Home

Arbeidsplaner i skolen

Mange arbeidsplaner er nivådelte, og elevene kan da velge hvilket nivå de skal arbeide med i de ulike fagene. Dette valget kan tas i samråd med lærere eller foreldre. Ved noen skoler utarbeides planene i samarbeid med den enkelte elev, men det mest vanlige synes å være at det er lærerne som utfor­ mer disse, for eksempel innen teamet Arbeidsplaner. 8. trinn. Arbeidsplaner 8.trinn uke 45 og 46 [pdf] 9. trinn. Arbeidsplaner 9.trinn uke 45-46 [pdf] 10. trinn. Arbeidsplaner 10. trinn uke 45 og 46 [pdf] I klassen. Uke 45, bolig og geografi [pdf] Uke 46. Yrker, transport og desimaltall [pdf] Its learning - Logg in Utvikling av selv-regulert læring tar tid. Derfor er det viktig å tidlig krøkes. I en studie av hva lærere sier og gjør som fremmer selv-regulert læring på småskoletrinnet, observerte vi grupper hvor arbeidsplaner styrte aktiviteten mens lærer veiledet individuelt, og andre grupper hvor lærer varierte mellom helklasseinstruksjon og diskusjon, gruppearbeid og individuelt arbeid Bruk av arbeidsplaner kan på mange måter anses som ett av praksisfeltets forsøk på å imøtekomme kravet om tilpasset opplæring i skolen. Forfatterne setter søkelys på bruken av dette pedagogiske verktøyet. Arbeidsplaner styrer det faglige arbeidet i klasserommet i stor grad og framstår som et svært hendig verktøy for læreren

Bruk av arbeidsplaner i skolen - et hovedverktøy for å realisere tilpasset opplæring? av Kirsti Klette. Informasjon . Side: 344-358; Publisert på Idunn: 2007-06-28; Publisert: 2007-06-28; Lagre . Skriv ut; Lagre referanse (RIS) Favoritt; NOK 149,-Kjøp digital artikkel Noen skoler opererer med ukeplaner, noen med arbeidsplaner, og andre med lekseplaner eller målplaner. Mange skoler har også fellesplaner. Min skole er en av dem. En felles ukeplan der alle klasselærerne og faglærerne fyller inn sitt. En laaaang plan med andre ord! Planen mailes derfor til foreldrene som PDF-fil, og det sparer oss for mye [

Fagereng skole - Tromsø kommuneSiste skoleuke før julBergen kommune - Om skolen

Arbeidsplaner som alle forstår - Utdanningsforskning

 1. Arbeidsplaner. 7.trinn. uke 46 [pdf] 6.trinn. Ukeplan, uke 46 [pdf] 5. trinn. Uke 46 [pdf] 4. trinn. Ukeplan uke 46 [pdf] Engelsklekse uke 46 [pdf] Norsklekse uke 46 [pdf] Luseinfo [pdf] 3. trinn. Timeplan 3.trinn [pdf] Ny gruppeoversikt [pdf] Vennegrupper for rød gruppe [pdf] Vennegrupper for gul og grønn gruppe [pdf] Uke 46 [pdf] 2. trinn.
 2. Haukedalen skole Meny Siste nytt; Om skolen Undermeny. Skolens planer; Skolehelsetjeneste; SFO; Råd og utvalg; Kvalitetstall; Ferie og fridager; Arbeidsplaner; Kontakt; Innbyggerhjelp; Arbeidsplaner. 1.Trinn. 1A. Ukeplan uke 45 [pdf] Lesebestilling uke 45 [pdf] 1B. Uke 45 [pdf] 1C. Ukeplan uke 46 [pdf] 2.Trinn. Høstsang for 2.Trinn [mp3] 2.
 3. Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge

Besøks- og leveringsadresse: General Ruges vei 100, 0694 Oslo. Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Skullerud skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Osl Cecilie Dalland er stipendiat ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, og forsker på bruken av arbeidsplaner i norsk skole. Arbeidsplaner i barne- og . LAG ARBEIDSPLAN: - Da blir det lettere å krysse ut utførte oppgaver, forteller Cecilie Dalland I postkassa i dag fikk jeg Bedre skole (1/2010)- der var det mye interessant å lese! Blant annet har Peder Haug skrevet om arbeidsmåter i skolen. Han referer til forskning som viser at det er grunnlag for å lage en ny 2/3-regel. Tidligere har man sagt at 2/3 av tiden i klasserommet blir brukt ti Har skolen fått beskjed om å lage pedagogisk gode arbeidsplaner, så har undervisningspersonalet plikt til å følge den beskjeden, som alle andre gjeldende instrukser Søkeboksen gir automatiske søkeforslag. Bruk piltast opp eller ned til å lese søkeforslag og tasten enter for å velge

