg 2 og 3: Kapitle

Videregående For 11.-13. trinn Gyldendal Fagtid Fagtid er vår nye videokanal, der du finner alt du trenger for å vurdere høstens læremidler. Forfattere og redaktører viser frem det nye innholdet og hvordan du kan bruke det. Du finner også innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. Gyldendal. Læreplan for historie, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Formål. Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer Dahlske videregående skole har en over 200 år lang historie i Grimstad. Historien startet da Dahlske skole tok imot sine første elever 1. februar 1796. Dette var etter kaptein og skipsreder Peter Dahl, i sitt testamente, satte av 18.000 riksdaler til et legat som gjorde det mulig å opprette en skole for fattige barn. "Dahlske skole" er den nest eldste legatskolen i Norge Cappelen Damm utgir læremidler for videregående skole. Utgivelsene er utarbeidet i tråd med gjeldene læreplaner og av fagpersoner med høy kompetanse og undervisningserfaring

Historie, kultur og religion Historie og kultur Religion Helse- og sosialfag Videregående - 34 produkter funnet. Lag PDF-katalog. Intertekst. Læreverk norsk studieforberedende Les mer. Puls. Læreverk Vg1 helse- og oppvekstfag. Vg2 - Videregående trinn 2. International Baccalaureate. Kjemiprosess- og laboratoriefag. Realfag. Språk, samfunnsfag og økonomi. Les videre. Om studiespesialisering Opplæringsløpet Inntakskrav Fag- og timefordeling Innhold i fagene Yrker og kompetanser. Skolens historie. Røyken videregående skole ble formelt opprettet 1. mars 1978. Den første delen av bygningen ble tatt i bruk høsten 1978. Den resterende delen av skolen ble tatt i bruk fra nyttår 1979. Skolen var da den første såkalte kombinerte skolen i Buskerud. Røyken videregående skole våren 1979 Truls Lin

Skolens historie. Tvedestrand videregående skole er en sammenslått skole som tidligere har hatt avdelinger på Holt, Fiane, Tvedestrand og Åmli. I dag er skolebygget ved Mjåvann i Tvedestrand, mens mye av den praktiske undervisningen i Naturbruk foregår på gårdsbruket på Holt Skolens historie. Hammerfest videregående skoles historie er skrevet av tidligere lærer og avdelingsleder ved skolen Jens Berg-Hansen. Det var først etter at Hammerfest ble by i 1787 at stedet langsomt begynte å få et borgerskap. Med datidens klasseforskjeller var det ikke naturlig at deres barn skulle undervises sammen med allmuens

Skolens historie. Greåker videregående skole tok imot sine første elever høsten 1978. Greåker vgs. Kombinert skole fra første dag. Østfold fylkeskommune hadde sett at det ville bli behov for flere skoleplasser i Nedre Glomma-området, og bestemte at det skulle bygges en ny skole mellom Sarpsborg og Fredrikstad Hudpleien Steinkjer videregående skole Til Toppen. Generell kontaktinformasjon. 74176100 Send epost Besøksadresse: Elvenget 10 7716 Steinkjer Postadresse: Pb 2112, Sørsileiret 7708 Steinkjer. Steinkjer videregående skole. Ansvarlig redaktør Bente Gudesen Svenning Send epost

Harry Potter og Barnets forbannelse av J

Historie - Videregående - Aschehou

Videregående skoler vurderer rød beredskap På bakgrunn av regjeringens oppdaterte retningslinjer for smittevern, har Vestfold og Telemark fylkeskommune fredag 6. november besluttet å gå i dialog med kommunene om å gå over til rødt trafikklys for de videregående skolene Norges største private videregående skole, med over 2500 elever hvert år! Norges beste og mest fremtidsrettede skoler med fokus på den enkelte elev

Erna Osland – Wikipedia

Øya videregående har en egen ungdomsskoleavdeling med godkjenning på 75 elever. På ungdomsskolen jobber vi hver dag med å utfordre nysgjerrighet og lærelyst hos elever. LES ME Danielsen Videregående Skole er en av åtte skoler i Egill Danielsen Stiftelse. Eksamensrett fikk skolen i 1972 da Privatskoleloven kom, og samtidig også rett til offentlig tilskudd på 85% av driftsutgiftene. Danielsen skole ble etablert i 1932 med en realskoleklasse på 24 elever Skolens historie. Frederik II videregående skole er oppkalt etter Fredrikstads grunnlegger, den dansk-norske kongen Frederik II (1534-1588). Skolen har en historie som går helt tilbake til opprettelsen av Fredrikstad lærde skole ca. 1580. I 1801 gikk den opprinnelige lærde skolen opp i en nyopprettet Fredrikstad borgerskole Skolens historie. Skolen ble etablert i 1967 som Ski yrkesskole for handel og kontor i Kirkeveien i Ski (nå Kontra kulturskole). Ved innføring av videregående opplæring i 1976 fikk skolen navnet Kontra videregående skole. Høsten 1993 flyttet skolen til Ski Næringspark og byttet navn til Drømtorp videregående skole