Bergen kommune - Christi Krybbe skoler

 1. eres. Dersom den ansatte har ulike perioder er det mulig å opprette flere arbeidsplaner med samme status. Utregning av arbeidsplanfestet tid og ikke planfestet tid baseres på antall uker og genereres automatisk
 2. dre man på den enkelte skole blir enige om kortere frist
 3. arbeidsplaner og 2) videoanalyse av læreres interaksjon med elever ved bruk av arbeidsplaner. Oppgaven har i hovedsak 2 datakilder for de empiriske analysene. 1) Arbeidsplaner fra 9. trinn på en skole, som strekker seg over 3 uker, og 2) ca. 2 timers videomateriale fra timer brukt til individuelt arbeid med arbeidsplaner ved skolen
 4. Haumyrheia Skole. Meny. Velg seksjon Forsid
 5. Adresse. Post adresse Lindhøy skole Postboks 250 3163 Nøtterøy. Besøksadresse Ormeletveien 5 3145 Tjøm
 6. 25 redigerbare arbeidsplaner for en artig vri på arbeidet. De kan skrives ut og føres på oppgaver manuelt før kopiering, eller redigeres digitalt før utskrift. Instruksjoner ligger i den redigerbare filen. Arbeidsplanene kommer på både bokmål og nynorsk. Bruk disse malene til å differensiere arbeidsplaner! Til dette v
 7. Har skolen fått beskjed om å lage pedagogisk gode arbeidsplaner, så har undervisningspersonalet plikt til å følge den beskjeden, som alle andre gjeldende instrukser. Den arbeidsdisiplin som gjelder på andre arbeidsplasser, bør også gjelde i en skole. Læreren er et forbilde. Den beste undervisningen er den forbilledlige

Arbeidsplaner i skolen: En kontekst for utvikling av

 1. Arbeidsplaner i ungdomsskolen. Elever i ungdomsskolen bør forberedes på den ansvarlighet og selvstendighet som forventes av dem, i stadig økende grad, i videregående skole, høyskoler, universitet - og i yrkeslivet. Et godt verktøy for å hjelpe dem på vei, er arbeidsplaner
 2. Det kalles herved inn til FAU- møte på Kragerø skole i uke 42. FAU 1.-7. trinn Dato: tirsdag 13.10 kl.17.00-18.00 Sted: Kragerø skole, store amfi FAU: 8.-10.trinn.
 3. Søknad videregående skole; Biblioteksøk; Språkvalg; Elevportalen; Klage på karakter (PDF, 192 kB) Bytte valg/språkfag; Arbeidsplaner; Tilbakemelding. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Kragerø kommune. Postadresse Pb. 128, 3791 Kragerø; Besøksadresse.
 4. Arbeidsplaner for eleveneHortenskolen benytter læringsplattformen Skooler til publisering av arbeidsplaner. Kontakt skolen ved spørsmål om Skooler og tilgang til arbeidsplaner for ditt barn. SkoolerLæringsplattformen Skooler tas i bruk ved skolestart august 2018. Her finner foresatte informasjon fra skolen og læ;rerne
 5. best mulig måloppnåelse, er skolene forpliktet til å gi en individuell tilpasset opplæring. Mange lærere benytter derfor arbeidsplaner i undervisningen, fordi slike planer ofte inneholder oppgaver tilpasset ulike elevforutsetninger, samt opplysninger om hvilke læringsmål som gjelder for den aktuelle perioden (Moen 2004)

Arbeidsplaner er et styrings- og planleggingsverktøy for arbeidsgivers fordeling av arbeidsoppgaver for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Rektor vedtok i oktober 2019 nye retningslinjer Arbeidsplaner, oppgaver, læreplaner og lærebøker De tar for seg er bruken av arbeidsplaner og oppgaver i (grunn) skolen, og hvor viktig leseforståelse er for faglig framgang. De argumenterer for at innføringen av de grunnleggende ferdigheter har gitt oss et språklig vendepunkt i skolen Elever i ungdomsskolen bør forberedes på den ansvarlighet og selvstendighet som forventes av dem, i stadig økende grad, i videregående skole, høyskoler, universitet - og i yrkeslivet. Et godt verktøy for å hjelpe dem på vei, er arbeidsplaner. En arbeidsplan skal gi elever, foreldre og skolens ledelse innsikt i den undervisningen som blir gitt i

Kirsti Klette Bruk av arbeidsplaner i skolen - et hoved - pepitra Storetveit skole Meny Siste nytt Om skolen Undermeny. Skolens planer Skolenbibliotek Skolehelsetjeneste Råd og utvalg Etter skoletid Arbeidsplaner 1. trinn. Læringsplan uke 4 [doc] Læringsplan uke 5 [skjema Arbeidsplaner 2020-2021 Oslofjord Folkehøgskole . 2 Virksomhet Oslofjord Folkehøgskole legger opp sin virksomhet i tråd med Lov om Folkehøgskoler av 2002 med forskrifter. Skolen ønsker og setter pris på et nært og godt samarbeid med skolens eierorganisasjon, ve

Arbeidsplaner, læringsmål og vurderin

Har skolen fått beskjed om å lage pedagogisk gode arbeidsplaner, så har undervisningspersonalet plikt til å følge den beskjeden, som alle andre gjeldende instrukser. Den arbeidsdisiplin som normalt gjelder på andre arbeidsplasser, bør også gjelde i en skole Arbeidsplaner er ikke ment å være detaljerte eller uttømmende oversikter over lærernes aktiviteter, men skal først og fremst skape en forutsigbarhet for lærerne om når den planfestede arbeidstiden på skolen begynner og slutter den enkelte dag og når læreren skal ha undervisning

Bruk av arbeidsplaner i skolen - et hovedverktøy for å

Ukeplan, arbeidsplan, fellesplan? Teaching Funtasti

utbredte bruken av arbeidsplaner i skolen en indikasjon på at selvregulert læring også i praksisfeltet fremstår som et viktig område. Samtidig skal opplæringen ut i fra de overordnede prinsippene sørge for en likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring Sky skole; Klassetrinn; Klassetrinn. Trinn 7. Arbeidsplaner. Kontakter Google... Timeplaner. Kontakter Google... Informasjon. Kontakter Google... Bilder. Kontakter Google... Ansatte på trinnet. Ann Iren Stangvik. Send e-post; Annette Hesselberg. Send e-post; Espen Sløgedal Riis. Send e. Fremover legges det ikke ut ukebrev med lekser, men arbeidsplaner for hjemmearbeid i eget felt til høyre her. På arbeidsplanene finner hjemmene også informasjon fra oss. Lesearkene legges ut som vanlig. Vi har også eget lenke-felt med nettadresser elevene kan arbeide med. Alle har fått tilsendt brukernavn og passord, noen nettressurser krever innlogging med dette

Kroken skole. Forsiden; Elevenes skolemilj Arbeidsplaner. Arbeidsplan 9d uke 46-47 : Arbeidsplan 9d uke 44-45 : Arbeidsplan 9d uke 42-43 : Vis alle. Rektor: 76114425 Personalrom: 76114424 SFO: 76114423 E-post: steine.skole@ boe.kommune.no Postadresse: Rådhuset. Veaveien 50, 8475 Straumsjøen Besøksadresse.

Arbeidsplaner - Skullerud skol

Få barnet til å gjøre skolearbeid og følg klassens arbeidsplaner så langt det lar seg gjøre. 8. Framsnakk skolen. Trekk fram det barnet liker ved skolen og snakk positivt om skolen, lærere og medelever hjemme. 9. Ha gode rutiner. Det er viktig at det samme skjer hver kveld ved leggetid og om morgenen Skolen er lokalisert i Sellebakk lokalsamfunn, på østsiden av Glomma. Skolen har elever med mange forskjellige morsmål, og dette beriker skolen på en god måte. Skolen har 288 elever (pr. juni 2018). For å nå kontaktlærerne, ta kontakt via informasjon på arbeidsplaner, ring kontoret, eller send SMS til trinnenes teamtelefone