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende

Vågsbygd videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF:921707134 Agder Fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788, Stoa 4809 Arendal Send e-post . Organisasjonsnummer: NO 921 707 134 (Agder fylkeskommune Skolens historie. Valle ble etablert som jordbruksskole 1. november 1917, mens Østre Toten kombinerte videregående skole startet i 1973 som den første kombinerte videregående skolen i Norge. Skolen endret siden navnet til Lena videregående skole. Lena-Valle vgs. ble slått sammen til èn skole 1. januar 2015 Skolen feiret 200-års jubileum i 2017. Fra 1. januar 2007 ble Drammen og Strømsø videregående skoler slått sammen til en skole med ca 1250 elever i 51 klasser under navnet Drammen videregående skole. Begge skolene, som frem til høsten 1995 het henholdsvis Drammen gymnas og Drammen handelsgymnasium, har hver for seg en lang og tradisjonsrik historie Læreverk for historie (Vg2/Vg3 og påbygg) Trenger du en oversikt over alle ressursene i Perspektiver? I denne veiledningen vil vi forsøke å gi deg som lærer en oversikt over alle ressursene i Perspektiver, og hvordan de kan brukes.. Vi har også laget noen nyttige opplegg for å hjelpe elevene å oppsummere det de har arbeidet med Storhamar videregående skole kan spore sin historie helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Mange elevkull har blitt uteksaminert gjennom årene, og tilholdsstedene har vært flere. I dag er Storhamar vgs. en moderne kombinert skole som tilbyr flere utdanningsprogram for både ungdom og voksne

Historie / Videregående / Smartbok - Gyldenda

Alle tiders historie: Velkommen til Alle tiders historie

Gjøvik videregående skole - selve navnet vekker tanker knyttet til byen og dens fremvekst og utvikling. Både næringslivet, samfunnet, skolepolitikken og enkeltpersoner med driv og fremsynthet må trekkes inn når en skal se nærmere på skolens historie Studerer du Historie videregående ved Universitetet i Stavanger? På StuDocu vil du finne alt av studiemateriale, gamle eksamener og foredragsnotater for dette fage

Skolens historie Skolens historie. Sist endret 20.10.2019 00.06. Fant du det du lette etter? Ja Steigjelen 47 2560 Alvdal. Postadresse Se nærmere informasjon. Videregående skoler i Innlandet. Dokka vgs: Ringsaker vgs: Elverum vgs: Sentrum vgs: Gausdal vgs: Skarnes vgs: Gjøvik vgs: Solør vgs: Hadeland vgs: Stange vgs: Hamar katedralskole. 09.11.2020 Oppdatert smittevernveileder for Jessheim videregående skole.. Syke personer skal ikke møte på skolen! Her under finner du et utdrag av UDIR sin smittevernveileder som vi ber alle som oppholder seg på skolen. I 1921 ble en ærverdig, gammel bygård med buede vinduer og datidens snirklete arkitektur beliggende i Østre Elvebakke kjøpt og ombygd til skole. Den ble utvidet med flere nybygg på de tilstøtende tomtene. Skolen het fra 1925 Kristiania Fag- og Forskole for Håndverk og industri. Bygget ble bygget om i 1938 og kunne da ta imot rundt 400 elever og lærlinger Skolens historie. Skoleplattform Oslo. Miljøfyrtårn. Råd og utvalg. Elevrådet. Skolemiljøutvalget. Driftsstyret. Foreldrelaget. Inntak skoleåret 2020-21. Inntak høsten 2020. 8.11.2020: Fredag varslet Oslo kommune at videregående skoler går over på rødt nivå. Vi gjør tiltak i tråd med dette fra mandag 9.... Elevundersøkelsen. Kuben videregående skoles egen historie skal nå formes over de kommende årene. Allerede viser skolen vei i etablering av nye utdanningsløp mot studiekompetanse og fag- og yrkeskompetanse i tett samarbeid med bransje og bedrifter. 4-årig kombinert løp med både yrkes- og studiekompetanse, YSK (tidligere kalt TAF) er blant nyvinningene som er etablert