Onsdag 28.10 stenges Haumyrveien for biltrafikk opp til skolen. Gående og syklende kan passere. Omkjøring for biler blir gjennom Bliksheia. Vi ber foresatte som bringer og henter om å slippe av/plukke opp elevene nede på Vardåssveien, og la dem gå opp og ned Haumyrveien Administrasjonen setter opp arbeidsplaner for de ansatte i løsningen. Systemet blir også brukt til å registrere egenmeldinger, søknader om avspasering og permisjon og håndtering av fravær. Les også: Spart tid går til utvikling av skolene i Lenvik kommune; Fordeler ved bruk av vikaradministrasjo Røyslimoen skole er en barneskole som ligger i østre bydel, 4 km. opp fra sentrum. Skolen ligger i et boligområde som omfatter Vårsetergrenda, Høstmælingen, Roterud og Røyslimoen. Skolen har i underkant av 300 elever fordelt på 1.-7. trinn Toggle navigation. English; Norsk; Norsk . English; Norsk; Administrasjon; Toggle navigatio

Bjerkaker skole - Tromsø. Her er en video som viser hvordan man logger seg inn på området. Området kommer til å bli brukt til å legge ut eventuelle dokument som elevene vil trenge i denne perioden og til innleveringer På grunn av smittevernssituasjonen på skolen har vi tilpasset arbeidsplanen for uke 41 og 42. Planen ligger vedlagt her, men er også sendt til foresatte på epost. Arbeidsplaner. 46-47 : Arbeidsplan fredag 6.11. 44-45 : 43 Systemet inneholder alt vi, som en liten skole, har bruk for i timeplanarbeid. Docendo gjør det lett å ha oversikt over timeplan til klasser, ansatte og rom på skolen. Vi kan beregne tidsbruk til lærere og andre ansatte, og vi kan legge ut lenke til klassens timeplan til elever og foresatte

Rødsmyra skole holder til i naturskjønne omgivelser på nordre Kråkerøy med kort avstand til naturen og Fredrikstad sentrum. Skolen har 289 elever og 46 ansatte. Skolen har også SFO med 120 elever fordelt på to baser, rød og blå avdeling, hvor 1. trinn er på rød avdeling. Rødsmyra er en av tre barneskoler på Kråkerøy Lillås skole er hovedsakelig en to-parallell skole med rett i overkant av 300 elever og ca. 45 ansatte totalt

[iframe width=»100%» height=»480″ id=»9trinn» src=»http://filer.grodemskole.no/arbeidsplaner/index.php?dir=Arbeidsplaner/9.%20trinn/» Toggle navigation. English; Norsk; English . English; Norsk; Administration; Toggle navigatio For å få informasjon om inndeling av skoledagen på din skole, kan du gå inn på den aktuelle skolen eller ringe skolen direkte. Skooler. Alle foresatte i Hortenskolen må bruke Skooler. Enten som app eller nettportal. På læringsplattformen Skooler finner foresatte arbeidsplaner og annen informasjon fra skolen og kontaktlærerne Skolen er totalt på 7300 kvm og 200 meter lang. Skolen bruker bare fornybar energi og består av betongkonstruksjoner og trevirke.. Skolen er en 1 - 7 skole med 430 elever og 81 ansatte som er delt i 3 avdelinger. De tre områdene/avdelingene på skolen A, B og C er også er delt inn i fargene turkis, orange og lilla

Billingstad skole ligger på øvre Billingstad i Billingstadveien i Asker. Kontaktinformasjon til skolen og SFO. Itslearnng for kommunikasjon skole-hjem Trinn 8 2023 Ø5Ø6. Årsplaner. Arbeidsplaner

Medkila skole ble tatt i bruk i 1996. Skolen er bygd som en to-parallellers barneskole med 14 klasserom. Det er ca 250 elever ved skolen. Elevene får tilpasset undervisning ut fra eget mestringsnivå. Skolen har ca 35 ansatte som ivaretar enkeltelever eller grupper med elever i skole og SFO. SFO er samlokalisert med småtrinnet Endret trafikksituasjon rundt Storetveit skole fra mandag 29.august 2016 25.08.2016 Skoleskyss - Busstider skoleåret 2016-2017 22.08.2016 Motstandsstafetten 27.04.201