Alle tiders historie Vg2-3 (K06) Cappelen Damm Undervisnin

 1. Historien startet i 1921. Men først i 1938 ble det gymnas i Ski. Den eldste delen av dagens skolebygning er fra 1968. Og dagens navn, Ski videregående skole, er fra 1976
 2. B riskeby er en videregående skole for ungdom med nedsatt hørsel. Skolen er en del av HLF Briskeby kompetansesenter as. Senteret er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og består av Briskeby videregående skole as og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as (RUT). Siste skudd på stammen er Forskning og Utvikling (FoU) som høsten 2017 er i oppstartsfasen
 3. Historie 5 Produkter ; Informasjonsteknologi 1 Produkt ; Italiensk 1 Targets legger særlig vekt på: å danne bro i overgangen fra ungdomstrinnet til videregående skole månedlig publisering av aktualitetssaker digitalt å hjelpe.

Kontakt oss. Dalane videregående skole Postboks 503 4379 Egersund. dalane-vgs@skole.rogfk.n Strengere smitteverntiltak på videregående 6.11.2020 Husk smittevernreglene! Gjør det for Oslo ️ 14.10.2020 Husk smittevernreglene! Gjør det for Oslo ️ 14.10.2020 Om oss. Ansvarlig redaktør: Siv Børven Moberg. Webredaktør: Ragnhild Anna Kaliski. Kontaktinformasjon. Besøks- og. elevundersøkelsen 2020. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse hvor elevene får muligheten til å si sin mening om læring og trivsel på skolen

Fagvalg 2020-2021. Fagvalg for studieforberedende kreative fag 2020-2021. Her finner du mer info om kreative programfag til valg for 2020-2021. Fagvalg for studiespesialisering 2020-202 Sam Eyde videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921707134 Agder fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 707 134 (Agder fylkeskommune Godalen videregående skole var opprinnelig en del av Stavanger yrkesskole. På 1960-tallet var tilstrømmingen til yrkesutdanningen stor, og kapasiteten til Stavanger Yrkesskole på Bergeland ble sprengt

Smartbok Videregående Historie Perspektiver, Smartbok. Perspektiver, Smartbok. Av Eivind Sæther, Hege Roaldset, Per Anders Madsen, Inger Hilde Killerud, Ane Bjølgerud Hansen. Perspektiver er et nytt læreverk i historie som kombinerer god, historiefaglig formidling med et økt fokus på eleven og elevenes ferdighete Elverum videregående skole har et bredt fagtilbud innen yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Skolen er totalrenovert og sto ferdig høsten 2019 Hellerud videregående skole Pålogging til Skoleplattform Oslo gjøres via skolens nettside ved å klikke på Logg inn øverst til høyre nettsiden

norsk utdanningshistorie - Store norske leksiko

 1. Kongsbakken videregående skole gjennomfører Elevundersøkelsen i tidsrommet 16.november - 4.desember. Familiens hus tilbyr foreldreveiledning Tilbudet passer både for foreldre som ønsker å bli mer bevisste på samspillet med barna og de som opplever mer utfordringer i familiehverdagen
 2. Drammen vgs opprettholder tiltak på rødt nivå og har i hovedsak digital opplæring. På bakgrunn av høy smitte i kommunen, og smittetilfeller og utbrudd i tilknytning til flere videregående skoler, vurderer Smittevernrådet at de videregående skolene i Drammen kommune skal være på rødt tiltaksnivå inntil videre
 3. Skolens historie. Karmsund videregående skole er en skole med røtter langt tilbake i tid.. Lengst tilbake, i 1874, opprettet Haugesund kommune sin egen navigasjonsskole. Etter hvert ble det også opprettet både maskinistkole, radioskole og skipselektrikerskole
 4. Skolens historie. Skolebygningen ble offisielt åpnet i 1989. Skolen flyttet inn i disse lokalene ved Idrettshallen og Glommasvingen skole, høsten 1989. Skolebygningen er etablert på ett plan med praktiske løsninger og en stor kantine som det naturlige midtpunkt for elevene
 5. Rosenvilde videregående skole har en lang og spennende historie. Det mange ofte spør om er hvordan skolen fikk navnet «Rosenvilde», et ganske uvanlig vakkert navn på en skole. Opprinnelsen er ikke verifisert, men det sies at den første eier av eiendommen var dansk. Han beskrev konen sin som en villrose plantet i norsk jord
 6. Skolens historie. Miljøfyrtårn. Råd og utvalg. Driftsstyret. Elevrådet 2020/21. Skolemiljøutvalget. Satsingsområder. Integrert språkopplæring i alle fag. Fra og med mandag 9.11 legges videregående skoler i Oslo på rødt nivå. Det betyr ytterligere innskjerpinger på avstand og.
 7. Skolens lange historie. Det har vært skoledrift ved Søgne vgs sammenhengende siden 1895. Søgne videregående skole feiret sitt 100 års jubileum i 1995, og det hadde da vært sammenhengende undervisning ved skolen i alle de 100 årene