Arbeidsplaner. Disse lenkene oppdateres annenhver mandag - Sist oppdatert: 09.11.20. 8.trinn 9.trinn 10.trinn. Informasjon til elever og foreldre. Handlingsplan mot mobbing; Slik vil vi ha det; Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble; Retningslinjer for bruk av IKT-utstyr; Informasjonsskriv vedr Fredag 18.september fikk 5. klasse besøk av Vitensenteret. Det lærte de å programmere og bygge heisekran. Det var en konkurranse om hvem som kunne programmere og bygge den heisekrana som klarte å løfte mest Arbeidsplaner for alle klasser og trinn kan dere finne her: De fleste er ferdige mandag morgen. 8a 8b 8c 9a 9b 9c 9d 10a 10b 10c. Purringer fra biblioteket -bin/m2-movig Skulle det være noe som ikke stemmer ift purringene så ta kontakt med skolebibliotekar ved Møvig skole

Slik lager du en god arbeidsplan - StudentTorget

Haukeland skole er en kommunal barneskole på Årstad i Bergenhus bydel i Bergen kommune. Skolen flyttet fra den gamle skolebygningen på Haukeland til dagens skole på Årstadvollen i 1975. Skolen har plass til 350 elever. Opptaksområdet er strøkene Kalfaret og Årsta Jordet skole; Klassetrinn; Klassetrinn. Trinn 7. Arbeidsplaner. Kontakter Google... Timeplaner. Kontakter Google... Informasjon. Kontakter Google... Bilder. Kontakter Google... Ansatte på trinnet. Barbara Jørgensen. Send e-post; Bente Habbestad Ingri. Send e-post; Birgit Smith Larsen. Send.

Elevenes opplæringstilbud gis som normalt med fysisk oppmøte på skolen eller praksisstedet. Elever som likevel ikke klarer å komme seg på skolen på grunn av busstreiken, har selv ansvar for å følge opp skolearbeidet i tråd med arbeidsplaner som er lagt i de enkelte fag Der kan du også klikke deg inn på dokumenter fra tiden da vi gjorde til dels store endringer på skolen. Fra Hjem vil du også få opp trinnenes arbeidsplaner. I 2015 - 2016 har vi følgende antall elever (med kontaktlærer i parentes): 1.trinnet: 7 elever (Grete Helgesen Sky skole; Klassetrinn; Klassetrinn. Trinn 1. Arbeidsplaner. Kontakter Google... Timeplaner. Kontakter Google... Informasjon. Kontakter Google... Bilder. Kontakter Google... Ansatte på trinnet. Birgitte Brathagen. Send e-post; Eva Elisabeth Huru. Send e-post; Håvard Torp Karlsen. Send e. Følg oss. Følg oss på Facebook; Til toppe Kontoret ved skolen vil være betjent fra 08.30 - 14.30 alle dager. I tillegg er rektor/inspektør/SFO leder ofte tilgjengelige fra 08.00 til 16.00. Dersom dere lurer på noe angående deres barn, ta kontakt med barnets kontaktlærer, bruk gjerne Visma app: Min skole - foresatt Er det vanskelig å få fatt i oss, send gjerne SMS melding eller e-post, så kan vi kontakte.

Gode arbeidsmåter Pedagogikk- og veiledningsblog

Mandag 06/10 er skolen stengt og ingen undervisning. Fra tirsdag blir det hjemmeundervisning. Mer info om hvor og hvilke fag kommer vi med i løpet av mandag 06/10. Digital undervisning med OneNote, Teams og arbeidsplanen vil brukes frem mot høstferien. Arbeidsplaner. Uke 46-47 10. - Arbeidsplaner. 10A. uke 36 : uke 35 : uke 34 : uke 33 : uke 3 på skolen og hjemme i løpet av en avgrenset tidsperiode. Bruken av arbeidsplaner har økt kraftig i norsk grunnskole i løpet av de siste årene, og i elevundersøkelsen fra 2009 oppgir ca. 60 prosent av elevene at de bruker skrift-lige arbeidsplaner (Skaalvik & Skaalvik 2009). Den viktigste årsaken til den kraftige økninge Skole-hjemsiden for ungdomstrinnet. Her finner dere elevenes arbeidsplaner samt annen relevant informasjon som skolen sender ut. Felles info ungdomstrinnet. Sletting av fravær 2011-2012 - Kopi.pdf : Arbeidsplaner 8.trinn. Arbeidsplan uke 23 24 25.pdf : Arbeidsplan uke 21-22.pdf Haumyrheia skole - Arbeidsplaner Klasse 9AB - minbarnehage.n

Bergen kommune - Flaktveit skole

Søknad om permisjon på mellomtrinnet. Søknad om permisjon 5. trinn. Søknad om permisjon 6. trin På Skooler legger lærerne ut arbeidsplaner og elevene leverer inn sine arbeider. Fravær noteres slik at elever og foresatte kan følge med. Meldingsfunksjonen i Skooler brukes i kommunikasjonen mellom skole og hjem

Arbeidsplan i skolen - Debatt - Dagsavise

Arbeidsplaner. Kontakter Google... Timeplaner. Kontakter Google Send e-post; Kontakt oss. Telefon 33 17 14 50; Telefon SFO 48 40 53 22; E-post Send e-post; Besøksadresse Berg skole, Søndersrødveien 27, 3295 Helgeroa; Postadresse Postboks 2020, 3255 Larvik; Nettstedkart. Om skolen; Kontakt oss; Klassetrinn; SFO Elever som likevel ikke klarer å komme seg til skolen, har selv ansvar for å følge opp skolearbeidet i tråd med de arbeidsplaner som faglærer har lagt ut. Koronaviruset - informasjon og retningslinjer . Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever,. Om skolen. Om oss. Vår profil. Ledelse og ansatte. E-klassen Engebråten skole. Strategisk plan 2020. Skolens historie. Råd og utvalg. Driftsstyret. FAU. Elevrådet. Skolemiljøutvalget (SMU) Skolebehovsplan. Skolebehovsplan 2019-2028. Jobb på Engebråten skole. Ledige stillinge

Egne arbeidsplaner og ekstra tid til å pakke og rydde skolesaker kan være nyttig. Skolen kan derfor for noen være et angstutløsende sted i seg selv. Tvangslidelse (OCD) kan for eksempel innebære ritualer om morgenen som tar tid og som fører til at eleven ikke «kommer ut av døra» eller kommer for sent på skolen Her vil du finne time- og arbeidsplaner. Uke 11 og 12. av Toril Holmen - Monday, 9 March 2020, 10:3 I denne innledningen diskuterer lektor Simen Spurkland norsk skole i lys av disse spørsmålene samt dagens leksepraksis i skolen. Publisert: 27.03.2019 Hentet fra Utdanningsforbundet Bruk av arbeidsplaner gjør at mye skolefaglig tid ikke blir brukt til læring,.

Arbeidsplaner - Kragerø skol

Jordet skole; Klassetrinn; Klassetrinn. Trinn 3. Arbeidsplaner. Kontakter Google... Timeplaner. Kontakter Google... Informasjon. Kontakter Google... Bilder. Kontakter Google... Ansatte på trinnet. Barbara Jørgensen. Send e-post; Bente Habbestad Ingri. Send e-post; Gine Otterstad Bjerck. Sommerlyst skole En aktiv og inkluderende skole Holtveien 2 9012 Tromsø . Telefonliste: 482 66 341 S entralbord 482 85 924 Sekretær: Vibeke Sørensen 901 79 878 Sekretær: Gunhild Helene Sandaker Pedersen 482 82 213 Sekretærassistent: Linn Marie Talsethagen Se skolen Kart Været (den gamle skolen:- Eineåsen skole avd Gommerud 8. trinn Adr. Stian Kristensens vei 114 1348 Rykkinn Telefon: 481 93 772 Erstatningsskole Bærums Verk 9. og 10. trinn Adr: Skollerudvn 25, 1353 Bærums Verk Telefon: 67 50 85 0

Arbeidsplan - Vigilo Skol

Jordet skole; Klassetrinn; Klassetrinn. Trinn 1. Arbeidsplaner. Kontakter Google... Timeplaner. Kontakter Google... Informasjon. Kontakter Google... Bilder. Kontakter Google... Ansatte på trinnet. Anne-Line Christensen. Send e-post; Kristin Bergene. Send e-post; Mari Røsjorde. Send e-post. Arbeidsplaner og læringsplaner. Læringsplan uke37 : Læringsplan uke36 : Ukeplan 5B : Vi har fått vite at skolen fortsatt blir stengt i to uker til. Det betyr at 4. klasse starter opp på skolen igjen mandag 27. april. Fram til det, fortsetter vi å jobbe sånn som vi gjorde før ferien Mesterfjellet skole; Klassetrinn; Klassetrinn. Trinn 6. Arbeidsplaner. Kontakter Google... Timeplaner. Kontakter Google... Informasjon. Kontakter Google... Bilder. Kontakter Google... Ansatte på trinnet. Abdi Mohamoud Handule. Send e-post; Anna Eini Skallist. Send e-post; Barbara Jørgensen. Send.