Videregående opplæring - Wikipedi

 1. Skolens historie. Eiker videregående skole har en lang historie, og har i årenes løp hatt mange ulike studieretninger. Bilder av skolens tidligere styrere Eiker vgs.. I 1902 fikk Øvre Ekers Kommunale Høiere Almenskole i Hokksund undervisningstilbud ut over det obligatoriske
 2. Byggets historie. I 1988 tok Handelshøyskolen BI sine nye lokaler i Sandvika i bruk. I 1999 ble det igangsatt arbeid med et byggeprogram for en ny videregående skole i Bærum. Da BI flyttet sin virksomhet fra Sandvika til Nydalen sommeren 2005, hadde Akershus fylkeskommune kjøpt bygget
 3. Fra herregård til videregående skole. Tomb er historien om en gammel herregård som i 1939 ble en jordbruksskole. I dag er Tomb en videregående skole og en moderne bondegård. Her er robotfjøs, gisehus, sauefjøs, stallanlegg på 1000 kvm. Skolen har også et biogass-anlegg. På denne levende gården har omlag 270 elever sin skolehverdag
 4. Skolens historie. Raufoss videregående skole ble bygget i 1980, for å forsyne det lokale næringslivet med kvalifisert arbeidskraft. Oppland fylkeskommune vedtok nybygging og etablering av en videregående skole i Vestre Toten
 5. Skolens historie. Eikeli skole ble 60 år i 2020 og har undervist elever i to og kanskje tre generasjoner. Et lite dypdykk i starten og utviklingen kan du lese mer om her.S. Starten i 1960. I august 1960 sto Eikeli kommunale høyere almenskole ferdig til bruk

Videregående skole - Wikipedi

Pulverheksa redder tyven av Ingunn Aamodt (Nedlastbar

Kapittel-2 - Sammendrag Historie videregående - UiS - StuDoc

Skolens historie. Da skolen ble åpnet i 1849 holdt den til i Kjølstadgården, og het Lillehammer Middel og Realskole. Navnet ble endret til Lillehammer Lærde- og Realskole i 1854, og i 1858 etablerte skolen seg i nytt bygg midt i byen - dagens skole Historie. Publisert: 09.10.2014 / Sist endret: 29.11.2018 Nesbru videregående skoles historie starter i 1975 Kopervik videregående skoles historie i korte trekk Fra 1972 kunne ungdommer fra Karmøy endelig ta eksamen artium i egen kommune. Kopervik videregående skole har siden 1974 holdt til i en av Karmøys beste bygninger på Eide utenfor Kopervik Edvard Munch videregående skole. Om skolen. Om skolen. Om oss. Skolens profil. Ledelse og ansatte. Skolens historie. Strategisk plan. Spesielle satsingsområder. Miljøfyrtårn. Råd og utvalg. Elevrådet. Driftsstyret. Skolemiljøutvalget. Vil du bli bedre kjent med Edvard Munch vgs? Les om vårt fagtilbud og se på elevvideoer Fag: Historie, Samfunnsfag, Mediefag, Musikk, KRLE-faget, Fremmedspråk, Fransk, Tys

Videregående Gyldenda

 1. Kontakt oss. Postadresse Bardufoss videregående skole Ole Reistads vei 53 9325 Bardufoss. Send e-pos
 2. Etterstad videregående skole har lange tradisjoner og bred erfaring innen våre fagområder. Vi tilrettelegger for helhetlig læring, slik at elevene best mulig kan mestre både sine fremtidige yrker og sitt voksne liv. Vi vektlegger derfor læring i trygge og åpne omgivelser, samtidig som vi forbereder dem på bransjenes krav og forventninger
 3. Utdanningssektoren er i konstant endring. Derfor er tett samarbeid med norske skoler helt avgjørende for at Visma InSchool sin videre produktutvikling skal møte fremtidens behov. Felles for alle i Visma InSchool er et brennende ønske om å være med på å revolusjonere den norske videregående skolen
 4. Historie Vg3 inngår i Påbygging til generell studiekompetanse ved NooA videregående skole. Dette kurset gir deg kunnskap innen Historie Vg3 - påbygning til generell studiekompetanse på videregående skole. Kurset er basert på læreplanen i historie, og tar for seg emnene: Historieforståelse og metoder og Samfunn og mennesker i tid
 5. Den norske historiske forening ble dannet i 1869 for å skape et større offentlig publikum omkring norsk historisk forskning og debatt. At skolen helt siden den gang har vært den viktigste formidler av historisk kunnskap og tenkning, er knapt noen kontroversiell påstand. Likevel berørte verken det omfattende festskriftet ved foreningens 50-årsjubileum i 1919 eller de mer beskjedne.

Læreplan for historie Videregående opplæring - vilbli

Historie Frogn videregående skole. Publisert: 06.11.2014 / Sist endret: 07.11.2016 Frogn videregående skole er en offentlig videregående skole i Frogn kommune, Akershus. Frogn videregående skole åpnet høsten 2006 som kommunens første videregående skole, og tilbyr utdanningsprogrammene Skolens historie Teksten ble utarbeidet til skolens 50-årsjubileum i 2016. Om Blå Kors på Askøy og i verden Det internasjonale Blå Kors ble stiftet i Genève i 1877. Tilgangen på og bruk av alkohol var blitt et samfunnsproblem, særlig i de raskt fremvoksende bysamfunnene. Familiers fattigdom og nød fulgte i misbrukets fotspor. Blå Kors er

Skolens historie - Dahlske videregående skol

 1. Skolens historie. 1879 Risør kommunale middelskole ble opprettet. 1891 Ebenezer Industriskole, forløperen til Risør husflidsskole, 1989 All videregående opplæring i Risørdistriktet samles i Risør videregående skole med 6 studieretninger. 1996 AMO-senterene i Aust-Agder fylke ble nedlagt. De ble overført til de videregående skolene
 2. erende skole for praktisk utdanning på samme måte som Ski gymnas var det for allmennfaglig utdanning
 3. Storhamar videregående skole tilbyr både yrkesfaglig og studiespesialiserende utdanning. Skolens visjon er: Vi former framtida

Kuben Upper Secondary (Kuben) is Oslo's largest school with between 1400 to 1800 students. Kuben is involved in Erasmus+ projects and Nordplus projects, and is a member of European Forum for Vocational Education and Training (EfVET) and th e United Nations Association of Norway. Please follow this link for more information on Kuben in English, or this link to our presentation (NB - the. For videregående skole har vi flere tilpassede undervisningsopplegg, deriblant Den vanskelige historien Vi er en kristen videregående skole i Bergen som er åpen for alle. Vi tilbyr et sunt, godt og trygt læringsmiljø med rom for personlig utvikling, fremgang og trivsel

Videregående Cappelen Damm Undervisnin

Historien om Borg videregående skole fra 1905-2020. Borg videregående skole har en historie som går helt tilbake til 1905. Dette er en historie om en skole som har hatt yrkesfag i fokus siden oppstart. HISTORIEN OM BORG VIDEREGÅENDE SKOLE 1905-2020. Fremsynte menn i Sarpsborg forsto at det i samfunnet var behov for opplæring i praktiske fag Gausdal videregående skole Pierre de Coubertin tilbyr idrettsfag, mediefag og studiespesialisering. Vi har flotte idrettsanlegg, flinke lærere, og elevene trives godt Kurset passer for alle som ønsker å gå opp som privatist til påbyggingseksamen i historie i videregående skole. Kurset er utviklet i samsvar med læreplanene i Vg3 Påbygging i kunnskapsløftet, og inngår i kravene for å oppnå generell studiekompetanse

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har... 09.11.2020 Status koronasmitte Pr. 9. november kl. 22.00 er det én bekreftet koronasmittet elev på Glemmen videregående skole Er du nordisk borger har du rett til å ta videregående opplæring i et annet nordisk land enn ditt eget, for eksempel i Norge. Dette følger av overenskomsten om nordisk utdanningsfellesskap på videregående nivå, som stadfester at alle de nordiske landene skal anerkjenne hverandres videregående utdanninger Historie 2 56 Norsk 4 113 Læreplaner i Kunnskapsløftet samisk - fellesfag i videregående. Du kan søke stipend fra sametinget hvis du har samisk som fag i videregående skole. Avdelingsleder for samisk på Kongsbakken vgs:. Ansatte i avdelingen Saltdal videregående skole Navn Tittel Telefon Mobil E-post Aardal, Johanne Varem: Adjunkt: 75 65 23 19: 915 84 297: Andreassen, Karin Elisabeth: Renholder: 75 65 23 38: 958 92.