Haumyrheia Skole - Arbeidsplaner

Tjodalyng skole; Klassetrinn; Klassetrinn. Trinn 4. Arbeidsplaner. Kontakter Google... Timeplaner. Kontakter Google... Informasjon. Kontakter Google... Bilder. Kontakter Google... Ansatte på trinnet. Eva Gjone. Send e-post; Guro Strandberg Jørgensen. Send e-post; Kristoffer Reppesgård. Send. ARBEIDSPLANER. I løpet av kort tid vil arbeidsplaner være tilgjengelig i Skooler. Skooler er Hortenskolens nye verktøy for å sende informasjon mellom skole og hjem. Vi tar i bruk verktøyet fra tidlig høst 2018. Inntil arbeidsplanene ligger i Skooler, vil de være tilgjengelig på papir, e-post eller ved henvendelse til skolen Lurer du fortsatt på hvordan du kan få tilgang til ditt barns arbeidsplan? Hver mandag morgen publiseres elevenes arbeidsplan på skolens hjemmeside. Du kan få tilgang til arbeidsplanen ved å gå inn på hjemmesiden og klikke på knappen arbeidsplaner. Når du har trykket på denne knappen vil du få opp tallrekken fra 1.-10 Tjodalyng skole; Klassetrinn; Klassetrinn. Trinn 1. Arbeidsplaner. Kontakter Google... Timeplaner. Kontakter Google... Informasjon. Kontakter Google... Bilder. Kontakter Google... Ansatte på trinnet. Elin Bordøy. Send e-post; Heidi Ranheim. Send e-post; Kristina Dahl Skogekker. Send e-post.

Jordet skole; Klassetrinn; Klassetrinn. Trinn 6. Arbeidsplaner. Kontakter Google... Timeplaner. Kontakter Google... Informasjon. Kontakter Google... Bilder. Kontakter Google... Ansatte på trinnet. Barbara Jørgensen. Send e-post; Bente Tengs Engebretsen. Send e-post; Elin Wik Landmark. Send. Langnes Skole : Arbeidsplaner september 9.+10.trinn. Ved noen skoler blir det oppmøte og undervisning fra tirsdag 29. september. Alle elever oppfordres til å gå, sykle eller finne andre alternative transportmåter. Elever som likevel ikke klarer å komme seg på skolen på grunn av busstreiken, har selv ansvar for å følge opp skolearbeidet i tråd arbeidsplaner som er lagt i de enkelte fag Stavern skole; Klassetrinn; Klassetrinn. Trinn 4. Arbeidsplaner. Kontakter Google... Timeplaner. Kontakter Google... Informasjon. Kontakter Google... Bilder. Kontakter Google... Ansatte på trinnet. Cecilie Sti. Send e-post; Jane Hellerdal Rustad. Send e-post; Tone Kristine Holtan. Send e.

 • Zululand kart.
 • Rødehavet salt.
 • Reisetips sveits.
 • Lewis hamilton wiki.
 • Rolling stones live cuba.
 • Rolling stones live cuba.
 • Patrik sjöberg.
 • Das zebra.
 • Ring of fire lyrics.
 • Best i test reiseforsikring 2017.
 • Students t fordeling.
 • Uni paderborn telefonanlage.
 • Fortune magazine.
 • Zeitungen verteilen.
 • Svedbergs norge.
 • Hvordan sette på tape extensions.
 • 3sat mediathek download mp4.
 • Champion multitilskudd pris.
 • Neni wikipedia.
 • Flame symbol on keyboard.
 • Stemmen bak power.
 • Fractal.
 • Hjemmerenhold.
 • Mac studio fix powder.
 • Ekte bladgull.
 • Lil pump and lil peep.
 • Omkrets mangekant geogebra.
 • Lüsen südtirol webcam.
 • Livsgleden er borte.
 • Holland vs nederland.
 • Immobilien minden meißen.
 • Tromsø parkering.
 • Medium rare chicken.
 • Marulk tillagning.
 • Gresk kebab.
 • Tekstilrens europris.
 • Vila vita rosenpark apartment.
 • Restaurant hettstedt.
 • Sso all current redeem codes.
 • Adobe lightroom pris.
 • Nissan 350z specs.