Videregående - Fagbokforlaget

Historie og filosofi 1 Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter Psykologi 1 og Psykologi 2 Rettslære 1 og Rettslære 2 Økonomistyring Økonomi og ledelse Samfunnsøkonomi 1 og Samfunnsøkonomi 2. NB! Dette er vår fagportefølje, men det tas forbehold om at tilstrekkelig med elever velger fagene for at de settes opp 1972 - Rud videregående skole. Elever ved Bærum yrkesskole Reguleringen av Rud-/Hauger-området var satt i gang, og kommunen tilbød tomt til ny yrkesskole på Rud. Her skulle det i tillegg bygges ungdomsskole og barneskole. Et skolesenter i var i emning. I løpet av 1972 stod Rud videregående skole ferdig slik vi kjenner den i dag

Video: Studiespesialisering (Fag- og timefordeling

Skolens historie - Røyken videregående skol

Under dette programområdet hører fagene historie og filosofi, markedsføring og ledelse, medie- og informasjonskunnskap, politikk og menneskerettigheter, sosiologi og sosialantropologi, Rosenvilde videregående skole Postboks 93 1333 Kolsås. Finn ansatt . Besøk oss . Brynsveien 116 1352 Kolsås. Vis i kart. Adkomst og parkering. Følg oss Høsten 2024 skal en ny videregående skole stå klar på Falkenborg i Trondheim. Nå vil tre kvinner fra Trøndelag Senterparti ha debatt om hva den skal hete. - Vi har mange eksempler på skoler som er oppkalt etter flinke menn. Nå må det også gjøres rom for flinke kvinner, sier Dorthea.

Horten – Wikipedia

Skolens historie - Tvedestrand videregående skol

Hvert år velger flere tusen å slutte på videregående skole. Vi har snakket med noen av dem som droppet ut om hva som ble deres løsning Nesbru videregående skole har ledig 150% vikariat som lærer i fagene norsk , historie og samfunnsfag. Kandidatene må ha norsk i fagkretsen og stillingsprosenten vil bli delt. Det er oppstart 15.2.2021 vikariatet varer ut skoleåret 31.07.202

Fagfornyelsen LK20, samfunnskunnskap (samfunnsfag) vg1/vg2
 • Rügen karte deutschland.
 • Ifocus optikk.
 • Bildtransfer auf papier.
 • Legenden om fjordheksa stream.
 • Armadillo netflix.
 • Bikeverleih willingen.
 • Hvordan bruke wildcard fantasy premier league.
 • Yamaha r6 rj05 kennzeichenhalter.
 • Ac cobra replica kaufen.
 • Ansiktsgruppering.
 • Harry dreyfuss.
 • Insr insurance group norge.
 • Gabrielle union filmer og tv programmer.
 • Ferienwohnung norderney 2 personen.
 • Video samples free download.
 • Huske hjelpemiddel.
 • Organisasjonskart liten bedrift.
 • Infiniti q50 norge.
 • Bowers wilkins bluetooth headphones.
 • Hofbräuhaus münchen u bahn.
 • Jaguar f pace test.
 • Musikalfabrikken.
 • Sejarah lahirnya paham sosialisme.
 • Carl berner kart.
 • Abortloven i usa.
 • Kylling og ris.
 • Tubidy musica gratis para descargar en tu celular mp3 genteflow.
 • Stempel für edelsteine.
 • Interiørdesigner utdanning.
 • Algemat kryssord.
 • Mac studio fix powder.
 • Ski association norway.
 • Brukte snøscooter deler.
 • Jedermann inkasso gmbh wanna.
 • Hyphenation word.
 • Lam etter visdomstann.
 • Wie zeichnet man eine katze für anfänger.
 • Ugressduk.
 • Dnb supertilbud januar.
 • Ausstellungen rostock.
 • Brann spillere gjennom tidene.